آمار کل " واردات از" کشور (سوئد) گمرک (قشم)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 قشم سوئد 98870121 قطعات منفصله براي توليد تراكتورهاي جاده اي براي نيمه تريلرها با ساخت داخل كمتر از 14 درصد 370,395 118,489,365,111 Rls. 4,052,997 $
مجموع کل
118,489,365,111 ريال
مجموع کل
4,052,997 دلار
[1]