آمار کل " واردات از" کشور (هلند) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 12099100 تخم سبزيجات برا ي کشت 202,518 86,223,564,274 Rls. 2,918,105 $
2 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 06011090 ساير اجزاي زعفران باستثناي پياز زعفران در حال نمو ياگل دادن 1,333,937 67,239,155,932 Rls. 2,271,618 $
3 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 87012000 ترا کتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 197,824 58,820,839,551 Rls. 2,044,115 $
4 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 182,644 58,763,734,818 Rls. 1,960,141 $
5 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 30062000 معرفکهايي كه در تشخيص گروهکهاي خون و عوامل خوني مصرف ميکشود 8,670 56,507,229,870 Rls. 1,883,331 $
6 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 142,566 55,902,536,142 Rls. 1,895,761 $
7 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 1,256,675 55,249,839,296 Rls. 1,836,927 $
8 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 90221490 سايربرا ي مصارف پزشکي.جرا حي يا دا مپزشکي 6,023 42,503,248,165 Rls. 1,409,922 $
9 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 8,470 35,251,882,487 Rls. 1,239,666 $
10 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 04021010 شيرخشک ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلا ويک کيلوگرم و کمترکه ميزا ن موا د چرب ا ن يک ونيم درصدوياکمترباشد 83,050 34,092,643,120 Rls. 1,147,126 $
11 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 84192090 ساير ا سترليزه کننده هاي طبي وجرا حي يا ا زمايشگاهي غيرمذکوردرجاي ديگر 10,794 33,433,328,456 Rls. 1,134,981 $
12 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 30067090 سايرفرآورده هاي روان كننده كه به شکل ژل درطب ا نساني يا حيوا ني کاربرد دارد به غير از ژل الکترود پزشکي 4,800 30,634,134,157 Rls. 1,024,896 $
13 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 17,008 30,517,000,514 Rls. 1,020,977 $
14 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 21069080 کمكمل غذايي، 52,611 30,122,951,545 Rls. 1,010,560 $
15 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 305,250 27,007,880,559 Rls. 905,003 $
16 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 84158200 ساير دستگاههاي تهويه مطبوع ,توا م شده بايک دستگاه مولد سرما 2,780 25,598,144,584 Rls. 854,525 $
17 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 84306900 ماشين آلات ودستگاههاي خاک بردا ري, گودبردا ري, ا ستخرا ج,.... غيرخودرو 172,100 21,510,219,745 Rls. 736,034 $
18 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 18040000 کره , چربي و روغن کاکائو 105,000 19,638,149,421 Rls. 663,957 $
19 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 84385000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده کردن گوشت ياپرندگان خانگي 27,835 19,088,881,815 Rls. 636,316 $
20 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 84431300 ساير ماشين آلات جهت چاپ . 92,900 18,875,750,002 Rls. 631,300 $
21 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 12092910 تخم چمن براي كشت 210,290 18,207,668,567 Rls. 618,325 $
22 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 12,976 17,356,744,601 Rls. 580,728 $
23 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 4,936 16,851,299,232 Rls. 589,000 $
24 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 30042012 سايرداروهاي دا را ي سايرانتي بيوتيک ها مخصوص دام داراي توليد مشابه داخلي 18,660 14,948,318,003 Rls. 497,325 $
25 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 8,040 14,123,552,976 Rls. 471,598 $
26 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 29400000 قندهاي خالص از لحاظ شيميايي، غير از ساكارز، لاكتوز، مالتوز، گلوكز و فركتوز (لوولوز)؛ استرها، استالکها و استرهاي قند و املاح آن، غير از محصولات مشمول شمارهکهاي 3729، 3829 يا 3929. 112,000 13,942,371,970 Rls. 468,381 $
27 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 90221440 دستگاه راديولوژي ساده از نوع آنالوگ يا ديجيتال 3,337 13,796,328,475 Rls. 457,709 $
28 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 90278020 دستگاه سل کانتر برا ي شمارش گلبولهاي خون 1,280 13,149,616,500 Rls. 436,792 $
29 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 39069091 رزين هاي ترموست حلالي ويژه رنگ ا تومبيل ازپليمرهاي اكريليك 130,990 13,082,509,428 Rls. 440,741 $
30 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 16,379 12,400,381,726 Rls. 416,333 $
31 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 32061190 سايرپيگمان ها وفرآورده ها بر اساس دي اكسيد تيتان از لحاظ وزني حاوي 80 درصد يا بيشتر اكسيد تيتانيوم غير از گرانول مستربچ 140,000 10,568,118,000 Rls. 358,368 $
32 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 23099030 افزودني هاي خوراك اماده دام وطيور 81,306 10,543,628,011 Rls. 353,583 $
33 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس کولا 33,825 10,473,293,258 Rls. 349,674 $
34 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 29362800 ويتامين E و مشتقات آن , مخلوط نشده 20,675 10,296,722,471 Rls. 342,782 $
35 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 90183926 لوازم مصرفي جراحي قلب (صرفا شامل کليپس - رينگ - استابيلايزر (ثابت نگهدارنده ديواره قلب ) - کانولا - اکسيژناتور به همراهست مربوطه -گرافت - پانچ آئورت) 10,745 10,229,555,994 Rls. 350,270 $
36 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 84193900 ساير خشک کننده هاي غيرخانگي,که درجاي ديگرمذکوريامشمول نباشد 2,722 10,163,622,264 Rls. 347,887 $
37 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 4,370 10,126,431,435 Rls. 344,436 $
38 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 06012000 انواع پياز گل، غده زيرخاكي نباتات، ريشه غدهکدار نباتات، ريشه و ساقهکهاي زير خاكي در حال نمو يا گل دادن؛ گياه و ريشه كاسني 210,507 9,993,705,223 Rls. 343,884 $
39 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 5,000 9,759,434,018 Rls. 323,599 $
40 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک (Scanners ) تشخيص امراض 690 9,699,209,848 Rls. 323,685 $
41 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 29232010 لستينکها 234,000 9,276,552,497 Rls. 311,513 $
42 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق ،مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder ) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 1,814 9,201,761,290 Rls. 325,093 $
43 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذکور در جاي ديگروغيرمشمول شماره ديگر 7,025 8,992,993,938 Rls. 307,991 $
44 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 86,420 7,877,788,624 Rls. 267,914 $
45 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 29,330 7,187,220,147 Rls. 239,167 $
46 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 84791022 فنيشرمستعمل با سال ساخت پنج سال وكمتر،باقدرت بيش از 180اسب بخار 51,100 7,006,201,805 Rls. 235,284 $
47 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 32089030 ساير موا د ا فزودني رنگ براساس سايرپليمرهاي سنتيتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ريسپرسه ياحل شده درمحيط غيرآبي 26,800 6,755,467,797 Rls. 225,635 $
48 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 30041012 دارو به شكل مقادير معين يا به صورت خرده فروشي داراي پني سيلين يا مشتقات اين محصولات با ساختار اسيد پني سيلانيك يا استريتوماسين ؛ يا مشتقات اين محصولات مخصوص دام 6,775 6,243,060,511 Rls. 210,517 $
49 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 94017900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت فلزي ،رويه نشده 2,957 6,235,995,140 Rls. 207,093 $
50 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 39021091 انواع اميزه برپايه پلي پروپيلن 88,000 6,135,161,306 Rls. 207,240 $
51 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 90183916 آنژيوكت (iv cunnula) 2,601 5,894,183,408 Rls. 197,385 $
52 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 12099900 ساير دا نه ها ,ميوه ها و نطفه ها برا ي کشت که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 19,978 5,808,491,440 Rls. 196,707 $
53 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 33021010 ا سانس کولا ازانواعي كه درصنايع غذايي يانوشابه سازي مورداستفاده قرارميگيرد 17,470 5,199,041,287 Rls. 172,618 $
54 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 29362920 نيكوتينيك اسيد (نياسين) 20,100 5,040,361,815 Rls. 177,043 $
55 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 84201000 ماشين هاي تخت کردن ياسايرماشينهاي نوردکردن (غيرا زآنهائيکه برا ي فلزا ت ياشيشه ميباشند) 6,105 4,912,075,362 Rls. 164,291 $
56 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 18031000 خميرکاکائوچربي نگرفته 42,000 4,843,379,479 Rls. 163,832 $
57 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 43,371 4,631,075,592 Rls. 153,999 $
58 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 39069099 سايرپليمرهاي ا کريليک به ا شکال ا بتدا يي غيرمذکور 18,530 4,537,765,452 Rls. 150,461 $
59 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 29350099 سايرسولفون اميدها غير از سيلدنافيل سيترات ، استازولاميد، سولفامتوکسازول ، فاموتيدين ، گليبنکلاميد 6,000 4,341,581,360 Rls. 144,867 $
60 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 19,336 4,289,765,294 Rls. 142,125 $
61 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 73181510 پيچهاو پيچهاي مهره خورحتي بامهره هايا وا شرهاي مربوط ا زجنس استنلس استيل ،حديدشده 100 4,272,995,169 Rls. 151,219 $
62 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 75052200 مفتول ا زآلياژهاي نيکل. 3,488 4,005,053,225 Rls. 139,840 $
63 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 30045012 دا روهاي حاوي ويتامينهاي دا م داراي توليد مشابه 6,462 3,949,718,269 Rls. 132,836 $
64 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 84423000 ماشين آلات ودستگاههاوتجهيزات براي تهيه يا ساخت صفحات ، سيلندرها يا ساير اجزاي چاپي 10,600 3,873,497,504 Rls. 130,544 $
65 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 29362500 ويتامين6 b, مشتقات آن, مخلوط نشده 8,000 3,857,030,752 Rls. 128,757 $
66 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 30032090 دا روهاي متشكل ازمحصولات مختلط حاوي سايرآنتي بيوتيکها که توليد دا خلي ندا رند 3,875 3,700,907,750 Rls. 126,053 $
67 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 84143090 سايرکمپرسورهاباکاربرددرتجهيزا ت مولدسرماغيرمذکوردرجاي ديگر 20,630 3,401,212,195 Rls. 121,285 $
68 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 30045090 ساير دا روهاي حاوي ويتامين هاياحاوي ساير محصولات شماره 2936 که توليد دا خلي ندا رند 5,540 3,252,085,968 Rls. 110,554 $
69 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 84242000 پيستوله هاي مخصوص پاشيدن بصورت ذرا ت ريزووسايل همانند 1,460 3,145,318,748 Rls. 104,454 $
70 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 9,171 3,050,187,887 Rls. 102,490 $
71 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 29124100 وانيلين (آلدئيد متيل پروتوكاتشيك) 11,592 2,966,022,787 Rls. 98,716 $
72 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 2,746 2,952,950,975 Rls. 100,838 $
73 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 42,700 2,951,868,590 Rls. 99,446 $
74 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 23,355 2,844,289,636 Rls. 100,362 $
75 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 705 2,804,622,827 Rls. 97,632 $
76 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 30042011 سايرداروهاي دا را ي ساير ا نتي بيوتيک هامخصوص طيور داراي توليد مشابه داخلي 2,436 2,801,836,463 Rls. 94,465 $
77 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 65,000 2,731,094,400 Rls. 94,454 $
78 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 87131010 ويلچر،فاقدهرگونه ا مکانات ويژه ا زقبيل برا نکاردي ،دا را ي جک ،تک محوري (طرا حي شده برا ي کاربايک دست ) 4,500 2,698,372,483 Rls. 90,078 $
79 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 85372020 پانلهاي ا لکتريکي باعناوينPower Box ,Power Panel,Basic Panel و... براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 1,162 2,689,267,458 Rls. 90,967 $
80 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 90215000 دستگاههاي محرک ماهيچه قلب (باستثناي ا جزا ء قطعات و متفرعات ) 268 2,591,341,848 Rls. 87,136 $
81 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 19019090 ساير فراورده هاي غذايي از عصاره مالت كه فاقد كاكائو بوده غير مذكور 60,000 2,459,579,219 Rls. 84,960 $
82 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 84433210 چاپگرهاي خطي ، سوزني 132 ستوني به بالا ، كاغذ پيوسته با سرعت بالاي 600cps 1,117 2,444,239,952 Rls. 80,978 $
83 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 550 2,417,218,000 Rls. 82,450 $
84 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 29291000 ايزوسياناتکها 21,850 2,291,409,962 Rls. 76,614 $
85 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 29362100 ويتامين هاي A و مشتقات آنها ,مخلوط نشده 1,200 2,258,219,680 Rls. 75,410 $
86 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 34070010 فرآوردهکهاي دندانسازي 10,628 2,214,682,399 Rls. 75,310 $
87 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 37032000 کاغذ، مقوا وموا دنسجي عکاسي، حساس شده، عکسبرداري نشده براي عکاسي رنگي ( پلي کروم) باپهناي بيشتر از610 ميليمتر 16,201 2,145,119,038 Rls. 73,110 $
88 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 84241000 دستگاههاي آتش نشان، حتي پرشده 16,035 2,101,907,637 Rls. 73,754 $
89 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 37031000 کاغذ، مقوا وموا دنسجي عکاسي، حساسشده، عکسبرداري نشده به صورت رول با پهنايي بيش از 610 ميليمتر 14,208 2,100,893,709 Rls. 71,671 $
90 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 2,497 2,090,918,745 Rls. 70,013 $
91 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 39013000 کوپليمرهاي ا تيلن واستات وينيل, به ا شکال ا بتدا ئي 15,400 1,935,305,116 Rls. 64,079 $
92 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 21069010 ا ستابيلايزر 31,630 1,921,418,100 Rls. 65,659 $
93 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 39079991 رزين پلي ا ستر ا شباع ويژه رنگ ا تومبيل 18,240 1,857,335,789 Rls. 61,515 $
94 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 33079010 مايع مخصوص شستشوي لنزهاي چشمي 13,000 1,852,795,199 Rls. 61,563 $
95 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 37079020 تونر و دولوپر به صورت پودر جهت دستگاهکهاي فتوكپي و پرينتر 5,889 1,809,423,400 Rls. 61,173 $
96 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 33043000 فرآوردهکها براي آرايش ناخن دست و پا 1,987 1,773,065,897 Rls. 58,791 $
97 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 29181300 املاح و استرهاي اسيد تارتريك 19,500 1,758,677,621 Rls. 59,740 $
98 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 03044300 انواع ماهيکهاي پهن (Pleuronectidae; Bothidae; Cynoglossidae Scophthalmidae and Citharidae) 19,656 1,690,609,256 Rls. 56,157 $
99 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 17021900 لاکتوز و شربت لاکتوز دا را ي کمتر ا ز 99% وزني لاکتوز محاسبه شده بر حسب ماده خشک 17,800 1,657,122,270 Rls. 55,319 $
100 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هلند 21069020 ا مولسيفاير 19,500 1,611,543,473 Rls. 53,511 $
مجموع کل
1,286,034,709,393 ريال
مجموع کل
43,405,036 دلار