آمار کل " واردات از" کشور (هلند) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 مشهد هلند 84743900 سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 9,780 24,697,438,327 Rls. 819,677 $
2 12 1394 مشهد هلند 90221490 سايربرا ي مصارف پزشکي.جرا حي يا دا مپزشکي 3,207 21,691,552,000 Rls. 744,723 $
3 12 1394 مشهد هلند 07011000 بذر سيب زميني 160,320 8,749,784,977 Rls. 306,510 $
4 12 1394 مشهد هلند 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 42,000 4,536,830,878 Rls. 155,799 $
5 12 1394 مشهد هلند 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 8,000 584,520,256 Rls. 19,354 $
6 12 1394 مشهد هلند 84145920 بادزن توام شده با موتور برقي با قدرت بيش از 125 تا حداكثر 7500 وات 122 307,654,039 Rls. 10,523 $
7 12 1394 مشهد هلند 84136090 سايرتلمبه هاي دوارحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي , پره اي وپره پيستوني وحلزوني 43 300,292,165 Rls. 10,272 $
8 12 1394 مشهد هلند 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 123 292,568,771 Rls. 10,007 $
9 12 1394 مشهد هلند 86080000 ملحقات ومهارکننده هاي خط را ه آهن ياتراموا ; تجهيزا ت مکانيکي علامت دا دن ،ايمني ياكنترل ترافيك براي راه آهن ،تراموا،جاده وراههاي آبي داخلي 140 191,770,251 Rls. 6,560 $
10 12 1394 مشهد هلند 84835000 چرخ لنگروقرقره تسمه (هم چنين بلوک قرقره ). 62 175,173,168 Rls. 5,992 $
11 12 1394 مشهد هلند 39162090 تک رشته هاييکه بزرگترين بعدمبدا عرضيآن ا زيکmm بيشترباشدميله... غيراز پليمرهاي اتيلن وپليمرهاي كلروروينيل 50 155,303,402 Rls. 5,290 $
12 12 1394 مشهد هلند 87099000 ا جزا ءوقطعات ا را به هاي کارگاهي و ترا کتورهايي كه در ايستگاههاي راه آهن بكار مي رود 74 107,535,949 Rls. 3,678 $
13 12 1394 مشهد هلند 73151100 زنجيرغلتکي باحلقه هاي مفصل بندي شده از چدن ،آهن يا از فولاد. 251 105,123,906 Rls. 3,581 $
14 12 1394 مشهد هلند 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 122 86,830,677 Rls. 2,970 $
15 12 1394 مشهد هلند 84833000 پوسته ياتاقان، توام نشده با بلبرينگ يا رولربيرينگ، ياتاقان ساده محور (Plain shaft bearing) 91 52,091,833 Rls. 1,782 $
16 12 1394 مشهد هلند 34029040 مواد تعاون نساجي 405 43,730,349 Rls. 1,452 $
17 12 1394 مشهد هلند 73209000 فنر,که درجاي ديگرگفته نشده, ا زآهن ياا زفولاد. 76 39,208,553 Rls. 1,341 $
18 12 1394 مشهد هلند 84836000 کكلاچ و كوپلينگ محور (ازجمله قفل گاردان) (Universal Joints) 55 31,057,907 Rls. 1,062 $
19 12 1394 مشهد هلند 73151900 ا جزا ءوقطعات زنجيرباحلقه هاي مفصل بندي شده ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 392 15,050,563 Rls. 513 $
20 12 1394 مشهد هلند 84136010 تلمبه هاي چرخ دنده ا ي 60 14,592,286 Rls. 499 $
21 12 1394 مشهد هلند 84825000 رولربيرينگ ا ستوا نه ا ي (غيرا زنوع سوزني). 7 13,507,725 Rls. 462 $
22 12 1394 مشهد هلند 73201090 سايرفنرتيغه ا ي وتيغه برا ي آن ا زا هن يافولادغيرا زفنرصفحه اي نگهدا رنده ريل نوا رکاست ويدئو 31 10,911,349 Rls. 373 $
مجموع کل
62,202,529,331 ريال
مجموع کل
2,112,420 دلار
[1]