آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (فريدون كنار)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 فريدون كنار ترکيه 10011990 ساير به صورت دانه بجز گندم دامي 78,800,726 577,607,466,839 Rls. 19,336,687 $
2 12 1394 فريدون كنار ترکيه 10039000 جو باستثناي بذر 1,246,580 8,217,203,238 Rls. 290,802 $
مجموع کل
585,824,670,077 ريال
مجموع کل
19,627,489 دلار
[1]