آمار کل " واردات از" کشور (بحرين) گمرک (فريدون كنار)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 فريدون كنار بحرين 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 1,131,000 16,258,094,799 Rls. 542,923 $
مجموع کل
16,258,094,799 ريال
مجموع کل
542,923 دلار
[1]