آمار کل " واردات از" کشور (تركمنستان) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تركمنستان 14042000 لينتر پنبه 2,436,711 37,096,129,354 Rls. 1,257,746 $
2 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تركمنستان 14049030 كوكوپيت 52,000 344,481,280 Rls. 11,440 $
3 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران تركمنستان 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 3,490 53,004,510 Rls. 1,755 $
مجموع کل
37,493,615,144 ريال
مجموع کل
1,270,941 دلار
[1]