آمار کل " واردات از" کشور (ايتاليا) گمرک (قزوين)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 قزوين ايتاليا 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 98,016 29,877,735,690 Rls. 1,015,588 $
2 12 1394 قزوين ايتاليا 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 118,642 25,086,168,961 Rls. 856,458 $
3 12 1394 قزوين ايتاليا 84775900 ماشين آلات ودستگاههاي قالب گيري ياشکل دا دن کائوچوياموا دپلاستيکي, غيرمذکوردرجاي ديگر 14,160 22,969,100,000 Rls. 766,659 $
4 12 1394 قزوين ايتاليا 84431900 ---ساير ماشين الات چاپ غيرمذكور 9,600 17,054,195,000 Rls. 569,042 $
5 12 1394 قزوين ايتاليا 69032090 ا شياء سراميكي نسوزکه دا را ي بيش ا ز50%وزنيآلومين يامخلوط ياترکيبيا زآلومين وسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 114,370 14,784,384,403 Rls. 503,253 $
6 12 1394 قزوين ايتاليا 84642000 ماشين هاي سنگ زني ياصيقل کردن, برا ي کارروي سنگ, سرا ميک ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 30,550 13,648,864,175 Rls. 453,112 $
7 12 1394 قزوين ايتاليا 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 7,134 11,289,495,124 Rls. 376,694 $
8 12 1394 قزوين ايتاليا 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 33,633 9,608,952,684 Rls. 331,576 $
9 12 1394 قزوين ايتاليا 84193900 ساير خشک کننده هاي غيرخانگي,که درجاي ديگرمذکوريامشمول نباشد 5,850 9,530,878,666 Rls. 322,392 $
10 12 1394 قزوين ايتاليا 84144010 کمپرسورهاي معدني باهوا دهي بالاترا ز 600CFM 13,100 8,721,695,400 Rls. 291,111 $
11 12 1394 قزوين ايتاليا 84752900 ماشين هاي ساختن ياعمل آوردن شيشه ياا شياءشيشه ا ي با حرا رت (غيرا زا لياف ا پتيکي). 69,455 8,478,702,500 Rls. 281,572 $
12 12 1394 قزوين ايتاليا 32071010 پيگمانکهاي آماده محتوي حداقل 7 درصد فلز طلا يا پلاتينوم يا نقره يا پالاديوم 29,900 7,972,191,625 Rls. 268,246 $
13 12 1394 قزوين ايتاليا 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 3,150 7,868,011,500 Rls. 269,130 $
14 12 1394 قزوين ايتاليا 84143090 سايرکمپرسورهاباکاربرددرتجهيزا ت مولدسرماغيرمذکوردرجاي ديگر 9,600 7,414,161,375 Rls. 261,938 $
15 12 1394 قزوين ايتاليا 84201000 ماشين هاي تخت کردن ياسايرماشينهاي نوردکردن (غيرا زآنهائيکه برا ي فلزا ت ياشيشه ميباشند) 8,200 6,513,839,640 Rls. 224,530 $
16 12 1394 قزوين ايتاليا 84624100 ماشين هاي پانچ کردن يافاق وزبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها),باکنترل شماره ا ي 10,090 6,380,014,400 Rls. 212,830 $
17 12 1394 قزوين ايتاليا 70023100 لوله ا زکوا رتزذوب شده ياا زسايرسيليس هاي ذوب شده کارنشده. 49,500 6,316,427,550 Rls. 210,758 $
18 12 1394 قزوين ايتاليا 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 5,878 5,787,050,319 Rls. 192,707 $
19 12 1394 قزوين ايتاليا 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 51,996 4,128,107,262 Rls. 139,704 $
20 12 1394 قزوين ايتاليا 84253110 موتورگيربکس آسانسورشامل ا لکتروموتور،جعبه دنده ،پولي وترمزبر روي يک پايه مشترک باموتوربرقي 39,542 3,973,626,874 Rls. 133,696 $
21 12 1394 قزوين ايتاليا 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 4,982 3,886,502,088 Rls. 129,386 $
22 12 1394 قزوين ايتاليا 69029010 قطعات چيد مان وا گن هاي کوره ها مانند ساگار,پايه, صفحه, ساپورت 25,872 3,593,629,967 Rls. 124,042 $
23 12 1394 قزوين ايتاليا 87019040 --- تراكتورهاي باغي كمرشكن 9,360 3,501,211,796 Rls. 115,999 $
24 12 1394 قزوين ايتاليا 34039910 روانکكننده سيليكوني 16,806 3,423,053,158 Rls. 119,099 $
25 12 1394 قزوين ايتاليا 68042100 سنگ آسياب, سنباده ياچرخ تراش , ا زا لماس طبيعي ياسنتتيک فشرده شده. 2,318 3,008,981,077 Rls. 103,770 $
26 12 1394 قزوين ايتاليا 69022020 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه محصولاتي كه به لحاظ وزنيداراي بيش از 50 درصد آلومين (Al2O3) و 10 درصد وزني يا بيشتر زيركونيا (ZrO2) باشد 39,032 2,584,567,362 Rls. 91,689 $
27 12 1394 قزوين ايتاليا 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 3,151 2,553,534,710 Rls. 87,800 $
28 12 1394 قزوين ايتاليا 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 3,520 2,300,438,970 Rls. 77,984 $
29 12 1394 قزوين ايتاليا 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 33,099 2,157,930,997 Rls. 72,308 $
30 12 1394 قزوين ايتاليا 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 4,370 2,077,843,191 Rls. 72,909 $
31 12 1394 قزوين ايتاليا 40101900 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه که درجاي ديگر مذکور نباشد 8,222 1,991,012,421 Rls. 68,017 $
32 12 1394 قزوين ايتاليا 32071090 سايرپيگمانها، کدرکننده و رنگهاي آماده وفرآورده هاي همانند غيرمذکور 15,100 1,946,966,802 Rls. 67,149 $
33 12 1394 قزوين ايتاليا 85340000 مدا رهاي چاپي 2,220 1,939,669,171 Rls. 67,077 $
34 12 1394 قزوين ايتاليا 28353900 ساير پلي فسفاتها غير از تري فسفات سديم 8,850 1,922,562,040 Rls. 65,894 $
35 12 1394 قزوين ايتاليا 84751000 ماشين هابرا ي سوا رکردن لامپ, لوله،والو ياحباب توليد نور اذرخشي الكتريكي ياالكترونيكي ، در غلاف شيشه ا ي. 1,811 1,601,022,325 Rls. 53,421 $
36 12 1394 قزوين ايتاليا 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 4,246 1,580,056,615 Rls. 53,183 $
37 12 1394 قزوين ايتاليا 84186910 ا نوا ع چيلرهاي جذبي 7,183 1,539,078,201 Rls. 51,085 $
38 12 1394 قزوين ايتاليا 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 1,458 1,314,071,464 Rls. 46,431 $
39 12 1394 قزوين ايتاليا 73089010 صفحات فولادي لغزنده (s.p) جهت مقاوم سازي ساختمانها در برابر زلزله 10,600 1,230,618,698 Rls. 43,551 $
40 12 1394 قزوين ايتاليا 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 1,834 1,229,886,500 Rls. 42,125 $
41 12 1394 قزوين ايتاليا 34021390 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف غيريونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 16,000 1,181,268,000 Rls. 39,428 $
42 12 1394 قزوين ايتاليا 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 4,471 1,169,605,123 Rls. 38,786 $
43 12 1394 قزوين ايتاليا 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 1,255 1,109,481,334 Rls. 37,665 $
44 12 1394 قزوين ايتاليا 84821000 بلبرينگ. 1,902 1,048,811,553 Rls. 35,550 $
45 12 1394 قزوين ايتاليا 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 935 960,986,389 Rls. 33,135 $
46 12 1394 قزوين ايتاليا 68053090 پودر يا دا نه هاي ساينده طبيعي يا مصنوعي روي تکيه گاه ا زسايرموا دغيرمذکوردرجاي ديگر 18,695 929,167,470 Rls. 30,788 $
47 12 1394 قزوين ايتاليا 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 770 923,506,539 Rls. 31,239 $
48 12 1394 قزوين ايتاليا 32071020 رنگکهاي چيني و سراميكي رولعابي (850750 درجه سانتيکگراد) و داخل لعابي (12801180 درجه سانتيکگراد) 2,275 921,917,044 Rls. 30,785 $
49 12 1394 قزوين ايتاليا 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 851 916,353,210 Rls. 31,288 $
50 12 1394 قزوين ايتاليا 84772000 ا کسترود رها براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين مواد. 710 901,822,308 Rls. 29,902 $
51 12 1394 قزوين ايتاليا 85352120 دژنکتور براي ولتاژ كمتر از 72.5 كيلوولت وبيشتر از 1000ولت 1,910 893,135,173 Rls. 29,593 $
52 12 1394 قزوين ايتاليا 69010090 سايرآجرها,بلوک, چهارگوشtiles وسايرمحصولات سرا ميکي از آرد فسيل سيليي ياخاكهاي سيليسي همانند غيرمذکوردرجاي ديگر 2,400 733,113,396 Rls. 24,388 $
53 12 1394 قزوين ايتاليا 83099090 سايردر،درپوش و سرپوش ،درپوش پاره شونده برا ي بطري درپوش پيچي بشكه ،مهروموم وساير متفرغات بسته بندي ،ا ز فلزا ت معمولي غيرمذکوردرجاي ديگر 4,081 695,317,634 Rls. 23,036 $
54 12 1394 قزوين ايتاليا 84199020 ا جزا وقطعات تعرفه 84191900 350 630,288,588 Rls. 21,320 $
55 12 1394 قزوين ايتاليا 85371020 --- دستگاه كنترل پنل لمسي (نمايشگر hmi) همراه با cpu و داراي قابليت برنامه ريزي 243 594,181,550 Rls. 21,025 $
56 12 1394 قزوين ايتاليا 39221000 وا ن , دوش و دستشوئي ا ز موا د پلاستيکي 1,644 504,730,723 Rls. 17,507 $
57 12 1394 قزوين ايتاليا 38099100 موا د تکميل, حاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي در نساجي وهمانند غيرازموادنشاسته اي 12,550 496,006,120 Rls. 16,550 $
58 12 1394 قزوين ايتاليا 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 1,494 493,946,665 Rls. 17,133 $
59 12 1394 قزوين ايتاليا 84425090 سايرحروف چاپ , کليشه, لوحه وساير ادوات چاپ ، غيرمذکور درجاي ديگر 650 485,717,400 Rls. 16,093 $
60 12 1394 قزوين ايتاليا 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 3,069 435,120,290 Rls. 14,716 $
61 12 1394 قزوين ايتاليا 73182300 ميخ پرچ حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 7,333 418,360,463 Rls. 14,537 $
62 12 1394 قزوين ايتاليا 84715010 جعبه کامپيوترشخصي(PC)شامل کليه واحدها و متفرعات داخلي از جمله درا يوها ،بردها ،حافظه وهاردو.... 312 414,540,915 Rls. 14,726 $
63 12 1394 قزوين ايتاليا 84169000 ا جزا ءوقطعات مشعل هاي کوره ،بشكه هاي مكانيكي ،تخليه كننده هاي مكانيكي خاكستر ووسايل همانند 307 371,490,213 Rls. 12,999 $
64 12 1394 قزوين ايتاليا 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 4,483 359,092,475 Rls. 11,932 $
65 12 1394 قزوين ايتاليا 84192090 ساير ا سترليزه کننده هاي طبي وجرا حي يا ا زمايشگاهي غيرمذکوردرجاي ديگر 552 354,992,960 Rls. 11,850 $
66 12 1394 قزوين ايتاليا 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فازبجزا لکتروموتورقفس سنجابي 82 353,599,191 Rls. 12,438 $
67 12 1394 قزوين ايتاليا 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 1,999 310,369,653 Rls. 10,361 $
68 12 1394 قزوين ايتاليا 38160000 سيمانکهاي نسوز؛ ملاطکهاي نسوز؛ بتونکهاي نسوز و تركيبات همانند نسوز، غير از محصولات شماره 0138. 3,286 295,395,255 Rls. 10,478 $
69 12 1394 قزوين ايتاليا 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 182 290,447,959 Rls. 9,694 $
70 12 1394 قزوين ايتاليا 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 2,000 282,609,000 Rls. 9,626 $
71 12 1394 قزوين ايتاليا 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 27,994 278,204,829 Rls. 9,456 $
72 12 1394 قزوين ايتاليا 69071000 کاشيوچهارگوش, مکعب بزرگ وکوچک وا شياءهمانند بزرگترين ضلع ،كمتر از7سانتيمتر ,بدون لعاب وبدون ورني,ا زسرا ميک, برا ي موزا ئيک کاري 20,452 264,591,392 Rls. 8,792 $
73 12 1394 قزوين ايتاليا 84678900 ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, باموتورغيربرقي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 20 258,252,750 Rls. 8,551 $
74 12 1394 قزوين ايتاليا 72171090 سايرمفتولهاا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري نشده ياا ندودنشده حتي صيقل شده غير مذكور درجاي ديگر 640 246,277,542 Rls. 8,331 $
75 12 1394 قزوين ايتاليا 38123010 آنتي ا کسيدا نها 5,654 237,181,065 Rls. 7,947 $
76 12 1394 قزوين ايتاليا 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 3,253 235,850,541 Rls. 8,181 $
77 12 1394 قزوين ايتاليا 90330020 ساير ترموكوبلکها 88 219,689,439 Rls. 7,589 $
78 12 1394 قزوين ايتاليا 32081040 لاک عايق ا لکترونيکي براساس پلي استرها 1,055 215,322,665 Rls. 7,186 $
79 12 1394 قزوين ايتاليا 84283300 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, ا زنوع نوا ري ياتسمه ا ي, که درجاي ديگرمذکورنباشد 900 197,682,000 Rls. 6,549 $
80 12 1394 قزوين ايتاليا 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 340 196,785,820 Rls. 6,570 $
81 12 1394 قزوين ايتاليا 38244090 سايرافزودني هاي آماده براي سيمان ، ملاط و بتون غير مذکوردرجاي ديگر 6,090 181,766,430 Rls. 6,040 $
82 12 1394 قزوين ايتاليا 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 273 176,879,074 Rls. 6,019 $
83 12 1394 قزوين ايتاليا 85015390 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيش ا ز75كيلووات بجز ا لکتروموتورقفس سنجابي 217 166,570,457 Rls. 5,719 $
84 12 1394 قزوين ايتاليا 38244010 ک افزودنيکهاي آماده براي سيمان، ملاط و بتون : پلي کربوکسيلات اتر 3,300 158,779,235 Rls. 5,383 $
85 12 1394 قزوين ايتاليا 84209100 غلتک هابرا ي ماشين هاي تخت کردن ياماشين هاي نوردکردن 766 153,110,550 Rls. 5,085 $
86 12 1394 قزوين ايتاليا 84122100 موتورهاوماشين هاي محرک هيدروليک باحرکت خطي(سيلندرها) 143 144,731,027 Rls. 5,113 $
87 12 1394 قزوين ايتاليا 87168010 ---جك پالت دستي (hand lift truck) 557 144,055,625 Rls. 4,784 $
88 12 1394 قزوين ايتاليا 29319000 ساير ترکيبات آلي - غير آلي غير مذکور در جاي ديگر 1,100 140,767,864 Rls. 4,675 $
89 12 1394 قزوين ايتاليا 32151100 مرکب چاپ به رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 270 135,967,207 Rls. 4,771 $
90 12 1394 قزوين ايتاليا 85044030 منبع تغذيه را يانه 58 132,023,229 Rls. 4,387 $
91 12 1394 قزوين ايتاليا 69039090 سايرا شياسرا ميکي نسوز غيرمذکور در جاي ديگر 250 114,648,000 Rls. 3,952 $
92 12 1394 قزوين ايتاليا 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 85 108,830,208 Rls. 3,866 $
93 12 1394 قزوين ايتاليا 84716010 صفحه کليد(keyboard) 74 102,345,709 Rls. 3,528 $
94 12 1394 قزوين ايتاليا 40103990 سايرتسمه ومجموعه تسمه هاي ا نتقال نيروغيرمذکوردرجاي ديگر 95 102,122,024 Rls. 3,384 $
95 12 1394 قزوين ايتاليا 85044040 ساير منابع تغذيه غيرمذکور درجاي ديگر 93 96,196,453 Rls. 3,221 $
96 12 1394 قزوين ايتاليا 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 40 94,619,707 Rls. 3,137 $
97 12 1394 قزوين ايتاليا 84189910 ا جزا ء و قطعات چيلرهاي جذبي 1,380 87,882,643 Rls. 2,993 $
98 12 1394 قزوين ايتاليا 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 12 86,906,772 Rls. 2,922 $
99 12 1394 قزوين ايتاليا 82082000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاي کارکردن روي چوب. 705 86,764,125 Rls. 2,896 $
100 12 1394 قزوين ايتاليا 84149010 اجزا ء وقطعات برا ي ا نوا ع بادزن 592 72,457,583 Rls. 2,419 $
مجموع کل
297,098,877,258 ريال
مجموع کل
10,055,927 دلار