آمار کل " واردات از" کشور (برزيل) گمرک (قشم)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 قشم برزيل 24039100 توتون و تنباکوي هموژنيزه يا دوباره ساخته 311,850 29,550,205,900 Rls. 1,004,808 $
2 12 1394 قشم برزيل 68132000 قطعات سايش واشياءمربوط به آنها سوارنشده براي ترمز ،براي كلاج ياهمانند ،حاوي پنبه نسوز حتي تركيب شده بامواد نسجي ياساير مواد . 10,000 307,603,969 Rls. 10,291 $
مجموع کل
29,857,809,869 ريال
مجموع کل
1,015,099 دلار
[1]