آمار کل " واردات از" کشور (اتريش) گمرک (قزوين)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 قزوين اتريش 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 178,955 17,449,262,772 Rls. 589,561 $
2 12 1394 قزوين اتريش 39171000 رودهکهاي مصنوعي ( پوشش سوسيس) از پروتئين سفتکشده يا از مواد پلاستيكي سلولزي 10,174 3,465,684,850 Rls. 118,157 $
3 12 1394 قزوين اتريش 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 3,660 2,057,548,961 Rls. 68,330 $
4 12 1394 قزوين اتريش 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 20,997 1,222,082,733 Rls. 43,176 $
5 12 1394 قزوين اتريش 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 5,348 347,953,541 Rls. 12,184 $
6 12 1394 قزوين اتريش 85122020 دستگاههاي روشنايي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي اتوبوس ، ميني بوس ، کاميون ، کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 383 345,086,878 Rls. 11,433 $
7 12 1394 قزوين اتريش 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 2,244 220,109,400 Rls. 7,349 $
8 12 1394 قزوين اتريش 73181290 سايرپيچ ها برا ي چوب ا زچدن ،آهن يا فولاد غيرا ز جنس ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده 4,251 214,406,197 Rls. 7,102 $
9 12 1394 قزوين اتريش 84490000 ماشين آلات ودستگاههاي ساختن ياتکميل کردن نمديانبافته ها به صورت توپ باشكل معين 866 111,196,800 Rls. 3,684 $
10 12 1394 قزوين اتريش 95069910 چوب هاکي 158 45,976,947 Rls. 1,562 $
11 12 1394 قزوين اتريش 27101920 گريس 500 40,747,050 Rls. 1,350 $
12 12 1394 قزوين اتريش 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 15 9,073,134 Rls. 303 $
13 12 1394 قزوين اتريش 65070000 نوار داخلي، آستر، روپوش، اسكلت كلاه، آفتابگير و بند زير چانه، براي كلاه. 16 4,201,239 Rls. 143 $
مجموع کل
25,533,330,502 ريال
مجموع کل
864,333 دلار
[1]