آمار کل " واردات از" کشور (اتريش) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 مشهد اتريش 86079900 ا جزا ءوقطعات نوا قل روي خط را ه آهن که درجاي ديگرمذکورنباشند. 523 4,154,110,865 Rls. 138,609 $
2 12 1394 مشهد اتريش 21069010 ا ستابيلايزر 35,156 3,663,884,245 Rls. 125,365 $
3 12 1394 مشهد اتريش 85015210 ا لکتروموتور قفس سنجابي ا سنکرون(asynchronous)باقدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووات،باجريان متناوب ،چند فاز 5,500 3,009,691,122 Rls. 106,331 $
4 12 1394 مشهد اتريش 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذکوردرجاي ديگر,برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 2,160 1,779,980,755 Rls. 59,912 $
5 12 1394 مشهد اتريش 85011090 سايرا لکتروموتورهابه قدرت حداكثر 37.5 وات بجزباجريان متناوب وياجريان مستقيم 12و24ولت 185 1,019,451,324 Rls. 34,016 $
6 12 1394 مشهد اتريش 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 318 795,046,665 Rls. 26,394 $
7 12 1394 مشهد اتريش 84514000 ماشين هاي شستن, سفيدکردن يارنگ کردن, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 3,500 772,245,485 Rls. 26,303 $
8 12 1394 مشهد اتريش 40082900 ميله،ترکه يا پروفيله از کائوچوي ولکانيزه سفت نشده از کائوچوي غيرا سفنجي 157 646,144,240 Rls. 21,560 $
9 12 1394 مشهد اتريش 85371020 --- دستگاه كنترل پنل لمسي (نمايشگر hmi) همراه با cpu و داراي قابليت برنامه ريزي 94 520,653,416 Rls. 17,372 $
10 12 1394 مشهد اتريش 85052000 کوپلينگ ها,کلاج ها و ترمزهاي ا لکترومغناطيسي 90 501,653,449 Rls. 16,739 $
11 12 1394 مشهد اتريش 21033000 آرد و زبره خردل و خردل آماده 5,010 345,702,894 Rls. 11,894 $
12 12 1394 مشهد اتريش 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 35 193,436,649 Rls. 6,454 $
13 12 1394 مشهد اتريش 83012000 قفل مغزي وکلوني برا ي وسائط نقليه موتوري ازفلز معمولي 14 158,054,773 Rls. 5,274 $
14 12 1394 مشهد اتريش 84833000 پوسته ياتاقان، توام نشده با بلبرينگ يا رولربيرينگ، ياتاقان ساده محور (Plain shaft bearing) 19 99,165,460 Rls. 3,284 $
15 12 1394 مشهد اتريش 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 2 10,694,096 Rls. 357 $
مجموع کل
17,669,915,438 ريال
مجموع کل
599,863 دلار
[1]