آمار کل " واردات از" کشور (قزاقستان) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 مشهد قزاقستان 10039000 جو باستثناي بذر 2,122,169 13,530,680,259 Rls. 448,338 $
2 12 1394 مشهد قزاقستان 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهک كه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 492,594 8,997,475,707 Rls. 298,800 $
3 12 1394 مشهد قزاقستان 23031000 تفاله نشاسته سازي و تفاله هاي همانند 863,450 7,531,147,736 Rls. 249,490 $
4 12 1394 مشهد قزاقستان 12040000 دانه كتان (بزرك)، حتي خردشده (Linseed, Flaxseed) 240,000 5,232,871,800 Rls. 173,323 $
5 12 1394 مشهد قزاقستان 10011910 گندم دامي 850,750 5,225,621,284 Rls. 173,137 $
6 12 1394 مشهد قزاقستان 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 20,000 662,310,000 Rls. 22,000 $
مجموع کل
41,180,106,786 ريال
مجموع کل
1,365,088 دلار
[1]