آمار کل " واردات از" کشور (قرقيزستان) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 مشهد قرقيزستان 84621000 ماشين هاي آهنگري يامنگنه کاري قالبي(ا زجمله پرس ها)وچکش ها 77,380 13,142,440,731 Rls. 470,044 $
2 12 1394 مشهد قرقيزستان 85481012 قرا ضه و ضايعات باطري ها 291,000 5,401,374,150 Rls. 179,346 $
3 12 1394 مشهد قرقيزستان 76020000 قرا ضه وضايعات آلومينيوم. 20,000 761,863,747 Rls. 26,733 $
مجموع کل
19,305,678,628 ريال
مجموع کل
676,124 دلار
[1]