آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (قزوين)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 قزوين امارات متحده عربي 84143030 کمپرسورهاي برودتي مخصوص کولرخودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 1,463,397 737,121,979,426 Rls. 25,121,787 $
2 12 1394 قزوين امارات متحده عربي 85371030 ---كنترل پنل مربوط به سيستم تهويه مطبوع وسايل نقليه موتوري 66,260 261,532,985,871 Rls. 8,974,763 $
3 12 1394 قزوين امارات متحده عربي 87012000 ترا کتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 611,840 221,526,619,288 Rls. 7,709,222 $
4 12 1394 قزوين امارات متحده عربي 70023100 لوله ا زکوا رتزذوب شده ياا زسايرسيليس هاي ذوب شده کارنشده. 1,678,955 220,944,706,806 Rls. 7,342,438 $
5 12 1394 قزوين امارات متحده عربي 84159050 کندانسور مخصوص تهويه مطبوع وسايل نقليه 431,696 190,490,679,836 Rls. 6,488,555 $
6 12 1394 قزوين امارات متحده عربي 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فازبجزا لکتروموتورقفس سنجابي 26,993 117,264,416,335 Rls. 4,028,240 $
7 12 1394 قزوين امارات متحده عربي 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 959,345 116,527,266,118 Rls. 3,926,549 $
8 12 1394 قزوين امارات متحده عربي 76042100 پروفيل توخالي از آلياژهاي آلومينيوم. 585,372 89,256,561,519 Rls. 3,053,684 $
9 12 1394 قزوين امارات متحده عربي 84149010 اجزا ء وقطعات برا ي ا نوا ع بادزن 27,931 85,102,715,615 Rls. 2,896,134 $
10 12 1394 قزوين امارات متحده عربي 87169090 اجزاء وقطعات براي تريلرها ونيمه تريلرها غير مذكور 342,749 80,405,286,084 Rls. 2,774,882 $
11 12 1394 قزوين امارات متحده عربي 76090000 لوازم و اتصالات لولهکكشي (Fittings) (مثلاً، كوپلينگ، زانويي، مهره و ماسوره (Sleeves) از آلومينيوم. 30,906 78,374,657,196 Rls. 2,658,695 $
12 12 1394 قزوين امارات متحده عربي 76081000 لوله ا زآلومينيوم غيرممزوج. 163,908 60,752,634,215 Rls. 2,064,035 $
13 12 1394 قزوين امارات متحده عربي 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 8,940 59,599,797,198 Rls. 2,105,353 $
14 12 1394 قزوين امارات متحده عربي 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذکوردرجاي ديگر 113,577 57,472,902,688 Rls. 1,949,988 $
15 12 1394 قزوين امارات متحده عربي 52051300 نخ يك لا ، از الياف شانه نزده ، كه اندازه آن كمتر از 56/232 دسي تكس بوده ولي از 31/192 دسي تكس كمتر نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 43 بوده ولي از 52 بيشتر نباشد) 429,803 48,606,541,755 Rls. 1,660,734 $
16 12 1394 قزوين امارات متحده عربي 84186110 دستگاههاي سردكننده مخصوص نصب روي كانتينر هاي سردخانه دار واتاق هاي يخچالي روي خودرو . 71,960 47,772,253,536 Rls. 1,593,709 $
17 12 1394 قزوين امارات متحده عربي 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 36,951 43,091,417,385 Rls. 1,486,464 $
18 12 1394 قزوين امارات متحده عربي 76069230 ورق ونوار آلومينيوم تاعرض 150ميليمتر بصورت دورويه لاک خورده از آلياژهاي 5182H48وباضخامت بيش از 0.2 ميليمتر لغايت 0.5 ميلي متر 122,110 39,605,865,773 Rls. 1,318,580 $
19 12 1394 قزوين امارات متحده عربي 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 59,674 38,698,703,215 Rls. 1,311,212 $
20 12 1394 قزوين امارات متحده عربي 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 4,909 35,008,037,239 Rls. 1,181,586 $
21 12 1394 قزوين امارات متحده عربي 85332910 مقاومت را ه ا ندا ز وکنترل کننده سرعت موتورهاي ا لکتريکي 15,257 34,405,958,101 Rls. 1,178,509 $
22 12 1394 قزوين امارات متحده عربي 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 86,516 33,227,209,684 Rls. 1,142,463 $
23 12 1394 قزوين امارات متحده عربي 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 4,293 32,391,473,725 Rls. 1,118,844 $
24 12 1394 قزوين امارات متحده عربي 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 98,584 30,938,686,959 Rls. 1,056,014 $
25 12 1394 قزوين امارات متحده عربي 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 24,696 30,188,968,280 Rls. 1,026,594 $
26 12 1394 قزوين امارات متحده عربي 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 41,117 29,195,811,386 Rls. 987,875 $
27 12 1394 قزوين امارات متحده عربي 40093100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقطباموا دنسجي بدون لوا زم وملحقات 89,057 27,740,040,578 Rls. 947,292 $
28 12 1394 قزوين امارات متحده عربي 70101010 ا نوا ع پوکه آمپول ويال وکارتريج ا ز شيشه (گريد دارويي ) 200,412 26,097,542,740 Rls. 864,644 $
29 12 1394 قزوين امارات متحده عربي 84213940 فيلتر رطوبت گيرگاز، جهت دستگاههاي مبّرد و تهويه مطبوع (filter dryer or receiver dryer) 52,169 25,876,992,046 Rls. 873,736 $
30 12 1394 قزوين امارات متحده عربي 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 265,800 23,545,469,847 Rls. 788,162 $
31 12 1394 قزوين امارات متحده عربي 87032319 ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 25,915 21,968,903,622 Rls. 770,110 $
32 12 1394 قزوين امارات متحده عربي 76071190 ساير ورق ونوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت بيش از 7 ميكرون 77,627 21,832,103,905 Rls. 726,518 $
33 12 1394 قزوين امارات متحده عربي 90328990 ساير آلات ودستگاههاي تنظيم يا كنترل خودكار غيرمذكور 3,488 20,514,231,882 Rls. 699,842 $
34 12 1394 قزوين امارات متحده عربي 76071900 ورق ونوارنازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،بدون تكيه گاه غير مذكور درجاي ديگر 66,736 19,923,074,057 Rls. 686,572 $
35 12 1394 قزوين امارات متحده عربي 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 2,962 17,635,857,857 Rls. 616,423 $
36 12 1394 قزوين امارات متحده عربي 83113000 ميله هاي ا ندودشده ومفتول پرشده ا زفلزمعمولي برا ي لحيم کاري ياجوشكاري باشعله 4,800 17,531,681,435 Rls. 591,964 $
37 12 1394 قزوين امارات متحده عربي 73182990 ساير ا شياء حديده نشده که درجاي ديگرگفته نشده ا ز ا هن يافولاد 3,183 16,670,557,802 Rls. 566,474 $
38 12 1394 قزوين امارات متحده عربي 73182400 خاروميخ ا شپيل حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 9,056 15,553,665,391 Rls. 526,720 $
39 12 1394 قزوين امارات متحده عربي 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 19,532 15,374,219,131 Rls. 523,645 $
40 12 1394 قزوين امارات متحده عربي 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 31,521 14,869,704,000 Rls. 494,452 $
41 12 1394 قزوين امارات متحده عربي 40091190 لوله وشيلنگ از كائوچوي ولكانيزه مستحكم نشده ياجور نشده به نحوي ديگر با ساير مواد بدون لوازم وملحقات بجز رديف 40091110 91,226 14,548,010,721 Rls. 498,711 $
42 12 1394 قزوين امارات متحده عربي 76082000 لوله ا زآلياژهاي آلومينيوم 137,553 14,049,973,438 Rls. 484,206 $
43 12 1394 قزوين امارات متحده عربي 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 2,100 13,778,411,634 Rls. 484,660 $
44 12 1394 قزوين امارات متحده عربي 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 297,000 13,500,740,088 Rls. 448,975 $
45 12 1394 قزوين امارات متحده عربي 73045900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي ازفولاد ممزوج بدون درزباسطح مقطع مدور ,که درجاي ديگرذکرنشده. 300,000 11,433,445,493 Rls. 411,216 $
46 12 1394 قزوين امارات متحده عربي 39181090 ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 198,643 11,295,073,758 Rls. 380,217 $
47 12 1394 قزوين امارات متحده عربي 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 128,000 11,270,228,000 Rls. 396,826 $
48 12 1394 قزوين امارات متحده عربي 52010000 پنبه ، حلاجي نشده يا شانه نزده 146,571 11,221,033,469 Rls. 383,822 $
49 12 1394 قزوين امارات متحده عربي 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 1,165 8,843,875,083 Rls. 324,105 $
50 12 1394 قزوين امارات متحده عربي 90314900 سايرآلات ووسايل اپتيکي براي سنجش ياکنترل که درجاي ديگري مذکورنباشند. 1,785 8,815,593,300 Rls. 292,101 $
51 12 1394 قزوين امارات متحده عربي 76042900 ميله وساير پروفيل هاا زآلياژهاي آلومينيوم. 49,554 8,501,194,816 Rls. 281,665 $
52 12 1394 قزوين امارات متحده عربي 59119000 ساير محصولات واشياء نسجي، براي مصارف فني، مذكور در يادداشت فصل 7 32,054 8,379,379,145 Rls. 283,009 $
53 12 1394 قزوين امارات متحده عربي 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 7,600 8,322,727,458 Rls. 284,203 $
54 12 1394 قزوين امارات متحده عربي 85122020 دستگاههاي روشنايي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي اتوبوس ، ميني بوس ، کاميون ، کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 12,005 8,257,978,648 Rls. 283,121 $
55 12 1394 قزوين امارات متحده عربي 40091110 لوله عايق الاستومري اسفنجي از EPDM يا NBR 39,612 7,815,492,343 Rls. 259,061 $
56 12 1394 قزوين امارات متحده عربي 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 18,630 7,793,563,085 Rls. 270,414 $
57 12 1394 قزوين امارات متحده عربي 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 78,080 7,498,385,836 Rls. 251,451 $
58 12 1394 قزوين امارات متحده عربي 29321100 تترا هيدروفوران 100,800 7,497,720,829 Rls. 255,622 $
59 12 1394 قزوين امارات متحده عربي 84149030 اجزا ء وقطعات برا ي کمپرسورهاي تعرفه هاي 84143030و84143040 17,314 6,948,289,079 Rls. 241,236 $
60 12 1394 قزوين امارات متحده عربي 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 13,770 6,939,096,017 Rls. 233,427 $
61 12 1394 قزوين امارات متحده عربي 44123900 تخته چند لايه ،پانل روكش شده وچوب مطبق شده همانند غير مذكور بالايه هاي به ضخامت نه بيش از 6ميلمتر . 189,300 6,679,830,204 Rls. 235,995 $
62 12 1394 قزوين امارات متحده عربي 32089030 ساير موا د ا فزودني رنگ براساس سايرپليمرهاي سنتيتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ريسپرسه ياحل شده درمحيط غيرآبي 20,500 6,561,912,500 Rls. 231,829 $
63 12 1394 قزوين امارات متحده عربي 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 21,877 6,391,851,543 Rls. 213,901 $
64 12 1394 قزوين امارات متحده عربي 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 135,900 5,357,961,486 Rls. 184,236 $
65 12 1394 قزوين امارات متحده عربي 35069100 چسبانندهکها براساس پليمرهاي مشمول شماره 0139 لغايت 1339 يا براساس كائوچو 35,250 4,764,424,608 Rls. 159,074 $
66 12 1394 قزوين امارات متحده عربي 39219040 منسوج دوطرف پوشش دا ده شده با pvcويژه تابلوهاي تبليغاتي 37,391 4,675,389,788 Rls. 156,196 $
67 12 1394 قزوين امارات متحده عربي 09023090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به جز چاي كيسه اي در بسته هاي کمترا ز3کيلوگرم 37,580 4,583,016,288 Rls. 152,199 $
68 12 1394 قزوين امارات متحده عربي 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 60,000 4,454,764,351 Rls. 156,505 $
69 12 1394 قزوين امارات متحده عربي 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 3,609 4,433,378,576 Rls. 150,692 $
70 12 1394 قزوين امارات متحده عربي 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 21,500 3,559,916,250 Rls. 118,250 $
71 12 1394 قزوين امارات متحده عربي 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 1,063 3,100,684,988 Rls. 105,438 $
72 12 1394 قزوين امارات متحده عربي 85443020 سايرمجموعه سيم ها برا ي وسايل حمل ونقل زميني 1,324 3,015,447,317 Rls. 102,378 $
73 12 1394 قزوين امارات متحده عربي 84411000 ماشينهاي برش 2,200 2,865,143,400 Rls. 94,923 $
74 12 1394 قزوين امارات متحده عربي 70199099 ساير وا شياساخته شده ا زالياف شيشه اي غيرمذکور درجاي ديگر 9,432 2,859,079,777 Rls. 95,474 $
75 12 1394 قزوين امارات متحده عربي 32131000 رنگکها به صورت مجموعه 27,976 2,795,007,841 Rls. 94,942 $
76 12 1394 قزوين امارات متحده عربي 27101950 روغن صنعتي 9,427 2,788,146,339 Rls. 96,490 $
77 12 1394 قزوين امارات متحده عربي 29142200 سيكلوهگزانون و متيل سيكلوهگزانونکها 45,600 2,750,766,728 Rls. 94,246 $
78 12 1394 قزوين امارات متحده عربي 87089421 ----اجزاء وقطعات براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 42,300 2,548,427,242 Rls. 85,777 $
79 12 1394 قزوين امارات متحده عربي 84841020 درزگير وواشرهاي همانند ازورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 1,013 2,507,209,614 Rls. 85,708 $
80 12 1394 قزوين امارات متحده عربي 39162090 تک رشته هاييکه بزرگترين بعدمبدا عرضيآن ا زيکmm بيشترباشدميله... غيراز پليمرهاي اتيلن وپليمرهاي كلروروينيل 9,581 2,470,009,249 Rls. 83,732 $
81 12 1394 قزوين امارات متحده عربي 38200000 فرآوردهکهاي ضديخ و مايعات آمادهکشده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 24,000 2,396,068,841 Rls. 84,629 $
82 12 1394 قزوين امارات متحده عربي 84705090 ماشين هاي صندوق ثبات غير از دستگاههاي كارت خوان 12,960 2,284,339,728 Rls. 78,490 $
83 12 1394 قزوين امارات متحده عربي 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 49,500 2,201,960,962 Rls. 76,370 $
84 12 1394 قزوين امارات متحده عربي 40094100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده باسايرموا دبدون لوا زم وملحقات 11,126 2,185,382,430 Rls. 72,919 $
85 12 1394 قزوين امارات متحده عربي 96082000 قلم و قلمکهاي علامتگذاري (Marker) با نوك نمدي و يا ساير نوكکهاي متخلخل 17,729 1,969,476,132 Rls. 66,717 $
86 12 1394 قزوين امارات متحده عربي 84592100 ماشينهاي سوراخ کردن بابردا شتن فلز,باکنترل شماره اي 21,750 1,921,018,149 Rls. 63,729 $
87 12 1394 قزوين امارات متحده عربي 34029020 پاكکكنندهکهاي صنعتي 33,257 1,871,274,600 Rls. 63,220 $
88 12 1394 قزوين امارات متحده عربي 84729090 ساير ماشينها بجز ماشين تكثير -اسكناس شمار-بانداژ-پرفراژ -خردكن -خودپرداز . 7,162 1,861,281,105 Rls. 65,057 $
89 12 1394 قزوين امارات متحده عربي 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 404 1,792,559,028 Rls. 59,437 $
90 12 1394 قزوين امارات متحده عربي 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 707 1,777,900,136 Rls. 62,812 $
91 12 1394 قزوين امارات متحده عربي 32071090 سايرپيگمانها، کدرکننده و رنگهاي آماده وفرآورده هاي همانند غيرمذکور 2,900 1,768,748,856 Rls. 58,609 $
92 12 1394 قزوين امارات متحده عربي 57029990 ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 51,562 1,764,349,060 Rls. 59,881 $
93 12 1394 قزوين امارات متحده عربي 72107000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmرنگ شده , ورني زده ,ياا ندودشده باموا دپلاستيک. 50,000 1,688,654,767 Rls. 56,783 $
94 12 1394 قزوين امارات متحده عربي 39053000 پلي الكل وينيليك , حتي دا را ي گروه هاي ا ستات غيرهيدروليزه 8,000 1,628,000,000 Rls. 53,936 $
95 12 1394 قزوين امارات متحده عربي 73182200 وا شرها,که درجاي ديگرگفته نشده حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 1,767 1,544,545,159 Rls. 51,993 $
96 12 1394 قزوين امارات متحده عربي 84254900 ساير جکهاوچرخهاي بالاکشنده که درجاي ديگرمذکورنباشند 18,936 1,439,302,052 Rls. 49,415 $
97 12 1394 قزوين امارات متحده عربي 84833000 پوسته ياتاقان، توام نشده با بلبرينگ يا رولربيرينگ، ياتاقان ساده محور (Plain shaft bearing) 4,425 1,428,196,038 Rls. 47,324 $
98 12 1394 قزوين امارات متحده عربي 69032090 ا شياء سراميكي نسوزکه دا را ي بيش ا ز50%وزنيآلومين يامخلوط ياترکيبيا زآلومين وسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 997 1,375,405,974 Rls. 48,285 $
99 12 1394 قزوين امارات متحده عربي 96084000 مدا دهاي خودکار يا نوكي 2,132 1,328,041,525 Rls. 45,052 $
100 12 1394 قزوين امارات متحده عربي 68051090 پودريادا نه هاي ساينده طبيعي يامصنوعي روي تکيه گاه ا زپارچه نسجي تاروپودباف غيرمذکوردرجاي ديگر 30,527 1,315,216,803 Rls. 44,455 $
مجموع کل
3,416,052,481,201 ريال
مجموع کل
116,488,606 دلار