آمار کل " واردات از" کشور (آذربايجان) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران آذربايجان 87032319 ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 14,783 11,696,903,680 Rls. 387,520 $
2 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران آذربايجان 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 9,062 4,262,033,435 Rls. 144,433 $
3 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران آذربايجان 73072300 لوا زم وا تصالات برا ي جوشکاري لب به لب از فولاد زنگ نزن. 30,076 1,809,697,009 Rls. 63,866 $
4 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران آذربايجان 84581100 ماشين ترا ش افقي براي بردا شتن فلزباکنترل شماره اي 19,500 1,478,820,000 Rls. 49,000 $
5 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران آذربايجان 37013030 ---كليشه چاپ 3,109 1,467,138,351 Rls. 49,642 $
6 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران آذربايجان 84759000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي مشمول رديف 8475. 100 486,357,707 Rls. 16,235 $
7 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران آذربايجان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 150 258,647,112 Rls. 8,653 $
8 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران آذربايجان 73044100 سرد كشيده شده يا سرد نورد شده (سرد از ضخامت آن كاسته شده) 2,407 256,500,480 Rls. 9,174 $
9 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران آذربايجان 85044050 کنترل دور موتورInverter 770 101,212,152 Rls. 3,423 $
10 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران آذربايجان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 495 98,010,000 Rls. 3,248 $
11 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران آذربايجان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 550 79,078,560 Rls. 2,640 $
12 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران آذربايجان 65061090 ساير كلاه هاي ايمني با ستثناء كلاه ضد آتش فاقد پنبه نسوز 121 59,680,000 Rls. 1,999 $
13 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران آذربايجان 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 380 57,380,475 Rls. 2,027 $
14 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران آذربايجان 34021390 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف غيريونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 800 32,018,215 Rls. 1,085 $
مجموع کل
22,143,477,176 ريال
مجموع کل
742,945 دلار
[1]