آمار کل " واردات از" کشور (لبنان) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران لبنان 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 89,001 162,348,638,233 Rls. 5,572,833 $
2 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران لبنان 12099900 ساير دا نه ها ,ميوه ها و نطفه ها برا ي کشت که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 6,437 31,384,328,737 Rls. 1,107,653 $
3 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران لبنان 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 77,385 10,862,054,200 Rls. 364,661 $
4 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران لبنان 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 63,000 6,142,676,856 Rls. 216,011 $
5 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران لبنان 41012000 پوست خام بصورت کامل وزن هرجلدآن صرفاخشک كمتراز8kgنمک زده خشک كمتراز10kgتازه كمتراز16 48,400 5,838,782,400 Rls. 193,600 $
6 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران لبنان 49019900 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده 58,718 5,387,132,185 Rls. 179,015 $
7 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران لبنان 84089090 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت بيش از 150 اسب بخار 19,281 3,699,237,536 Rls. 122,826 $
8 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران لبنان 10051000 بذر ذرت 20,000 2,269,018,600 Rls. 79,980 $
9 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران لبنان 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 16,590 1,684,703,420 Rls. 55,820 $
10 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران لبنان 39199030 جمبو رول چسب خورده boppباپهناي بيش از20سانتيمتر 18,489 1,385,254,270 Rls. 47,559 $
11 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران لبنان 38089222 - - - - LD50 بيشتر از 2000 داراي توليد داخل محصول اماده شيميايي 14,000 1,384,231,680 Rls. 45,860 $
12 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران لبنان 38089221 - - - - LD50 حداكثر 2000 محصول اماده شيميايي 5,000 1,250,121,600 Rls. 41,417 $
13 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران لبنان 84089010 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت تا 150 اسب بخار 5,601 954,617,024 Rls. 31,685 $
14 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران لبنان 07133200 ک لوبيا قرمز كوچك (Adzuki) يا (Phaseolus) (Vinga angularis)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 3,990 167,176,586 Rls. 5,667 $
15 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران لبنان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 355 53,245,105 Rls. 1,805 $
16 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران لبنان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 370 49,806,112 Rls. 1,688 $
17 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران لبنان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 265 17,456,080 Rls. 579 $
مجموع کل
234,878,480,624 ريال
مجموع کل
8,068,659 دلار
[1]