آمار کل " واردات از" کشور (هنگ كنگ) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هنگ كنگ 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 620,463 64,877,177,212 Rls. 2,245,806 $
2 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هنگ كنگ 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده 185,055 9,839,364,159 Rls. 326,316 $
3 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هنگ كنگ 84433290 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه غير مذكوردررديف هاي 84433210و84433220 6,704 5,636,124,522 Rls. 198,749 $
4 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هنگ كنگ 84254900 ساير جکهاوچرخهاي بالاکشنده که درجاي ديگرمذکورنباشند 47,449 4,335,684,213 Rls. 143,731 $
5 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هنگ كنگ 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 51,965 3,187,978,138 Rls. 105,713 $
6 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هنگ كنگ 73044900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا ز فولاد زنگ نزن غيرازرديف 73044100 68,006 3,055,373,568 Rls. 102,009 $
7 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هنگ كنگ 84099120 رينگ موتور مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 46,461 2,577,483,040 Rls. 85,530 $
8 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هنگ كنگ 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 20,800 2,446,210,990 Rls. 80,995 $
9 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هنگ كنگ 59119000 ساير محصولات واشياء نسجي، براي مصارف فني، مذكور در يادداشت فصل 7 101,286 2,398,274,136 Rls. 79,445 $
10 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هنگ كنگ 30059090 سايرباندها,ا وا ت, مشمعهاي طبي وضمادهااغشته به مواد دارويي يا خرده فروشي براي مصارف پزشکي غيرمذکور 7,720 2,320,587,346 Rls. 78,827 $
11 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هنگ كنگ 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 8,288 2,058,985,089 Rls. 68,271 $
12 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هنگ كنگ 84821000 بلبرينگ. 82,766 1,616,236,824 Rls. 53,667 $
13 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هنگ كنگ 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 12,740 1,538,176,640 Rls. 50,960 $
14 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هنگ كنگ 37079020 تونر و دولوپر به صورت پودر جهت دستگاهکهاي فتوكپي و پرينتر 360 1,479,029,455 Rls. 52,253 $
15 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هنگ كنگ 85443020 سايرمجموعه سيم ها برا ي وسايل حمل ونقل زميني 784 1,400,837,594 Rls. 48,203 $
16 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هنگ كنگ 84841030 درزگير وواشرهاي همانند ازورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر ،مربوط به موتورسيکلت 21,450 1,124,088,288 Rls. 37,308 $
17 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هنگ كنگ 84159030 ا جزا وقطعات تعرفه 841582 6,059 1,082,427,000 Rls. 38,242 $
18 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هنگ كنگ 39204990 سايرصفحه هاوورق هامستحکم نشده ا زپليمرهاي کلروروينيل غيرا سفنجي باكمتراز6%وزني پلاستي سايزر 10,273 933,439,492 Rls. 31,213 $
19 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هنگ كنگ 44111292 كفپوش روكش شده 34,000 859,710,000 Rls. 30,049 $
20 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هنگ كنگ 34021190 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف ا نيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 15,460 858,539,245 Rls. 28,752 $
21 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هنگ كنگ 96139000 ا جزا ءوقطعات فندک 2,272 620,027,098 Rls. 21,544 $
22 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هنگ كنگ 73102190 قوطيهاي غيرمذکورباگنجايش کمترا ز50ليترکه با لحيم کردن ياپرس كردن بسته ميشوند 2,538 546,718,152 Rls. 19,315 $
23 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هنگ كنگ 87141990 ساير ا جزا و قطعات موتورسيکلت (ا زجمله موتورسيکلت گازي ) غير مذكور درجاي ديگري 8,393 528,762,103 Rls. 17,520 $
24 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هنگ كنگ 73151290 سايرزنجيرها بجز زنجير شني مختص ماشين هاي راه سازي 9,805 521,381,226 Rls. 17,286 $
25 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هنگ كنگ 25081000 بنتونيت 23,240 482,828,307 Rls. 15,996 $
26 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هنگ كنگ 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 910 426,670,397 Rls. 15,074 $
27 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هنگ كنگ 84831030 بازوهاي انتقال نيرو مربوط به موتورسيکلت 4,330 234,817,632 Rls. 7,794 $
28 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هنگ كنگ 84149010 اجزا ء وقطعات برا ي ا نوا ع بادزن 1,164 220,523,012 Rls. 7,362 $
29 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هنگ كنگ 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 8,000 215,942,917 Rls. 7,414 $
30 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هنگ كنگ 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 3,818 207,069,744 Rls. 6,873 $
31 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هنگ كنگ 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 400 200,789,751 Rls. 6,894 $
32 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هنگ كنگ 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 50 190,998,000 Rls. 6,346 $
33 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هنگ كنگ 87141980 باک بنزين موتورسيکلت 3,121 159,795,496 Rls. 5,306 $
34 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هنگ كنگ 85073000 ا نباره هاي برقي با نيکل - کادميوم 1,130 145,215,420 Rls. 4,967 $
35 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هنگ كنگ 34031100 - - فراورده ها براي عمل اوردن مواد نسجي ، چرم ،پوست هاي نرم يا ساير مواد 5,000 142,641,314 Rls. 4,777 $
36 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هنگ كنگ 85074000 ا نباره هاي برقي با نيکل - آهن 1,100 122,838,392 Rls. 4,202 $
37 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هنگ كنگ 87141910 تنه ، ا گزوز ،ترک بند ،جاپايي ،درپوش بغل موتورسيكلت ها (ازجمله موتورگازي ) 2,393 122,590,832 Rls. 4,069 $
38 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هنگ كنگ 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 192 86,010,890 Rls. 3,025 $
39 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هنگ كنگ 85122020 دستگاههاي روشنايي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي اتوبوس ، ميني بوس ، کاميون ، کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 1,320 71,710,056 Rls. 2,376 $
40 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هنگ كنگ 95062900 اسکي آبي، تخته اسکي روي آب وساير ادوا ت براي ورزشهاي آبي(غيرا زتخته شناورشرا عي) 360 65,458,800 Rls. 2,175 $
41 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هنگ كنگ 85044020 شارژر باطري 570 59,378,267 Rls. 2,031 $
42 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هنگ كنگ 39221000 وا ن , دوش و دستشوئي ا ز موا د پلاستيکي 700 54,090,301 Rls. 1,857 $
43 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هنگ كنگ 90292021 پانل نشانگردا را ي ا دوا ت سنجش ازقبيل سرعت سنج ،كيلومتر شمار ،دورسنج موتور گيج حرارت سنج وآب وگيج بنزين وغيره ،برا ي موتورسيکلت 810 48,893,220 Rls. 1,620 $
44 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هنگ كنگ 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند 35 28,323,649 Rls. 972 $
45 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران هنگ كنگ 73241000 ظرفشوئي وروشوئي,ا زفولادزنگ نزن. 50 12,293,251 Rls. 422 $
مجموع کل
119,141,495,178 ريال
مجموع کل
4,073,258 دلار
[1]