آمار کل " واردات از" کشور (گرجستان) گمرک (فريدون كنار)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 فريدون كنار گرجستان 10039000 جو باستثناي بذر 3,063,118 23,796,068,373 Rls. 796,121 $
مجموع کل
23,796,068,373 ريال
مجموع کل
796,121 دلار
[1]