آمار کل " واردات از" کشور (سوئد) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 85176130 ---دستگاه هاي فرستنده و گيرنده تلفن همراه به استثناي (1+1+1) bts 1,805,916 1,950,709,225,600 Rls. 65,953,481 $
2 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 213,356 987,902,415,436 Rls. 34,466,991 $
3 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 98870224 ----قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتربا ساخت داخل 50 % به استثناي موتور، گيربكس،اكسل، كولر،جعبه فرمان ولاستيك 59,812 28,990,142,056 Rls. 964,636 $
4 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 84821000 بلبرينگ. 23,915 20,582,073,861 Rls. 693,660 $
5 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 98870223 ----قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتربا ساخت داخل 40% تا كمتر از 50% به استثناي موتور، گيربكس،اكسل، كولر،جعبه فرمان ولاستيك 35,126 16,453,930,691 Rls. 562,865 $
6 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 29,012 13,953,303,713 Rls. 475,603 $
7 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 86079100 ا جزا ءوقطعات لکوموتيوهايالکوترا کتورهاکه درجاي ديگري مذکورنباشند. 1,439 13,909,459,020 Rls. 475,781 $
8 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 85073000 ا نباره هاي برقي با نيکل - کادميوم 45,971 12,728,812,542 Rls. 431,203 $
9 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 87032319 ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 10,860 12,110,425,965 Rls. 409,648 $
10 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 30059090 سايرباندها,ا وا ت, مشمعهاي طبي وضمادهااغشته به مواد دارويي يا خرده فروشي براي مصارف پزشکي غيرمذکور 14,375 11,088,311,108 Rls. 370,562 $
11 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 4,000 10,532,170,500 Rls. 348,828 $
12 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 3,500 10,498,893,500 Rls. 347,726 $
13 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 84192090 ساير ا سترليزه کننده هاي طبي وجرا حي يا ا زمايشگاهي غيرمذکوردرجاي ديگر 3,250 8,944,100,160 Rls. 296,870 $
14 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 4,549 8,469,716,636 Rls. 283,648 $
15 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 12,531 8,019,785,250 Rls. 270,982 $
16 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 51,292 8,001,856,635 Rls. 270,671 $
17 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 84305000 ساير ماشين آلات قادر به حرکت بدون نيروي محرکه خارجي ( خودرو ) 3,634 6,584,635,202 Rls. 220,517 $
18 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 84569000 ساير (ماشين ابزارها بجز باتخليه الكتريكي، ماوراء صوت، اشعه نوري ، وفوتوني كارمي كند ).براي کار کردن روي هر نوع موادازطريق برداشتن آنها 23,000 6,082,832,000 Rls. 202,456 $
19 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 84759000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي مشمول رديف 8475. 3,960 5,897,416,795 Rls. 196,698 $
20 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 85442000 کابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 16,563 4,770,366,265 Rls. 158,898 $
21 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 9,119 4,626,423,200 Rls. 156,493 $
22 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 84791022 فنيشرمستعمل با سال ساخت پنج سال وكمتر،باقدرت بيش از 180اسب بخار 32,500 4,561,237,200 Rls. 152,208 $
23 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 589 4,408,304,000 Rls. 146,169 $
24 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 68141000 صفحه, ورق ونوا را زميکاي فشرده يادوباره ساخته شده،حتي روي تكيه گاه ازكاغذ ،مقوا ياساير مواد . 4,535 3,869,433,151 Rls. 130,113 $
25 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 84386000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن ميوه ها,ميوه هاي سخت پوست ياسبزيجات 3,600 3,626,391,171 Rls. 125,326 $
26 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 3,282 3,506,637,778 Rls. 119,907 $
27 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 2,080 3,154,921,191 Rls. 104,461 $
28 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 85043320 ترا نسفورماتور ولتاژ به قدرت بيش از 16تا500كيلوولت آمپر غير از ترانسفور ماتور دي الکتريک مايع 15,900 3,020,199,248 Rls. 105,976 $
29 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي غير خانگي 7,765 2,581,111,624 Rls. 86,161 $
30 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 82089000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاياوسائل مکانيکي که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 14,880 2,515,294,687 Rls. 83,964 $
31 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 12,152 2,452,706,352 Rls. 81,425 $
32 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 84791020 فنيشرمستعمل با سال ساخت پنج سال وكمتر،باقدرت بيش از 180اسب بخار 16,500 2,413,148,500 Rls. 80,500 $
33 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 1,862 2,197,561,700 Rls. 73,362 $
34 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 44072100 چوب اره شده ياناهمواري گرفته شده ازدرازا،لايه بري شده يا....بضخامت بيش از 6mmازچوب ماهون گونه Swietenia 52,654 2,181,651,499 Rls. 72,281 $
35 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 762 1,994,158,948 Rls. 70,121 $
36 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 39071000 پلي ا ستال ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 7,725 1,982,162,633 Rls. 67,194 $
37 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 84841020 درزگير وواشرهاي همانند ازورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 1,614 1,773,974,917 Rls. 61,406 $
38 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 21069020 ا مولسيفاير 37,606 1,769,236,152 Rls. 58,801 $
39 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 95069990 ساير ا دوا ت برا ي بازيهاي درهوا ي آزا د 2,635 1,634,354,523 Rls. 54,563 $
40 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 90191010 تشک موا ج 1,850 1,603,792,539 Rls. 53,371 $
41 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 84212920 فيلترهاي مخصوص ماشين آلات دا روسازي ويا آزمايشگاهي وطبي 1,337 1,571,000,000 Rls. 52,444 $
42 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 84248990 سايروسايل مکانيکي حتي دستي برا ي پاشيدن موادابگون ياپودر ،غير مذكور درجاي ديگر 1,516 1,517,318,825 Rls. 50,814 $
43 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 10,931 1,459,742,059 Rls. 49,866 $
44 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 84662000 قطعه کارگيربرا ي ماشين هاي ا بزا ر 278 1,414,824,000 Rls. 46,873 $
45 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 85176290 سايردستگاههابجز مودم باسيم ودستگاههاي قطع ووصل . 430 1,379,681,240 Rls. 46,060 $
46 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 40103200 تسمه انتقال نيرو بيکانتها، با مقطع ذوزنقه (تسمه V شكل)، غير شياردار، داراي محيط خارجي بيش از 60 سانتيمتر و حداكثر 180 سانتيمتر 1,213 1,334,542,072 Rls. 44,693 $
47 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 27101950 روغن صنعتي 6,933 1,291,421,325 Rls. 43,206 $
48 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 48042100 كاغذ گرافت براي كيسه هاي باظرفيت زياد سفيد نشده قشرنزده بشكل رول ياورق 43,624 1,290,426,368 Rls. 42,752 $
49 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,(غيرا زا نوا ع کنترل شماره اي)غير مذكور درجاي ديگر 14,160 1,247,632,085 Rls. 43,005 $
50 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 38112900 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده فاقد روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 9,584 1,210,737,980 Rls. 41,238 $
51 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 34059000 ساير جلاها,واكس ها و فرآورده هاي مشابه که در جاي ديگري مذکور نباشد 18,220 1,162,232,819 Rls. 40,967 $
52 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 32042090 --- ساير محصولات آلي سنتيك از انواع كه به عنوان عوامل درخشان كننده فلورسنت استعمال مي شوند بجز گرانول مستربچ 504 1,046,133,144 Rls. 34,660 $
53 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 662 1,019,780,031 Rls. 34,434 $
54 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 21069060 سايرفراوردهاي غذايي تلغيظ شده مواد پروتئيني بهبود دهنده 19,920 1,010,497,752 Rls. 33,979 $
55 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره کاج 18,550 994,893,729 Rls. 34,157 $
56 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 59031000 پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده، پوشانده يا منطبق شده با پلي وينيل کلرايد(C.V.P). 4,590 959,443,029 Rls. 31,858 $
57 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 29094900 ساير ا ترا لکل هاو مشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها,غير مذكور درجاي ديگر . 8,000 939,660,729 Rls. 31,372 $
58 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 8,170 916,040,700 Rls. 30,428 $
59 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 84393000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي تکميل کردن کاغذيامقوا 910 907,119,679 Rls. 30,379 $
60 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا کي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذکور در جاي ديگر 19,230 890,224,893 Rls. 29,714 $
61 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 94011000 نشيمنهاا زا نواعي که براي وسايط نقليه هوائي مورد استفاده قرار ميگيرند 3,000 848,435,351 Rls. 28,414 $
62 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 84099930 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي کشاورزي 668 778,027,558 Rls. 25,954 $
63 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 85443020 سايرمجموعه سيم ها برا ي وسايل حمل ونقل زميني 99 729,844,278 Rls. 25,110 $
64 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 8,500 719,324,340 Rls. 23,834 $
65 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 83030000 گاوصندوق, صندوق ودرهاي زره دا ر وكشوها براي خزائن ،صندوق وصندوقچه اطمينان واشياء همانند ،ا زفلزمعمولي. 6,050 646,053,488 Rls. 21,925 $
66 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 85443090 سايرمجموعه سيمهابرا ي وسايل حمل و نقل هوا ئي يا آبي 1,008 629,097,958 Rls. 21,175 $
67 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 94042900 تشک ا زساير موا د,که درجاي ديگري مذکورنباشند 800 600,907,051 Rls. 19,972 $
68 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 85122020 دستگاههاي روشنايي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي اتوبوس ، ميني بوس ، کاميون ، کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 431 584,685,016 Rls. 19,583 $
69 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 73041100 لوله هاي بدون درز مورداستفاده درخطوط نفت ياگاز ازفولاد زنگ نزن (stainless steel) 284 520,051,898 Rls. 18,474 $
70 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 84678900 ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, باموتورغيربرقي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 3,020 484,615,080 Rls. 16,097 $
71 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 84829900 ا جزا ءوقطعات بلبرينگ يارولربيرينگ (غيرا زگلوله, سوزن وغلتک ). 528 468,684,973 Rls. 15,586 $
72 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 76169900 -- ساير مصنوعات از الومينيوم غيرمذكور 2,007 462,380,738 Rls. 15,679 $
73 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 84149030 اجزا ء وقطعات برا ي کمپرسورهاي تعرفه هاي 84143030و84143040 3 440,399,276 Rls. 15,645 $
74 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 84172000 تنورهاي نانوايي(همچنين تنورهاي شيريني پزي يا بيسکويت پزي )،غيربرقي 370 386,801,580 Rls. 13,417 $
75 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 84813000 شيريکطرفه (غير قابل برگشت ) 1,167 380,428,570 Rls. 12,740 $
76 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذکوردرجاي ديگر 607 378,448,686 Rls. 12,674 $
77 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 84349000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي شيردوش وتهيه لبنيات 826 371,344,493 Rls. 13,016 $
78 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 84144020 کمپرسورتامين هوا ي فشرده جهت را ه ا ندا زي موتورهوا پيماِِairjet starter 4,300 365,239,500 Rls. 12,904 $
79 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 90311090 ماشين براي بالانس كردن قطعات مكانيكي بغيراز دستگاه بالانس چرخ خودرو 130 348,980,038 Rls. 12,397 $
80 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 95069190 سايرا شياءوا دوا ت برا ي تمرينات عمومي فيزيکي,ژيمناستيک ياورزش باپهلوا ني بجزTRAD MILL 4,400 345,619,320 Rls. 11,452 $
81 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات صنعتي برا ي تهيه يا توليد غذا هايانوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 935 327,760,992 Rls. 10,859 $
82 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذکوردرجاي ديگر 842 321,774,064 Rls. 10,740 $
83 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 40101900 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه که درجاي ديگر مذکور نباشد 1,700 319,163,000 Rls. 11,276 $
84 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 1,800 306,138,954 Rls. 10,354 $
85 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 1,350 294,065,718 Rls. 10,084 $
86 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فازبجزا لکتروموتورقفس سنجابي 115 279,597,248 Rls. 9,364 $
87 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 87084040 اجزاء وقطعات رديف 87084020 88 249,986,884 Rls. 8,541 $
88 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 84131900 تلمبه مايعات مجهزبوسيله ا ندا زه گيري ياطراحي شده براي تجهيز به يك وسيله ا ندا زه گيري , غيراز رديف 84131100 192 237,347,328 Rls. 7,921 $
89 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 84145920 بادزن توام شده با موتور برقي با قدرت بيش از 125 تا حداكثر 7500 وات 640 216,513,517 Rls. 7,324 $
90 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 84879000 ساير اجزاءياقطعات بجز اجزاءوقطعات كشتي ،قايق وپره ها ي آن . 102 214,273,178 Rls. 7,489 $
91 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 84679900 سايرا جزا ءوقطعات ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, درجاي ديگرمذکورنباشد 1,020 210,344,741 Rls. 7,431 $
92 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 39021091 انواع اميزه برپايه پلي پروپيلن 3,000 195,639,840 Rls. 6,494 $
93 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 84718090 --- ساير واحدهاي مربوط به ماشين هاي خودكار داده پردازي غير از انواع بردها 59 184,006,785 Rls. 6,141 $
94 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذکوردرجاي ديگر 500 173,265,097 Rls. 6,121 $
95 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 1,200 149,492,197 Rls. 4,990 $
96 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 84138120 تلمبه هاي تزريقي 4 145,208,953 Rls. 5,075 $
97 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 27101920 گريس 1,001 145,024,944 Rls. 4,841 $
98 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 85114090 ساير ا ستارترموتورهاوژنرا تورها-ا ستارترهاي دومنظوره غيرمذکوردرجاي ديگر 45 123,928,208 Rls. 4,172 $
99 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 1,600 118,198,800 Rls. 3,926 $
100 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 84143090 سايرکمپرسورهاباکاربرددرتجهيزا ت مولدسرماغيرمذکوردرجاي ديگر 81 106,548,523 Rls. 3,556 $
مجموع کل
3,240,473,574,570 ريال
مجموع کل
110,581,173 دلار