آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 4,022,763 475,660,896,561 Rls. 15,900,708 $
2 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 5,442,806 308,052,447,619 Rls. 10,405,095 $
3 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 18040000 کره , چربي و روغن کاکائو 1,522,925 301,117,380,746 Rls. 10,162,448 $
4 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 2,746,700 297,761,491,627 Rls. 10,027,518 $
5 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 55093200 نخ چندلاياکابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريکسره ا لياف آکريليک يامدآکريليک, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 1,805,184 230,368,917,274 Rls. 7,911,447 $
6 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 62,248 227,141,596,903 Rls. 7,851,730 $
7 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 87012000 ترا کتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 770,851 225,675,836,457 Rls. 7,666,593 $
8 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 537,695 222,755,378,690 Rls. 7,557,947 $
9 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 2,332,545 195,499,465,694 Rls. 6,600,327 $
10 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 29011000 هيدروکربورهاي غيرحلقوي, ا شباع شده 5,943,783 185,130,369,761 Rls. 6,276,306 $
11 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 44119390 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير مواد چوبي باتراكمي بيش از5/0گرم برسانتي مترمكعب ليكن نه بيش از 8/0گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 8,121,568 169,263,962,526 Rls. 5,634,146 $
12 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 87089311 کلاچ برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 968,825 161,251,410,306 Rls. 5,445,641 $
13 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 1,611,786 145,452,728,467 Rls. 4,927,750 $
14 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 39191010 نوا رچسب ويژه پوشک کامل (شورتي ) بصورت رول باپهناي حداكثر20سانتيمتر 778,350 144,915,518,835 Rls. 4,891,813 $
15 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 2,595,158 142,218,204,224 Rls. 4,882,448 $
16 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 57,574 137,508,627,573 Rls. 4,585,034 $
17 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 37019910 فيلمهاي مورد مصرف درتصويربردا ري پزشکي غيرازرديف 37013020 186,644 135,902,518,387 Rls. 4,539,312 $
18 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 378,358 134,487,151,767 Rls. 4,568,976 $
19 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 39219010 نوا رلبه وروکش ا ورا ق فشرده چوبيآغشته به ملامين فرمالدئي وياا وره فرمالدئيد(رزينهاي آمينه ) 1,677,657 132,433,519,339 Rls. 4,469,224 $
20 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 1,522,300 131,089,933,932 Rls. 4,414,067 $
21 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 86079900 ا جزا ءوقطعات نوا قل روي خط را ه آهن که درجاي ديگرمذکورنباشند. 76,474 116,812,296,395 Rls. 3,933,438 $
22 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 35030000 ژلاتين (از جمله آنهاييکكه به صورت ورقهکهاي مربع يا مستطيل عرضه شده، حتي كار شده در سطح يا رنگ شده) و مشتقات آنها؛ سريشم ماهي (Isinglass)؛ ساير چسبکهاي حيواني، باستثناي چسبکهاي كازئين مشمول شماره 0135. 655,130 111,834,149,258 Rls. 3,788,565 $
23 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 501,055 111,800,655,841 Rls. 3,835,333 $
24 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 39081010 انواع آميزه برپايه پلي آميد 6و6/6به اشكال ابتدايي 1,219,257 111,151,344,161 Rls. 3,794,796 $
25 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 153,195 110,917,958,148 Rls. 3,733,346 $
26 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 375,749 106,081,394,833 Rls. 3,537,314 $
27 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 40082190 صفحه ورق ونوار از کائوچوي غير اسفنجي بجز پوشش براي کف 860,587 101,423,253,695 Rls. 3,436,109 $
28 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 58090000 پارچهکهاي تار و پودباف از نخ فلزي و پارچهکهاي تار و پود باف از نخکهاي نسجي جورشده با فلز مشمول شماره 0556، از انواعي كه براي پوشاك، مبلمان يا مصارف همانند به كار ميکروند، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند. 600,185 97,938,224,200 Rls. 3,278,633 $
29 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 1,057,194 97,053,312,459 Rls. 3,297,531 $
30 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 98870224 ----قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتربا ساخت داخل 50 % به استثناي موتور، گيربكس،اكسل، كولر،جعبه فرمان ولاستيك 239,995 91,069,568,481 Rls. 3,027,179 $
31 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 1,031,501 90,684,271,526 Rls. 3,049,801 $
32 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 98870223 ----قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتربا ساخت داخل 40% تا كمتر از 50% به استثناي موتور، گيربكس،اكسل، كولر،جعبه فرمان ولاستيك 303,975 90,417,097,394 Rls. 3,132,066 $
33 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 230,222 89,441,230,695 Rls. 3,003,606 $
34 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 3,111,350 89,334,686,658 Rls. 3,002,762 $
35 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 3,626,481 89,299,421,688 Rls. 2,996,988 $
36 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 55063000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 1,418,821 87,427,630,881 Rls. 2,951,142 $
37 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 1,720,811 87,353,372,043 Rls. 2,992,295 $
38 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 1,870,487 86,919,147,122 Rls. 2,907,186 $
39 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 10051000 بذر ذرت 891,581 80,491,731,758 Rls. 2,865,305 $
40 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 91,801 79,557,205,363 Rls. 2,711,376 $
41 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 3,542,764 75,880,392,603 Rls. 2,649,112 $
42 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 1,040,410 74,951,555,999 Rls. 2,602,252 $
43 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءکننده هاومبدلهاي ا ستاتيک برقي 1,013,407 74,251,269,848 Rls. 2,518,641 $
44 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 48119090 ساير كاغذ ومقواهاي چند لايه عايق رطوبت غير مذكور 714,602 73,573,910,059 Rls. 2,501,701 $
45 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 48192010 قوطي و جعبه چند لايه به هم فشرده از لايهکهاي متفاوت كه لايهکهاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بستهکبندي مواد غذايي 612,216 72,990,580,442 Rls. 2,424,486 $
46 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 21069010 ا ستابيلايزر 564,075 71,761,629,655 Rls. 2,445,763 $
47 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 66,399 70,229,294,461 Rls. 2,389,333 $
48 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 55132300 سايرپارچه تاروپودباف, رنگرزي شده,... باکمترا ز85%ا لياف غيريکسره پلي ا ستر,مخلوط باپنبه... به وزن كمتراز170گرم درمتر 365,213 69,782,254,938 Rls. 2,332,421 $
49 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 39219092 نوارجلو پوشك غير اسفنجي وفاقد چسب دولايه متشكل از يك لايه فيلم پلاستيكي از peويك لايه منسوج ازpe 366,438 69,223,660,212 Rls. 2,344,019 $
50 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 84171000 كورهکها و تنورها براي گداختن (Roast)، کذوبکكردن يا تحت ساير عمليات حرارتي قراردادن كلوخهککهاي معدني يا سولفورهاي طبيعي آهن و مس (Pyrites) يا فلزات 292,860 68,672,997,405 Rls. 2,274,748 $
51 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 840,007 68,252,614,169 Rls. 2,289,862 $
52 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 773,017 67,378,453,638 Rls. 2,273,924 $
53 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 448,106 65,890,512,644 Rls. 2,199,159 $
54 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 196,641 65,744,082,177 Rls. 2,245,972 $
55 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 39232110 کيسه خون ا ز پليمرهاي ا تيلن 80,766 63,825,460,203 Rls. 2,260,232 $
56 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 515,733 63,350,098,977 Rls. 2,143,335 $
57 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 39100000 سيليکونها به ا شکال ا بتدا ئي 557,118 61,999,410,018 Rls. 2,095,901 $
58 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 83,557 60,754,120,578 Rls. 2,016,294 $
59 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 68069000 مخلوطهاوا شياءساخته شده ا زموا دعايق حرا رت ياعايق صدا. 114,472 60,392,435,298 Rls. 2,059,726 $
60 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 84451900 ماشين هاي تهيه ا لياف نسجي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 348,980 59,815,487,285 Rls. 1,985,239 $
61 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 87032319 ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 95,720 58,856,197,557 Rls. 1,999,889 $
62 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 46,199 55,814,177,903 Rls. 1,898,739 $
63 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 76072000 ورق ونوار نازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،روي تكيه گاه 483,661 52,694,098,380 Rls. 1,779,328 $
64 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 29291000 ايزوسياناتکها 877,654 52,609,757,901 Rls. 1,803,962 $
65 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 375,120 52,028,495,137 Rls. 1,778,887 $
66 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 33051000 شامپوها 1,335,998 51,054,650,284 Rls. 1,733,541 $
67 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 494,740 50,735,052,695 Rls. 1,740,407 $
68 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 84162000 مشعل هاي کوره برا ي سوخت جامدياگاز(همچنين مشعل هاي مختلط) 16,393 49,298,613,954 Rls. 1,721,990 $
69 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 39204310 نوا ر ولبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 510,612 47,459,750,143 Rls. 1,606,188 $
70 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 84452000 ماشين هاي ريسندگي موا دنسجي 271,610 47,269,178,886 Rls. 1,602,273 $
71 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 59,933 47,266,243,403 Rls. 1,592,837 $
72 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 104,475 46,730,087,177 Rls. 1,556,016 $
73 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 75051200 ميله, پروفيل, ا زآلياژهاي نيکل. 30,745 44,970,635,987 Rls. 1,528,468 $
74 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 100,992 42,981,241,325 Rls. 1,468,402 $
75 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 84433290 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه غير مذكوردررديف هاي 84433210و84433220 22,043 42,273,260,068 Rls. 1,426,886 $
76 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 21069080 کمكمل غذايي، 79,044 42,205,641,346 Rls. 1,435,052 $
77 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 84514000 ماشين هاي شستن, سفيدکردن يارنگ کردن, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 183,655 42,061,391,771 Rls. 1,458,429 $
78 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 7,406 41,996,334,219 Rls. 1,420,828 $
79 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 517,447 41,698,345,177 Rls. 1,410,011 $
80 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 18062000 ساير فرآوردهکها به صورت بلوك (Block)، تخته (Slab)، قلم يا ميله (Bar) به وزن بيش از 2 كيلوگرم، يا به حالت مايع، خمير، پودر، دانهکريز (Granule) يا به صورت فله در ظروف يا بستهکبنديکهاي اوليه (Immediate packing) كه وزن محتوي آن بيش از دو كيلوگرم باشد. 894,700 40,963,448,343 Rls. 1,392,459 $
81 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 629,904 40,739,828,952 Rls. 1,388,303 $
82 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 84462900 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف ماکودا ر,برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30cm بدون موتور 116,500 40,678,053,817 Rls. 1,393,091 $
83 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 18031000 خميرکاکائوچربي نگرفته 304,000 40,218,498,329 Rls. 1,358,676 $
84 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 76042100 پروفيل توخالي از آلياژهاي آلومينيوم. 476,729 40,087,483,190 Rls. 1,357,263 $
85 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 241,137 39,721,619,094 Rls. 1,346,865 $
86 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 42,426 39,383,616,024 Rls. 1,384,826 $
87 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 331,478 38,102,067,004 Rls. 1,298,649 $
88 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 84775100 ماشين آلات ودستگاههاي قالب گيري ياروکش کردن لاستيک چرخ بادي يابراي قالب گيري ياشكل دادن تويي لاستيك چرخ به طريق ديگر . 192,000 38,031,547,416 Rls. 1,357,862 $
89 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 84253110 موتورگيربکس آسانسورشامل ا لکتروموتور،جعبه دنده ،پولي وترمزبر روي يک پايه مشترک باموتوربرقي 199,286 37,586,429,778 Rls. 1,290,581 $
90 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 54024400 نخ يک لا الاستومريك (Elastomeric)، بدون تاب يا با تابي كه از 50 دور در متر بيشتر نباشد ، آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 170,747 37,251,179,576 Rls. 1,263,099 $
91 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 78,972 36,874,358,042 Rls. 1,261,556 $
92 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 578,394 36,549,729,692 Rls. 1,239,708 $
93 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 28182000 ا کسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 157,200 36,153,197,008 Rls. 1,207,876 $
94 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 32041690 ---ساير مواد رنگي راكتيف وفراورده هاي ان بجز گرانول مستربچ 156,930 35,707,769,054 Rls. 1,209,099 $
95 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 84841010 درزگير و واشرهاي همانند از ورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر ،مربوط به خودروهاي سوا ري - سواري کار و وانت 61,710 35,636,931,027 Rls. 1,210,263 $
96 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 85362010 کليدهاي اتوماتيک قطع مدار براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 40,757 35,307,683,603 Rls. 1,179,248 $
97 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد ريل 1,254,974 35,256,800,141 Rls. 1,231,870 $
98 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 72092700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 1,411,238 35,241,179,758 Rls. 1,207,468 $
99 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 85447010 کابل ا لياف ا پتيکي آماده شده برا ي مصرف ،داراي اتصالات ،متشکل از الياف منفردا غلاف دارشده 132,425 35,086,861,726 Rls. 1,168,035 $
100 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران ترکيه 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 851,130 34,557,435,698 Rls. 1,177,725 $
مجموع کل
9,088,554,400,481 ريال
مجموع کل
307,932,079 دلار