آمار کل " واردات از" کشور (عمان) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران عمان 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 479,340 60,178,760,093 Rls. 2,007,631 $
2 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران عمان 84179000 ا جزاءوقطعات کوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غيربرقي 18,067 8,094,475,531 Rls. 271,081 $
3 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران عمان 29400000 قندهاي خالص از لحاظ شيميايي، غير از ساكارز، لاكتوز، مالتوز، گلوكز و فركتوز (لوولوز)؛ استرها، استالکها و استرهاي قند و املاح آن، غير از محصولات مشمول شمارهکهاي 3729، 3829 يا 3929. 40,000 4,385,456,000 Rls. 146,353 $
4 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران عمان 87032490 --- ساير وسايل نقليه داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي بجز آمبولانس ونوع هيبريدي با حجم سيلندر بيشتر از 3000 سي سي 2,000 2,412,720,000 Rls. 80,000 $
5 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران عمان 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 1,700 2,233,202,638 Rls. 78,057 $
6 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران عمان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 9,849 1,495,675,344 Rls. 52,482 $
7 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران عمان 84072100 موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي تناوبي يادوار ،خارج ا زبدنه (outboard motors )برا ي وسايط نقليه آبي 220 302,961,452 Rls. 10,038 $
8 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران عمان 85352120 دژنکتور براي ولتاژ كمتر از 72.5 كيلوولت وبيشتر از 1000ولت 1,265 281,520,580 Rls. 10,001 $
9 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران عمان 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي برا ي موتورهاي درون سوز 328 147,650,530 Rls. 4,970 $
10 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران عمان 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 168 21,741,834 Rls. 772 $
مجموع کل
79,554,164,003 ريال
مجموع کل
2,661,384 دلار
[1]