آمار کل " واردات از" کشور (سري لانكا) گمرک (قشم)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 قشم سري لانكا 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 727,000 124,397,453,564 Rls. 4,128,185 $
2 12 1394 قشم سري لانكا 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 666,000 115,300,828,694 Rls. 3,840,424 $
مجموع کل
239,698,282,258 ريال
مجموع کل
7,968,610 دلار
[1]