آمار کل " واردات از" کشور (آلمان) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 422,745 702,343,996,057 Rls. 23,872,176 $
2 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 1,397,744 687,237,361,612 Rls. 23,548,770 $
3 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 148,987 607,766,318,156 Rls. 20,512,037 $
4 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 87012000 ترا کتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 1,655,512 512,763,239,526 Rls. 17,646,113 $
5 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 507,191 405,896,351,756 Rls. 13,820,467 $
6 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 21069080 کمكمل غذايي، 400,245 372,025,100,004 Rls. 12,567,272 $
7 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 684,820 355,335,830,812 Rls. 12,252,769 $
8 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 38089129 ک ساير LD50 حداكثر 2000 محصول آماده شيميايي ، خانگي 324,124 313,531,167,360 Rls. 11,043,186 $
9 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 2,422,582 309,484,802,447 Rls. 10,515,650 $
10 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 134,043 297,587,837,585 Rls. 10,001,148 $
11 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 87032319 ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 334,292 285,513,562,399 Rls. 9,606,444 $
12 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84082090 موتورپيستوني درونسوز ترا کمي -ا حتراقي براي وسايل نقليه فصل 87 بجز رديف 84082010 475,495 253,273,513,773 Rls. 9,655,529 $
13 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 209,797 233,842,348,303 Rls. 7,926,157 $
14 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 193,677 186,977,352,043 Rls. 6,514,046 $
15 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 85023190 سايرمجموعه مولدها كه با نيروي باد كار كند 660 كيلو ولت بيشتر 388,438 179,792,336,324 Rls. 6,034,729 $
16 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 54041910 ساير تک رشته ها ازپلي اوراتان، پلي سولفان، پلي اترسولفان ،67 دسي تكس يابيشتر كه بزرگترين بعد مقطع عرضي آن ازيك ميليمتر بيشتر نباشد 68,318 178,714,718,430 Rls. 6,042,070 $
17 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 225,654 169,166,437,423 Rls. 5,801,808 $
18 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 30043210 داروها ي حاوي هورمون هاي كورتي كوستروئيد ي داراي توليد داخلي مشابه 65,769 158,336,363,429 Rls. 5,362,902 $
19 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 80,699 141,695,892,122 Rls. 5,028,188 $
20 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 48,628 139,749,148,909 Rls. 4,693,085 $
21 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84791022 فنيشرمستعمل با سال ساخت پنج سال وكمتر،باقدرت بيش از 180اسب بخار 769,548 137,044,196,536 Rls. 4,647,937 $
22 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 70,169 126,288,542,873 Rls. 4,330,107 $
23 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 87019030 --- تراكتور كشاورزي با قدرت بيشتر از 110 قوه اسب بخار 480,960 124,535,983,521 Rls. 4,225,523 $
24 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 87032410 ---وسايل نقليه هيبريدي داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر بيشتر از 3000 سي سي 70,020 123,767,499,385 Rls. 4,513,767 $
25 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84431300 ساير ماشين آلات جهت چاپ . 358,670 115,357,608,036 Rls. 3,897,370 $
26 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84813000 شيريکطرفه (غير قابل برگشت ) 35,746 111,444,162,326 Rls. 3,775,493 $
27 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 934,729 111,038,572,974 Rls. 3,765,314 $
28 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 38089329 ک ساير LD50 بيشتراز 2000 محصول آماده شيميايي 233,076 109,624,526,284 Rls. 3,670,648 $
29 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84283300 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, ا زنوع نوا ري ياتسمه ا ي, که درجاي ديگرمذکورنباشد 200,458 109,470,029,936 Rls. 3,649,486 $
30 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84624100 ماشين هاي پانچ کردن يافاق وزبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها),باکنترل شماره ا ي 215,146 108,231,699,439 Rls. 3,670,050 $
31 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84335111 كمباين (ماشين برداشت )مخصوص گندم باقدرت 140 اسب بخار وبيشتر 415,120 106,016,849,849 Rls. 3,681,376 $
32 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 21069010 ا ستابيلايزر 729,447 104,622,214,036 Rls. 3,553,969 $
33 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 19,980 103,203,538,953 Rls. 3,419,147 $
34 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 232,175 102,150,818,598 Rls. 3,459,495 $
35 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 12091000 تخم چغندر قند براي كشت 46,289 101,360,526,037 Rls. 3,376,211 $
36 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 90189030 دستگاه دياليز 28,560 98,416,296,512 Rls. 3,304,088 $
37 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 86071900 محور,چرخ وا جزا ءوقطعات آنها،قطعات بوژي براي لکوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 253,891 97,703,805,922 Rls. 3,292,003 $
38 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84196000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي مايع کردن هوا ياسايرگازها 102,925 94,925,648,781 Rls. 3,147,778 $
39 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 884,370 93,283,655,643 Rls. 3,120,342 $
40 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 82,595 91,578,525,640 Rls. 3,054,796 $
41 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 87059090 ساير وسايل نقليه موتوري بامصارف خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 128,172 90,081,678,854 Rls. 3,000,432 $
42 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 250,846 88,286,057,913 Rls. 2,997,472 $
43 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 4,145,310 85,788,644,770 Rls. 2,997,179 $
44 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 85022090 مجموعه مولدهاي داراي موتور پيستوني جرقه اي-احتراقي بجزمولدگازي توليد همزمان برق وگرما 109,221 85,237,254,357 Rls. 2,999,043 $
45 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 29362100 ويتامين هاي A و مشتقات آنها ,مخلوط نشده 225,600 83,278,724,264 Rls. 2,808,934 $
46 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84622900 ماشين هاي خم کردن, تاکردن, را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي 53,910 77,176,699,916 Rls. 2,640,900 $
47 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 723,200 74,786,063,655 Rls. 2,601,041 $
48 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84089090 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت بيش از 150 اسب بخار 70,544 71,260,058,401 Rls. 2,417,853 $
49 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 48119090 ساير كاغذ ومقواهاي چند لايه عايق رطوبت غير مذكور 682,795 71,045,117,180 Rls. 2,405,719 $
50 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 129,333 70,642,152,685 Rls. 2,448,761 $
51 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 382,030 70,226,872,879 Rls. 2,345,675 $
52 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84431900 ---ساير ماشين الات چاپ غيرمذكور 85,088 69,105,475,100 Rls. 2,301,620 $
53 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 90192090 ---سايردستگاههاي درمان تنفس 17,712 65,592,720,610 Rls. 2,255,469 $
54 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 33051000 شامپوها 221,485 64,427,681,026 Rls. 2,180,016 $
55 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 173,795 62,492,272,181 Rls. 2,104,509 $
56 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 73,333 62,295,190,457 Rls. 2,113,622 $
57 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 118,242 61,702,776,052 Rls. 2,094,477 $
58 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 415,444 61,496,463,480 Rls. 2,072,527 $
59 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 139,940 59,608,582,693 Rls. 2,007,597 $
60 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 38089229 ک ساير LD50 حداكثر 2000 محصول آماده شيميايي 73,112 59,250,728,320 Rls. 2,054,995 $
61 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آنها مخلوط نشده غيرمذکور در جاي ديگر 165,910 56,734,704,610 Rls. 1,910,359 $
62 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 85015390 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيش ا ز75كيلووات بجز ا لکتروموتورقفس سنجابي 124,704 56,699,791,580 Rls. 1,984,678 $
63 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 30044090 سايردا روهاي حاوي آلکالوئيدهايا مشتقات آنها فاقد هورمونهايامحصولات 2937ياآنتي بيوتيكهاکه توليد دا خلي ندا رند 18,757 56,415,769,488 Rls. 1,907,920 $
64 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 18040000 کره , چربي و روغن کاکائو 419,800 54,933,152,300 Rls. 1,889,559 $
65 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 80,602 54,881,976,339 Rls. 1,823,699 $
66 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 86050000 وا گن مسافري ياترامواي غير خودرو ،واگن توشه, پست وسايروا گنهارا ه آهن ياترا موا(به ا ستثناي 8604). 626,000 53,163,291,725 Rls. 1,881,420 $
67 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 55,175 53,024,273,429 Rls. 1,803,560 $
68 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 98870223 ----قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتربا ساخت داخل 40% تا كمتر از 50% به استثناي موتور، گيربكس،اكسل، كولر،جعبه فرمان ولاستيك 136,384 52,996,184,191 Rls. 1,773,915 $
69 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 29362800 ويتامين E و مشتقات آن , مخلوط نشده 199,510 52,901,804,618 Rls. 1,789,556 $
70 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 249,595 52,528,394,964 Rls. 1,813,056 $
71 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 42,106 52,356,517,641 Rls. 1,745,937 $
72 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 74,993 52,164,766,773 Rls. 1,776,037 $
73 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84651000 ماشين هائي که ا نوا ع مختلف عمليات ماشين کاري را بدون تعويض ا بزا رهاا نجام ميدهند براي كار روي چوب ،استخوان ،موادپلاستيكي سخت وغيره 108,643 50,978,480,529 Rls. 1,712,100 $
74 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 80,786 50,301,596,522 Rls. 1,719,145 $
75 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84793000 پرس هابرا ي ساختن تخته ازخرده چوب ،تخته فيبر ساختماني ازچوب ياساير مواد چوبي وساير دستگاههابراي عمل اوردن چوب ياچوب پنبه . 125,562 48,576,877,711 Rls. 1,632,033 $
76 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 55,934 48,420,716,580 Rls. 1,620,432 $
77 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 55020000 دسته ا لياف ا زرشته هاي مصنوعي. 220,233 47,998,272,668 Rls. 1,599,865 $
78 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 39191020 شبرنگ به صورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر 68,460 46,089,966,568 Rls. 1,542,112 $
79 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 28182000 ا کسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 70,701 44,950,194,981 Rls. 1,491,304 $
80 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 87131010 ويلچر،فاقدهرگونه ا مکانات ويژه ا زقبيل برا نکاردي ،دا را ي جک ،تک محوري (طرا حي شده برا ي کاربايک دست ) 51,635 43,246,658,913 Rls. 1,480,356 $
81 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84433290 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه غير مذكوردررديف هاي 84433210و84433220 7,665 42,918,298,800 Rls. 1,444,541 $
82 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 15,878 42,796,209,610 Rls. 1,428,665 $
83 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 90275090 دستگاههايي كه تشعشعات اپتيكي رابه كارميگيرند(ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )غيرازدستگاه فلوسايتومتري 22,213 42,593,415,595 Rls. 1,417,994 $
84 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 39129000 سلولزومشتقات شيميايي آن, غيرمذکورومشمول درجاي ديگربه ا شکال ا بتدا ئي 158,700 42,331,935,928 Rls. 1,436,245 $
85 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84581100 ماشين ترا ش افقي براي بردا شتن فلزباکنترل شماره اي 378,805 42,240,568,451 Rls. 1,438,110 $
86 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 8,087 41,796,016,704 Rls. 1,420,282 $
87 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 223,980 41,605,675,234 Rls. 1,410,662 $
88 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 21069020 ا مولسيفاير 253,275 41,484,056,050 Rls. 1,420,942 $
89 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84775900 ماشين آلات ودستگاههاي قالب گيري ياشکل دا دن کائوچوياموا دپلاستيکي, غيرمذکوردرجاي ديگر 12,966 40,690,690,017 Rls. 1,355,863 $
90 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 326,294 39,452,440,646 Rls. 1,323,145 $
91 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي غير خانگي 14,233 39,408,526,467 Rls. 1,325,364 $
92 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84719000 سايرماشين قرا ئت مغناطيسي يا اپتيکي,ماشين ا نتقال دا ده هابه روي حامل دا ده ها...غيرمذکوردرجاي ديگر 5,170 38,950,113,600 Rls. 1,292,821 $
93 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 38089990 --- ساير حشره كش ها غيرمذكور 38,253 38,786,542,201 Rls. 1,300,901 $
94 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84593100 ماشين هاي صيقل کردن- فرزکردن جدا ردا خلي برا ي فلزا ت, باکنترل شماره ا ي 278,085 38,449,774,579 Rls. 1,303,520 $
95 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84211900 ماشينهاي گريزا زمرکز,که درجاي ديگرمذکورنباشد 21,896 38,024,725,364 Rls. 1,296,829 $
96 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84306900 ماشين آلات ودستگاههاي خاک بردا ري, گودبردا ري, ا ستخرا ج,.... غيرخودرو 351,330 37,859,626,820 Rls. 1,279,572 $
97 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84304900 ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياکندن چاه (غيرخودرو) 215,087 37,801,214,761 Rls. 1,278,732 $
98 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 40169990 سايرا شياا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذکور درجاي ديگر 61,397 37,732,290,688 Rls. 1,278,323 $
99 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 84148010 واحدهاي هواساز ( Air End ) مربوط به کمپرسورهاي پيچي ( screw compressor ) 107,120 36,134,189,294 Rls. 1,238,301 $
100 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران آلمان 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 12,340 34,855,332,502 Rls. 1,197,336 $
مجموع کل
11,920,154,629,984 ريال
مجموع کل
406,632,477 دلار