آمار کل " واردات از" کشور (مالزي) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 مشهد مالزي 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 395,200 20,733,137,325 Rls. 686,791 $
2 12 1394 مشهد مالزي 08043000 آناناس , تازه يا خشک کرده 298,200 8,307,217,932 Rls. 280,546 $
3 12 1394 مشهد مالزي 85176950 گيرنده ، فرستنده قابل نصب در خودرو از نوع راديو - تلفني 270 1,193,793,684 Rls. 41,150 $
4 12 1394 مشهد مالزي 85176940 گيرنده ، فرستنده قابل حمل دستي از نوع راديو تلفني 90 531,482,828 Rls. 18,320 $
مجموع کل
30,765,631,769 ريال
مجموع کل
1,026,807 دلار
[1]