آمار کل " واردات از" کشور (گرجستان) گمرک (قزوين)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 قزوين گرجستان 21069010 ا ستابيلايزر 60,550 16,536,134,403 Rls. 564,159 $
مجموع کل
16,536,134,403 ريال
مجموع کل
564,159 دلار
[1]