آمار کل " واردات از" کشور (هند) گمرک (فريدون كنار)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 فريدون كنار هند 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 1,070,000 15,385,116,599 Rls. 513,563 $
مجموع کل
15,385,116,599 ريال
مجموع کل
513,563 دلار
[1]