آمار کل " واردات از" کشور (جمهوري عربي سوريه) گمرک (قزوين)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 قزوين جمهوري عربي سوريه 15091000 روغن زيتون بكر (virgin) 232,482 24,658,557,484 Rls. 823,700 $
2 12 1394 قزوين جمهوري عربي سوريه 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 177,800 13,746,609,171 Rls. 471,130 $
مجموع کل
38,405,166,655 ريال
مجموع کل
1,294,830 دلار
[1]