آمار کل " واردات از" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (كرمانشاه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 كرمانشاه امارات متحده عربي 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 1,973,325 55,694,065,747 Rls. 1,923,061 $
2 12 1394 كرمانشاه امارات متحده عربي 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کارکردن روي کائوچوياموادپلاستيکي وغيره. 5,730 38,713,000,112 Rls. 1,300,696 $
3 12 1394 كرمانشاه امارات متحده عربي 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 1,865,300 22,502,218,041 Rls. 759,168 $
4 12 1394 كرمانشاه امارات متحده عربي 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 1,626 15,101,277,632 Rls. 504,199 $
5 12 1394 كرمانشاه امارات متحده عربي 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 2,982 12,340,890,315 Rls. 425,387 $
6 12 1394 كرمانشاه امارات متحده عربي 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 1,580 10,634,968,102 Rls. 363,738 $
7 12 1394 كرمانشاه امارات متحده عربي 84411000 ماشينهاي برش 6,000 8,490,506,962 Rls. 287,152 $
8 12 1394 كرمانشاه امارات متحده عربي 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 1,175 2,624,009,958 Rls. 90,089 $
9 12 1394 كرمانشاه امارات متحده عربي 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 17,600 613,816,900 Rls. 21,203 $
10 12 1394 كرمانشاه امارات متحده عربي 84821000 بلبرينگ. 28 267,324,322 Rls. 9,344 $
مجموع کل
166,982,078,091 ريال
مجموع کل
5,684,036 دلار
[1]