آمار کل " واردات از" کشور (بحرين) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 مشهد بحرين 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 1,477,000 18,398,575,457 Rls. 614,535 $
مجموع کل
18,398,575,457 ريال
مجموع کل
614,535 دلار
[1]