آمار کل " واردات از" کشور (جمهوري كره) گمرک (فريدون كنار)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 فريدون كنار جمهوري كره 10039000 جو باستثناي بذر 9,838,741 67,605,916,194 Rls. 2,311,589 $
2 12 1394 فريدون كنار جمهوري كره 10011990 ساير به صورت دانه بجز گندم دامي 5,597,700 44,685,229,175 Rls. 1,491,645 $
3 12 1394 فريدون كنار جمهوري كره 10011910 گندم دامي 2,850,550 19,251,636,850 Rls. 655,710 $
مجموع کل
131,542,782,219 ريال
مجموع کل
4,458,944 دلار
[1]