آمار کل " واردات از" کشور (لهستان) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 193,196 40,831,760,110 Rls. 1,377,083 $
2 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 10,896 16,471,037,227 Rls. 547,283 $
3 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 84191110 ---پكيج دو منظوره (آبگرم بهداشتي وگرمايشي) 32,710 14,071,793,729 Rls. 467,350 $
4 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 84781000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن ياتغييرشکل دا دن توتون وتنباکو،غيرمذکوردرجاي ديگرا ين فصل 9,700 13,020,000,000 Rls. 443,460 $
5 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 17,835 9,052,428,548 Rls. 301,979 $
6 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 21069080 کمكمل غذايي، 50,112 7,670,047,777 Rls. 263,573 $
7 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 90308900 آلات ودستگاههابرا ي سنجش ياکنترل دستگاههاي مشمول 9030غيرمذکوردرجاي ديگر. 2,920 6,814,719,360 Rls. 225,959 $
8 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 36,900 6,130,650,750 Rls. 216,960 $
9 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 2,230 5,704,286,977 Rls. 192,679 $
10 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 3,564 4,283,874,800 Rls. 151,347 $
11 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 84143090 سايرکمپرسورهاباکاربرددرتجهيزا ت مولدسرماغيرمذکوردرجاي ديگر 10,780 3,527,733,060 Rls. 117,216 $
12 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 76071900 ورق ونوارنازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،بدون تكيه گاه غير مذكور درجاي ديگر 10,000 3,085,393,380 Rls. 102,998 $
13 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 84518000 ماشين هاي چلاندن, آهارزدن, پردا خت کردن), اندودن ،يااغشتن نخ هاي نسجي,پارچه ها يااشياء نسجي 26,672 3,029,664,478 Rls. 107,036 $
14 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 29369000 ساير، همچنين كنسانترهکهاي طبيعي 8,000 3,001,539,135 Rls. 106,043 $
15 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 1,819 2,683,779,415 Rls. 88,931 $
16 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 1,100 2,635,672,800 Rls. 90,489 $
17 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 84791022 فنيشرمستعمل با سال ساخت پنج سال وكمتر،باقدرت بيش از 180اسب بخار 20,000 2,507,773,765 Rls. 85,185 $
18 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 87019030 --- تراكتور كشاورزي با قدرت بيشتر از 110 قوه اسب بخار 19,635 2,439,840,093 Rls. 86,345 $
19 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذکور درجاي ديگر 600 2,024,487,858 Rls. 68,075 $
20 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذکوردرجاي ديگر 1,440 2,019,202,940 Rls. 68,302 $
21 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 33059000 ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو 2,820 1,969,696,634 Rls. 65,378 $
22 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 7,725 1,855,004,558 Rls. 62,737 $
23 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 21069010 ا ستابيلايزر 24,490 1,810,279,835 Rls. 60,855 $
24 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 75040000 پودروفلس نيکل. 1,500 1,807,986,961 Rls. 62,712 $
25 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 90183918 لانست ايمني فشاري سوزني 4,300 1,799,245,504 Rls. 60,595 $
26 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 90191090 سايردستگاههاي مکانوترا پي,ماساژوسنجش توا نايي رواني بجز تشک موا ج ودستگاه هيدروترا پي 1,774 1,783,581,325 Rls. 63,120 $
27 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 2,809 1,773,629,826 Rls. 62,389 $
28 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 90160010 ترا زو با حساسيت 5سانتي گرم وياکمتر با يابدون وزنه 805 1,730,721,186 Rls. 57,774 $
29 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 539 1,695,683,444 Rls. 58,573 $
30 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 85371040 --- كنترل پنل الکتريکي مخصوص لوازم خانگي ، يخچال ، لباسشويي و ... 1,296 1,622,971,830 Rls. 53,898 $
31 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 44109090 ساير مواد بارزين ياساير موادچسباننده كارشده 40,360 1,198,371,324 Rls. 39,690 $
32 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 37079020 تونر و دولوپر به صورت پودر جهت دستگاهکهاي فتوكپي و پرينتر 1,661 1,157,077,820 Rls. 39,725 $
33 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 12,563 1,043,743,753 Rls. 35,306 $
34 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 7,890 937,500,221 Rls. 31,060 $
35 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 3,104 853,024,557 Rls. 28,477 $
36 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 84251900 قرقره هاي طناب دا ربالاکشنده وچرخهاي بالاکشنده, غيرمذکوردرجاي ديگر 5,100 759,870,427 Rls. 25,703 $
37 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 84099120 رينگ موتور مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 369 755,941,523 Rls. 25,074 $
38 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 84385000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن گوشت ياپرندگان خانگي 2,970 732,922,249 Rls. 24,518 $
39 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 84144010 کمپرسورهاي معدني باهوا دهي بالاترا ز 600CFM 3,900 683,602,608 Rls. 23,383 $
40 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 84773000 ماشين هاي قالب گيري دميدني براي کارکردن روي کائوچو يا موادپلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد 1,862 639,199,920 Rls. 22,583 $
41 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 2,695 615,871,325 Rls. 20,599 $
42 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 84199030 اجزاء و قطعات و پره جهت پکيج دو منظوره ( گرمايشي و بهداشتي ) 528 577,127,330 Rls. 19,165 $
43 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آنها مخلوط نشده غيرمذکور در جاي ديگر 1,220 532,275,487 Rls. 17,826 $
44 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 611 506,568,893 Rls. 16,870 $
45 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 33049100 پودرهاحتي پودرهاي بهم فشرده برا ي مصارف آرا يشي 150 488,442,636 Rls. 16,184 $
46 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 21069060 سايرفراوردهاي غذايي تلغيظ شده مواد پروتئيني بهبود دهنده 14,356 484,579,855 Rls. 16,740 $
47 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 315 422,753,063 Rls. 14,047 $
48 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 30051090 ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غيرمذکور 480 404,442,114 Rls. 14,367 $
49 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 12,041 398,327,476 Rls. 13,835 $
50 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 33041000 فرآوردهکها براي آرايش لب 125 369,027,252 Rls. 12,228 $
51 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 90261030 ا رتفاع سنج مايعات در مخازن 289 365,719,203 Rls. 12,727 $
52 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 1,200 357,383,293 Rls. 12,140 $
53 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 33043000 فرآوردهکها براي آرايش ناخن دست و پا 286 347,190,624 Rls. 11,504 $
54 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 84131900 تلمبه مايعات مجهزبوسيله ا ندا زه گيري ياطراحي شده براي تجهيز به يك وسيله ا ندا زه گيري , غيراز رديف 84131100 1,050 329,548,676 Rls. 10,944 $
55 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 84603990 سايرماشينهاي تيزکردن فلز ، فاقد کنترل شماره اي بجز ماشين سنگ سنباده 2,500 318,351,378 Rls. 11,127 $
56 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 90192090 ---سايردستگاههاي درمان تنفس 320 316,711,050 Rls. 11,113 $
57 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 33051000 شامپوها 320 298,520,275 Rls. 9,908 $
58 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 69039090 سايرا شياسرا ميکي نسوز غيرمذکور در جاي ديگر 854 295,225,180 Rls. 9,985 $
59 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 83030000 گاوصندوق, صندوق ودرهاي زره دا ر وكشوها براي خزائن ،صندوق وصندوقچه اطمينان واشياء همانند ،ا زفلزمعمولي. 2,167 282,167,785 Rls. 9,420 $
60 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 25059000 شن وماسه طبيعي,(باستثناي شن وماسه هاي فلزي فصل 26),غيرمذکوردرجاي ديگر 4,000 280,614,720 Rls. 9,314 $
61 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 85044040 ساير منابع تغذيه غيرمذکور درجاي ديگر 92 252,180,920 Rls. 8,362 $
62 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 640 248,615,730 Rls. 8,261 $
63 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 59119000 ساير محصولات واشياء نسجي، براي مصارف فني، مذكور در يادداشت فصل 7 20,025 232,878,257 Rls. 7,774 $
64 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 84662000 قطعه کارگيربرا ي ماشين هاي ا بزا ر 2,067 221,928,101 Rls. 7,653 $
65 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 154 206,965,752 Rls. 7,324 $
66 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 95089010 چرخ وفلك ، تاب ، تئاتر سيار 2,440 189,211,653 Rls. 6,722 $
67 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 63072000 کمربندنجات وجليقه نجات. 964 164,726,658 Rls. 5,695 $
68 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 137 163,016,400 Rls. 5,438 $
69 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 84821000 بلبرينگ. 688 158,684,000 Rls. 5,428 $
70 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 40151930 دستكش کارگري وصنعتي 600 156,397,304 Rls. 5,221 $
71 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذکوردر جاي ديگر 230 137,760,020 Rls. 4,846 $
72 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 56075090 ريسمانها.طنابها.کابلهاا زسايرا لياف سينتتيک كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 977 133,160,534 Rls. 4,678 $
73 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 84678900 ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, باموتورغيربرقي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 64 131,047,744 Rls. 4,373 $
74 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 89 127,765,300 Rls. 4,539 $
75 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 1,496 124,320,300 Rls. 4,148 $
76 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 1,003 108,216,900 Rls. 3,585 $
77 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 84382000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي قنادي يابرا ي توليدکاکائوياشکلات 445 88,523,000 Rls. 3,032 $
78 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 68052090 سايرپودريادا نه هاي ساينده طبيعي يامصنوعي روي تکيه گاه ا زکاغذيامقوا غيرمذکوردر جاي ديگر 1,964 85,650,077 Rls. 2,897 $
79 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 57 77,547,740 Rls. 2,755 $
80 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 94029090 سايرمبلهاي پزشکي,جرا حي,دندا نپزشکي وتختخوا ب بيمارستاني واجزاء قطعات آنها كه درجاي ديگري ذكر نشده باشند . 180 75,294,110 Rls. 2,496 $
81 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 73241000 ظرفشوئي وروشوئي,ا زفولادزنگ نزن. 335 73,464,466 Rls. 2,458 $
82 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 131 66,411,038 Rls. 2,336 $
83 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 94037000 مبلها زموا د پلاستيکي 468 60,455,000 Rls. 2,018 $
84 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 84122900 موتورهاوماشين هاي محرک هيدروليک (غيرا زحرکت خطي) 33 59,493,870 Rls. 1,985 $
85 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 90258090 چگالي سنج ،غلظت سنج ،ا لات شناورمشابه ،فشارسنج هوا ،پسيکرومترورطوبت سنج ، غير مذکور در جاي ديگر 20 54,108,450 Rls. 1,793 $
86 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 90191010 تشک موا ج 68 51,036,850 Rls. 1,695 $
87 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 84283900 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, که درجاي ديگرمذکورنباشد 107 46,558,778 Rls. 1,546 $
88 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 83081000 قزنقفلي, قلاب, چنگک ،حلقه ومنگنه پرچ ا زفلزمعمولي. 45 46,000,736 Rls. 1,625 $
89 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 85311000 دستگاههاي برقي خبردهنده دزدي يا آتش سوزي و دستگاههاي همانند 10 44,324,550 Rls. 1,472 $
90 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 94032090 مبلهاي فلزي غير از مبلهاي آهنگري سنتي 540 44,058,882 Rls. 1,474 $
91 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 48182000 دستمال کاغذي ; دستمال پاک کردن آرا يش و دست پاک کن ا ز کاغذ 9 40,870,170 Rls. 1,354 $
92 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 84145920 بادزن توام شده با موتور برقي با قدرت بيش از 125 تا حداكثر 7500 وات 88 36,904,308 Rls. 1,223 $
93 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 96033090 قلم موهاوبروسهابراي هنرمندان, نوشتن و کاربرد آرايشي ساخته نشده از موي خوک وگرا ز 20 36,655,740 Rls. 1,215 $
94 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 84813000 شيريکطرفه (غير قابل برگشت ) 13 34,049,462 Rls. 1,152 $
95 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 94051010 چراغهايي که فقط جهت به کار گرفتن با ديودهاي نور افشان(LED) ساخته شده اند 155 32,013,792 Rls. 1,063 $
96 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 40094200 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده باسايرموا د با لوازم وملحقات 15 20,508,456 Rls. 684 $
97 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 82029900 تيغه ا ره, که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 93 5,589,794 Rls. 189 $
98 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران لهستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 4 2,095,990 Rls. 70 $
مجموع کل
189,445,080,154 ريال
مجموع کل
6,412,464 دلار
[1]