آمار کل " واردات از" کشور (ايتاليا) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 462,650 231,076,075,756 Rls. 7,880,258 $
2 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 57,630 230,073,663,346 Rls. 7,876,829 $
3 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 30023090 سايروا کسن هابرا ي دا مپزشکي غيرمذکور 59,738 169,579,775,897 Rls. 5,767,811 $
4 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 87049000 وسايل نقليه موتوري, برا ي حمل ونقل کالا,که درجاي ديگري مذکورنباشد. 497,743 148,286,725,508 Rls. 4,999,714 $
5 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 63,307 127,326,242,563 Rls. 4,324,114 $
6 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 26,078 114,113,003,390 Rls. 3,809,371 $
7 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 189,781 105,764,800,538 Rls. 3,537,733 $
8 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 125,357 98,574,002,024 Rls. 3,344,644 $
9 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 41,116 95,471,810,666 Rls. 3,167,864 $
10 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84199030 اجزاء و قطعات و پره جهت پکيج دو منظوره ( گرمايشي و بهداشتي ) 340,060 92,094,587,046 Rls. 3,087,968 $
11 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84431900 ---ساير ماشين الات چاپ غيرمذكور 34,824 91,245,849,429 Rls. 3,149,942 $
12 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 225,514 90,576,085,903 Rls. 3,052,094 $
13 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 356,723 87,495,772,197 Rls. 2,962,641 $
14 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 54,936 84,282,593,595 Rls. 2,856,316 $
15 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84191110 ---پكيج دو منظوره (آبگرم بهداشتي وگرمايشي) 256,197 78,653,219,212 Rls. 2,656,938 $
16 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,(غيرا زا نوا ع کنترل شماره اي)غير مذكور درجاي ديگر 69,556 72,159,310,988 Rls. 2,389,935 $
17 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 88,970 71,905,845,471 Rls. 2,426,113 $
18 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84171000 كورهکها و تنورها براي گداختن (Roast)، کذوبکكردن يا تحت ساير عمليات حرارتي قراردادن كلوخهککهاي معدني يا سولفورهاي طبيعي آهن و مس (Pyrites) يا فلزات 53,696 71,373,698,907 Rls. 2,483,908 $
19 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84192010 ا توکلاودندا نپزشکي تاحجم 24 ليتر 65,482 70,916,256,472 Rls. 2,414,607 $
20 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 42,979 65,211,219,690 Rls. 2,230,036 $
21 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 370,216 61,587,983,938 Rls. 2,055,933 $
22 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 212,090 60,344,224,687 Rls. 2,051,019 $
23 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84253110 موتورگيربکس آسانسورشامل ا لکتروموتور،جعبه دنده ،پولي وترمزبر روي يک پايه مشترک باموتوربرقي 319,194 58,854,059,063 Rls. 2,015,697 $
24 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 140,268 54,738,499,538 Rls. 1,817,203 $
25 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84072900 سايرموتورهاي پيستوني درونسوز جرقه اي -احتراقي تناوبي يادوار برا ي وسايط نقليه آبي غيرازموتورهاي خارج ا زبدنه 28,252 54,234,672,004 Rls. 1,804,527 $
26 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 30023010 - - - واكسن هاي توليد مشابه داخل 23,111 50,306,782,000 Rls. 1,674,954 $
27 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 71,297 47,439,258,370 Rls. 1,574,899 $
28 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 240,523 45,480,890,902 Rls. 1,530,129 $
29 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84382000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي قنادي يابرا ي توليدکاکائوياشکلات 33,191 45,149,990,463 Rls. 1,512,782 $
30 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 90183926 لوازم مصرفي جراحي قلب (صرفا شامل کليپس - رينگ - استابيلايزر (ثابت نگهدارنده ديواره قلب ) - کانولا - اکسيژناتور به همراهست مربوطه -گرافت - پانچ آئورت) 27,498 44,685,592,548 Rls. 1,504,748 $
31 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 257,082 44,327,883,201 Rls. 1,525,074 $
32 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 87060050 شاسي موتوردا ر برا ي کشنده هاي جاده ا ي 107,700 42,598,452,068 Rls. 1,422,224 $
33 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 12,790 39,941,750,495 Rls. 1,421,755 $
34 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 40,728 39,888,127,205 Rls. 1,374,406 $
35 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 90,898 39,783,909,933 Rls. 1,339,969 $
36 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 90183922 ظروف نمونه گيري خون (ميكروتينروواكوتينز)(microtainer & vacutainer tubes)ازجنس پلاستيك وشيشه داراي ژل ضدانعقادخون 168,519 37,715,036,878 Rls. 1,266,964 $
37 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84169000 ا جزا ءوقطعات مشعل هاي کوره ،بشكه هاي مكانيكي ،تخليه كننده هاي مكانيكي خاكستر ووسايل همانند 295,782 37,056,006,374 Rls. 1,241,989 $
38 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84099920 اجزاءوقطعات برا ي موتورهاي گازسوز 15,156 36,672,528,263 Rls. 1,246,106 $
39 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 85044060 ا نوا ع UPS 116,536 33,283,565,271 Rls. 1,130,520 $
40 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 83,485 31,819,200,030 Rls. 1,065,371 $
41 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 21069080 کمكمل غذايي، 21,767 31,471,783,854 Rls. 1,047,957 $
42 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84624900 ماشين هاي پانچ کردن يافاق وزبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها)بدون كنترل شماره اي 113,273 31,396,704,677 Rls. 1,075,173 $
43 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 73219000 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ,آهن ياازفولاد . 85,701 28,990,427,347 Rls. 964,448 $
44 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 45,260 28,602,797,871 Rls. 972,536 $
45 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 131,127 28,439,505,478 Rls. 974,116 $
46 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي غير خانگي 62,148 28,323,379,323 Rls. 963,919 $
47 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84192090 ساير ا سترليزه کننده هاي طبي وجرا حي يا ا زمايشگاهي غيرمذکوردرجاي ديگر 25,467 27,760,086,217 Rls. 938,455 $
48 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84089090 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت بيش از 150 اسب بخار 70,641 27,654,684,411 Rls. 948,086 $
49 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84099110 کيت کامل گازسوز مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 9,410 27,410,883,362 Rls. 914,751 $
50 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 322,776 27,408,767,692 Rls. 925,535 $
51 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 85340000 مدا رهاي چاپي 27,018 26,758,635,088 Rls. 902,386 $
52 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 47,858 26,650,054,636 Rls. 903,176 $
53 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 38021000 زغالکهاي اكتيف شده (Activated carbon) 107,850 26,437,206,214 Rls. 883,231 $
54 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 324,225 25,651,433,869 Rls. 869,947 $
55 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 29350099 سايرسولفون اميدها غير از سيلدنافيل سيترات ، استازولاميد، سولفامتوکسازول ، فاموتيدين ، گليبنکلاميد 2,999 25,137,204,180 Rls. 865,959 $
56 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 98,748 24,778,757,772 Rls. 842,865 $
57 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 86071900 محور,چرخ وا جزا ءوقطعات آنها،قطعات بوژي براي لکوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 28,310 24,598,101,921 Rls. 814,885 $
58 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84339000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي بردا شت جوركردن ،درجه بندي كردن ،ياكوبيدن محصولات كشاورزي 161,334 24,395,271,681 Rls. 827,625 $
59 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 14,453 23,059,078,892 Rls. 799,877 $
60 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 15,790 22,902,640,092 Rls. 793,352 $
61 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84804100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي. 6,817 22,424,949,615 Rls. 756,157 $
62 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84119910 پره هاي ثابت و متحرک داغ توربين گازي 568 22,042,551,041 Rls. 756,129 $
63 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84440000 ماشينکهاي اكسترودينگ (Extruding)، كشش (Drawing)، تكسچرينگ (Texturing) يا برش مواد نسجي سنتتيك يا مصنوعي. 13,110 21,329,675,595 Rls. 757,125 $
64 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 73143900 شبکه توري , پرچين, ا زآهن ياا زفولاد,جوش دا ده شده درنقاطتقاطع, که درجاي ديگرگفته نشده. 17,682 21,192,353,102 Rls. 724,897 $
65 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 35,196 21,151,105,977 Rls. 713,079 $
66 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 90330020 ساير ترموكوبلکها 16,498 21,064,562,941 Rls. 709,196 $
67 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 90221390 دستگاههاي را ديولوژي مصارف دندا نپزشکي بغيرا زدستگاه را ديوگرا في تک دندا ن 2,985 20,456,074,529 Rls. 700,446 $
68 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذکوردرجاي ديگر,برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 53,071 20,231,381,269 Rls. 673,806 $
69 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 30045090 ساير دا روهاي حاوي ويتامين هاياحاوي ساير محصولات شماره 2936 که توليد دا خلي ندا رند 42,280 19,997,287,226 Rls. 668,452 $
70 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 85311000 دستگاههاي برقي خبردهنده دزدي يا آتش سوزي و دستگاههاي همانند 2,531 19,782,699,283 Rls. 670,639 $
71 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 40051000 کائوچوي مخلوط شده, که به آن دوده کربن يا سيليس ا ضافه شده باشد,ولکانيزه نشده 318,780 19,691,237,435 Rls. 664,583 $
72 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 3,433 19,584,744,451 Rls. 662,128 $
73 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 94060090 ساختمانهاي پيش ساخته 40,397 19,370,045,722 Rls. 642,043 $
74 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 21,147 19,211,272,844 Rls. 637,583 $
75 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 38089119 ک ساير LD50 بيشتر از 2000 تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 26,200 18,848,337,038 Rls. 632,258 $
76 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 48119090 ساير كاغذ ومقواهاي چند لايه عايق رطوبت غير مذكور 248,204 18,846,725,404 Rls. 640,243 $
77 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 9,671 18,815,415,936 Rls. 626,353 $
78 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84158300 ماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع بدون دستگاه مولدسرما 71,690 18,753,425,146 Rls. 638,642 $
79 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84313900 قطعات مربوط;ماشين آلات شماره 8428(غيرا زآسانسور,بالاکشنده هاي محفظه دا رياپلکان متحرک ) 5,860 18,725,885,522 Rls. 634,845 $
80 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84222000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي تميزکردن ياخشک کردن بطري ياسايرظروف 15,590 18,690,819,160 Rls. 633,795 $
81 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84099950 کيت کامل گازسوز غيرازرديف 84099110 20,350 18,523,537,069 Rls. 654,426 $
82 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 56,953 18,236,142,108 Rls. 618,910 $
83 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 39046110 پلي تترا فلوئوروا تيلن به شكل مايع 74,284 18,145,545,902 Rls. 613,863 $
84 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 55,151 18,087,094,426 Rls. 615,229 $
85 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 26,252 18,083,351,609 Rls. 606,510 $
86 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 56,160 17,343,102,339 Rls. 595,700 $
87 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84549000 ا جزا ءوقطعات کنورتيسور,ملاقه فلزريزي ،ماشين هاي ريخته گري ازنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزات به كارمي رود 17,739 17,271,367,309 Rls. 593,431 $
88 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 13,938 17,045,984,430 Rls. 575,147 $
89 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 20,428 17,039,315,651 Rls. 572,308 $
90 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 27,014 16,959,130,022 Rls. 570,655 $
91 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84629900 پرس ها(غيرا زپرس هيدروليک )برا ي کاربرروي فلزا ت ياکربورهاي فلزي 64,333 16,928,693,256 Rls. 567,468 $
92 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84772000 ا کسترود رها براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين مواد. 23,275 16,462,976,181 Rls. 552,434 $
93 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 2,527 15,862,286,773 Rls. 543,397 $
94 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84532000 ماشين آلات ودستگاههاي ساختن ياتعميرکردن کفش ،غيراز چرخهاي دوزندگي 24,509 15,837,819,702 Rls. 528,394 $
95 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 90321000 ترموستات 20,699 15,699,700,875 Rls. 536,901 $
96 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 41,308 15,597,403,621 Rls. 527,201 $
97 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 38089229 ک ساير LD50 حداكثر 2000 محصول آماده شيميايي 13,605 15,455,913,330 Rls. 515,937 $
98 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 241,659 15,312,381,832 Rls. 512,207 $
99 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 73079100 فلانج ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 131,472 15,273,776,255 Rls. 506,214 $
100 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ايتاليا 84818025 شيرمخصوص ظروف ا سپري 5,617 14,863,794,700 Rls. 513,532 $
مجموع کل
4,374,156,223,032 ريال
مجموع کل
148,085,642 دلار