آمار کل " واردات از" کشور (اتريش) گمرک (كرمان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 كرمان اتريش 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 104,550 169,340,098,418 Rls. 5,641,050 $
2 12 1394 كرمان اتريش 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 53,830 68,349,021,649 Rls. 2,418,835 $
3 12 1394 كرمان اتريش 84559000 ا جزا ءوقطعات ماشين هاي نوردفلزا ت (غيرا زغلتک ها) 383 54,385,296 Rls. 1,802 $
4 12 1394 كرمان اتريش 84669400 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463 135 31,833,000 Rls. 1,058 $
مجموع کل
237,775,338,363 ريال
مجموع کل
8,062,745 دلار
[1]