آمار کل " واردات از" کشور (استراليا) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران استراليا 28391990 ساير سيليکاتهاي سديم بجزسيليکات سديم جامدومايع ومتاسيليکات سديم 36,726 6,197,887,395 Rls. 210,105 $
2 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران استراليا 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 2,650 3,290,440,432 Rls. 109,022 $
3 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران استراليا 33012990 اسانس هاي روغني غير از اسانس روغني گل محمدي 1,000 2,194,564,131 Rls. 73,262 $
4 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران استراليا 29163200 پراكسيد بنزوئيل و كلرور بنزوئيل 5,400 1,136,403,491 Rls. 37,937 $
5 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران استراليا 84248100 ماشين آلات برا ي ا فشاندن،پراكندن ياپاشيدن موا دآبگون ياپودر،برا ي کشاورزي ياباغباني وگلكاري 2,579 699,804,316 Rls. 23,201 $
6 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران استراليا 68051090 پودريادا نه هاي ساينده طبيعي يامصنوعي روي تکيه گاه ا زپارچه نسجي تاروپودباف غيرمذکوردرجاي ديگر 695 397,580,734 Rls. 13,387 $
7 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران استراليا 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 965 383,887,330 Rls. 12,786 $
8 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران استراليا 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 1,896 329,947,500 Rls. 10,928 $
9 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران استراليا 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 185 273,695,844 Rls. 9,166 $
10 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران استراليا 85123090 دستگاههاي علامت دادن سمعي غيرمذکور درجاي ديگر 3,860 266,122,500 Rls. 8,814 $
11 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران استراليا 23091000 فرآورده هاي غذائي برا ي سگ يا گربه , بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 8,316 254,099,617 Rls. 8,777 $
12 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران استراليا 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 6,339 225,991,375 Rls. 7,485 $
13 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران استراليا 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 470 118,592,287 Rls. 4,213 $
14 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران استراليا 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 150 107,539,546 Rls. 3,715 $
15 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران استراليا 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 600 90,943,133 Rls. 3,231 $
16 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران استراليا 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 231 66,057,841 Rls. 2,212 $
17 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران استراليا 11081290 ساير نشاسته ذرت بجز گريد دا رويي 150 48,699,090 Rls. 1,612 $
18 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران استراليا 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 150 45,467,791 Rls. 1,518 $
19 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران استراليا 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 86 41,878,948 Rls. 1,416 $
20 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران استراليا 85167100 دستگاه هاي ا لکتروترميک درست کردن قهوه يا چاي 125 21,484,553 Rls. 763 $
مجموع کل
16,191,087,854 ريال
مجموع کل
543,550 دلار
[1]