آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (كرمانشاه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 كرمانشاه چين 87088041 ----اجزاء وقطعات براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 175,938 18,936,722,487 Rls. 636,301 $
2 12 1394 كرمانشاه چين 38151900 کاتاليزورهاي تقويت شده, غير مذکور و غير مشمول در جاي ديگر 202,700 8,803,790,647 Rls. 302,614 $
3 12 1394 كرمانشاه چين 85072010 انباره هاي برقي سرب -اسيد ،ا ز نوع سربسته (sealed) به جز براي موتورهاي پيستوني 136,780 8,135,570,410 Rls. 271,477 $
4 12 1394 كرمانشاه چين 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي غير خانگي 6,392 5,021,976,960 Rls. 169,845 $
5 12 1394 كرمانشاه چين 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 20,400 3,523,676,500 Rls. 116,920 $
6 12 1394 كرمانشاه چين 48053000 کاغذ سولفيت بشکل رول يا ورق براي لفاف 67,940 3,006,878,523 Rls. 101,711 $
7 12 1394 كرمانشاه چين 85044060 ا نوا ع UPS 8,130 1,949,270,524 Rls. 64,734 $
8 12 1394 كرمانشاه چين 83023090 سايريراق الات واتصالات واشياء همانند براي وسايل نقليه موتوري غيراز فنرگازي 25,190 571,827,448 Rls. 20,065 $
مجموع کل
49,949,713,499 ريال
مجموع کل
1,683,667 دلار
[1]