آمار کل " واردات از" کشور (پاكستان) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 مشهد پاكستان 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 40,306,722 1,439,364,479,968 Rls. 49,623,818 $
2 12 1394 مشهد پاكستان 08045000 گلابي هندي، ا نبه ومنگوتين ، تازه يا خشک کرده 2,631,340 50,522,061,285 Rls. 1,720,678 $
3 12 1394 مشهد پاكستان 08043000 آناناس , تازه يا خشک کرده 20,250 519,471,127 Rls. 17,213 $
مجموع کل
1,490,406,012,380 ريال
مجموع کل
51,361,709 دلار
[1]