آمار کل " واردات از" کشور (تايوان) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 مشهد تايوان 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 34,264 23,385,226,296 Rls. 801,284 $
2 12 1394 مشهد تايوان 84413000 ماشين هابرا ي ساختن کارتن, جعبه, وغيره ا زکاغذيامقوا (غيراز ساختن به طريق قالب گيري ) 42,605 20,524,393,180 Rls. 687,354 $
3 12 1394 مشهد تايوان 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 20,590 13,583,843,199 Rls. 469,164 $
4 12 1394 مشهد تايوان 84401000 ماشين آلات ودستگاههاي صحافي(همچنين ماشينهاي دوخت ا ورا ق ) 10,200 5,636,203,408 Rls. 188,754 $
5 12 1394 مشهد تايوان 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 480 1,942,470,952 Rls. 66,048 $
6 12 1394 مشهد تايوان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 1,899 1,775,268,531 Rls. 60,982 $
7 12 1394 مشهد تايوان 87149500 زين , برا ي چرخهاي پائي 3,588 411,267,748 Rls. 13,729 $
8 12 1394 مشهد تايوان 94015100 نشيمنها(seats)ازبامبو يانخل رونده (rattan). 715 85,734,220 Rls. 2,860 $
9 12 1394 مشهد تايوان 44109090 ساير مواد بارزين ياساير موادچسباننده كارشده 2,249 45,138,168 Rls. 1,506 $
مجموع کل
67,389,545,703 ريال
مجموع کل
2,291,681 دلار
[1]