آمار کل " واردات از" کشور (سوازيلند) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوازيلند 38089329 ک ساير LD50 بيشتراز 2000 محصول آماده شيميايي 36,941 21,083,666,698 Rls. 702,501 $
2 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوازيلند 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 114,377 12,574,602,560 Rls. 422,832 $
3 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوازيلند 38089229 ک ساير LD50 حداكثر 2000 محصول آماده شيميايي 42,064 11,136,734,758 Rls. 374,921 $
4 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوازيلند 38089122 ----50 LD حداكثر 2000 خانگي محصول اماده شيميايي 8,579 8,621,641,728 Rls. 285,832 $
5 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوازيلند 38089222 - - - - LD50 بيشتر از 2000 داراي توليد داخل محصول اماده شيميايي 25,177 7,922,846,552 Rls. 264,054 $
6 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوازيلند 38089129 ک ساير LD50 حداكثر 2000 محصول آماده شيميايي ، خانگي 6,307 7,256,396,872 Rls. 242,744 $
7 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوازيلند 13022000 موا د پکتيني ,پکتينات ها و پکتات ها 14,000 5,515,128,400 Rls. 184,313 $
8 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوازيلند 84459000 ماشين آلات ودستگاههاي توليدياتهيه نخ هاي نسجي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 4,582 5,350,365,900 Rls. 177,282 $
9 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوازيلند 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 5,665 4,704,434,209 Rls. 157,822 $
10 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوازيلند 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 6,081 4,470,728,400 Rls. 149,389 $
11 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوازيلند 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 2,567 3,257,971,915 Rls. 110,186 $
12 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوازيلند 38089321 - - - - LD50 حداكثر 2000 محصول اماده شيميايي 11,673 2,631,714,624 Rls. 87,386 $
13 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوازيلند 29362300 ويتامين b2و مشتقات آن , مخلوط نشده 100 1,541,765,002 Rls. 52,512 $
14 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوازيلند 85362090 سايرقطع کننده هاي خودکارمدا رغير مذکور درجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 581 1,257,130,368 Rls. 41,649 $
15 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوازيلند 84379000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي پاك كردن ،جوركردن ،درجه بندي ،عمل اوردن ياآسياب کردن, غلات ،دانه هاياسبزيجات غلافدار خشك كرده 864 802,862,251 Rls. 26,603 $
16 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوازيلند 29362100 ويتامين هاي A و مشتقات آنها ,مخلوط نشده 350 681,125,901 Rls. 23,199 $
17 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوازيلند 33012990 اسانس هاي روغني غير از اسانس روغني گل محمدي 575 665,508,525 Rls. 22,069 $
18 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوازيلند 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 1,300 591,156,494 Rls. 19,812 $
19 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوازيلند 32030000 رنگ کننده بامنشاء نباتي يا حيواني بااستثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 3 اين فصل كه براساس مواد رنگ كننده با منشاء نباتي يا حيواني باشد 3,500 449,916,000 Rls. 14,997 $
20 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوازيلند 29362400 ا سيد D - يا DL -پانتوتنيک (ويتامين b3يا b5) و مشتقات آنها مخلوط نشده 140 249,561,900 Rls. 8,500 $
21 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوازيلند 29242990 ساير آميدهاي ازجمله كاربامات هاي حلقوي و مشتقات آن و ا ملاح مربوطه غير از رديفهاي 29242100 لغايت 29242950 15 214,872,750 Rls. 7,140 $
22 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوازيلند 29362700 ويتامين C و مشتقات آن , مخلوط نشده 1,700 195,476,201 Rls. 6,658 $
23 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوازيلند 68141000 صفحه, ورق ونوا را زميکاي فشرده يادوباره ساخته شده،حتي روي تكيه گاه ازكاغذ ،مقوا ياساير مواد . 173 162,966,721 Rls. 5,513 $
24 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوازيلند 84669200 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8465 43 161,621,788 Rls. 5,413 $
25 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوازيلند 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 13 9,569,034 Rls. 322 $
مجموع کل
101,509,765,551 ريال
مجموع کل
3,393,647 دلار
[1]