آمار کل " واردات از" کشور (اسپانيا) گمرک (قشم)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 قشم اسپانيا 33051000 شامپوها 79,192 7,482,304,042 Rls. 250,032 $
2 12 1394 قشم اسپانيا 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 14,120 2,761,747,838 Rls. 93,189 $
3 12 1394 قشم اسپانيا 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 4,728 1,464,679,182 Rls. 48,746 $
4 12 1394 قشم اسپانيا 33072000 بوزداهاي بدن و ضد ترشح عرق 12,493 1,171,009,707 Rls. 39,090 $
5 12 1394 قشم اسپانيا 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 7,123 1,104,809,939 Rls. 36,569 $
6 12 1394 قشم اسپانيا 34013000 محصولات و فرآوردهکهاي آلي تانسيو اكتيف كه به منظور شستشوي پوست بدن در نظر گرفته شدهکاند، به شكل مايع يا كرم، بستهکبندي شده براي خرده فروشي حتي اگر حاوي صابون باشند 5,624 556,708,065 Rls. 18,427 $
7 12 1394 قشم اسپانيا 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 422 40,591,724 Rls. 1,350 $
مجموع کل
14,581,850,497 ريال
مجموع کل
487,403 دلار
[1]