آمار کل " واردات از" کشور (فدراسيون روسيه) گمرک (قزوين)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 قزوين فدراسيون روسيه 84601900 ماشين هاي سنگ زني سطوح تخت برا ي فلزا ت, با دقت 0/01 (يك صدم) ميليمترکه درجاي ديگرمذکورنباشد 19,645 8,628,380,126 Rls. 290,450 $
2 12 1394 قزوين فدراسيون روسيه 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 99,000 5,757,924,900 Rls. 196,953 $
3 12 1394 قزوين فدراسيون روسيه 84335111 كمباين (ماشين برداشت )مخصوص گندم باقدرت 140 اسب بخار وبيشتر 13,234 1,795,781,958 Rls. 59,496 $
4 12 1394 قزوين فدراسيون روسيه 84573000 ماشين هاي ا نتقالي چند مرحله اي براي کارکردن روي فلزا ت 3,000 1,494,470,849 Rls. 52,236 $
5 12 1394 قزوين فدراسيون روسيه 70052940 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده ،مسلخ نشده غيرمذكور باضخامت بيشترا ز 4.5 ميليمتر 1,974 30,794,415 Rls. 1,020 $
مجموع کل
17,707,352,248 ريال
مجموع کل
600,155 دلار
[1]