آمار کل " واردات از" کشور (تاجيكستان) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 مشهد تاجيكستان 52010000 پنبه ، حلاجي نشده يا شانه نزده 506,941 27,669,936,991 Rls. 942,718 $
2 12 1394 مشهد تاجيكستان 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 69,866 3,260,224,160 Rls. 108,834 $
مجموع کل
30,930,161,151 ريال
مجموع کل
1,051,552 دلار
[1]