آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 85176290 سايردستگاههابجز مودم باسيم ودستگاههاي قطع ووصل . 305,670 1,282,240,307,931 Rls. 43,215,420 $
2 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 85176130 ---دستگاه هاي فرستنده و گيرنده تلفن همراه به استثناي (1+1+1) bts 1,149,644 893,083,172,480 Rls. 29,999,500 $
3 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 85176230 سوئيچ شبكه كامپيوتر، روترشبكه كامپيوتر، هاب شبكه كامپيوتر، هاب سوئيچ شبكه كامپيوتر، فايروال شبكه كامپيوتر، مالتي پلكسر، شبكه كامپيوتر، بي رأس شبكه كامپيوتر، اكسس پوينت، دي اس لم شبكه كامپيوتر، كانورتورشبكه كامپيوتر 544,000 882,718,023,097 Rls. 30,222,348 $
4 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 84752900 ماشين هاي ساختن ياعمل آوردن شيشه ياا شياءشيشه ا ي با حرا رت (غيرا زا لياف ا پتيکي). 41,807 343,795,262,087 Rls. 12,118,268 $
5 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 85437020 ---لامپ LED 326,029 209,895,119,693 Rls. 7,100,810 $
6 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 85399020 تيوپ وايراوت لامپ كم مصرف 880,016 187,577,162,700 Rls. 6,268,541 $
7 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 274,538 183,909,040,626 Rls. 6,456,183 $
8 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 150,053 177,312,312,063 Rls. 5,968,133 $
9 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 398,844 149,727,412,489 Rls. 5,052,809 $
10 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 203,204 101,112,192,954 Rls. 3,482,268 $
11 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 84138200 بالابرهاي آبگونها 139,986 96,822,212,655 Rls. 3,231,124 $
12 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 1,049,360 77,678,405,033 Rls. 2,612,779 $
13 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 85340000 مدا رهاي چاپي 30,980 76,964,581,664 Rls. 2,666,566 $
14 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 303,120 75,247,244,377 Rls. 2,556,464 $
15 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 86079100 ا جزا ءوقطعات لکوموتيوهايالکوترا کتورهاکه درجاي ديگري مذکورنباشند. 50,075 64,714,523,315 Rls. 2,182,926 $
16 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 1,034,283 64,259,436,779 Rls. 2,170,361 $
17 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غيرمذکورا زپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزرمستحکم 1,273,362 61,750,680,716 Rls. 2,071,293 $
18 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 84143011 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کاراييحداقل 35/1 885,292 55,411,200,530 Rls. 1,870,291 $
19 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي غير خانگي 179,922 54,639,089,795 Rls. 1,834,352 $
20 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 85177020 آنتن مخابراتي 80,464 54,521,559,437 Rls. 1,856,826 $
21 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 176,870 54,262,421,294 Rls. 1,844,986 $
22 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 123,160 52,370,482,944 Rls. 1,770,529 $
23 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 85122010 دستگاههاي روشنائي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 166,002 50,955,586,711 Rls. 1,729,763 $
24 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 187,008 48,416,002,353 Rls. 1,650,042 $
25 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 85399010 مجموعه متشكل از بالاست ، بدنه پلاستيكي وكانكتور لامپ كم مصرف 97,101 47,222,601,830 Rls. 1,610,638 $
26 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 73071900 لوازم وا تصالات لوله کشي حاصل ا زريخته گري, ا زآهن يافولاد که درجاي ديگرذکرنشده. 1,754,292 46,714,031,163 Rls. 1,559,970 $
27 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 280,961 45,842,416,159 Rls. 1,567,478 $
28 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 84821000 بلبرينگ. 168,161 44,106,289,190 Rls. 1,502,058 $
29 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 19,785 42,570,008,027 Rls. 1,450,305 $
30 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 85369040 سايرقطعات SMD قابل نصب سطحي روي برد مدا رچاپي 9,875 42,162,378,222 Rls. 1,444,619 $
31 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 89,711 41,573,763,299 Rls. 1,408,256 $
32 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 85319010 ماژول نمايشگر متشكل ازصفحه lcdياledياپلاسمافقط داراي برد آدرس دهي 78,420 40,194,995,771 Rls. 1,344,364 $
33 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 160,300 39,234,485,904 Rls. 1,340,187 $
34 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 87089929 ا جزا وقطعات بغيرازا نواع مورد استفاده در سوا ري، وانت وتراکتور کشاورزي 741,336 39,064,351,794 Rls. 1,343,433 $
35 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 29413000 تترا سيكلينکها و مشتقات آنها؛ املاح مربوطه 62,000 36,469,749,675 Rls. 1,229,683 $
36 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 87084010 جعبه دنده برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت و ترا کتور کشاورزي 91,521 34,989,598,906 Rls. 1,208,302 $
37 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 85171210 گوشي تلفن همراه . 24,872 34,306,319,665 Rls. 1,195,171 $
38 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 464,999 33,847,005,678 Rls. 1,142,319 $
39 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 69091910 هسته مركزي فيلترهاي تصفيه دوداگزوزخودرو بدون محافظ فلزي ازسراميك 135,943 33,175,629,889 Rls. 1,148,582 $
40 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 3,694 33,128,579,375 Rls. 1,103,972 $
41 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 48119020 قوطي وجعبه چند لايه به هم فشرده از لايه هاي متفاوت كه لايه هاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت وهمگن به هم اتصال داده شده باشند براي بسته بندي مواد غذايي 325,217 32,792,400,275 Rls. 1,088,809 $
42 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت 169,052 32,742,152,273 Rls. 1,109,059 $
43 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 85177090 ساير اجزاء وقطعات رديف 8517 بجز ماژول نمايشگر، انتن مخابراتي و رك مربوط به تجهيزات ارتباطي و مخابراتي 4,456 31,474,077,478 Rls. 1,046,081 $
44 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 76069230 ورق ونوار آلومينيوم تاعرض 150ميليمتر بصورت دورويه لاک خورده از آلياژهاي 5182H48وباضخامت بيش از 0.2 ميليمتر لغايت 0.5 ميلي متر 323,138 30,638,748,908 Rls. 1,036,148 $
45 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 85072010 انباره هاي برقي سرب -اسيد ،ا ز نوع سربسته (sealed) به جز براي موتورهاي پيستوني 589,981 30,372,439,718 Rls. 1,035,906 $
46 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 85061090 ساير قوه ها وباطريهاي بابي اکسيد منگنز بجز قوه هاي نيم قلمي، قلمي، متوسط، بزرگ ودکمه اي 240,069 29,992,870,238 Rls. 1,002,756 $
47 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 84322990 - - - سايرماشين الات و دستگاههاي براي اماده كردن وكشت و زرع زمين باستثناي خاك ورز مركب حفاظتي غير مذكور 333,401 27,971,792,848 Rls. 962,477 $
48 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 94059990 سايرقطعات برا ي چرا غ و وسايل روشنائي بجزا ز جنس شيشه ويا موا د پلاستيکي غير مذکور درجاي ديگر 165,752 27,661,409,621 Rls. 932,421 $
49 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 76071900 ورق ونوارنازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،بدون تكيه گاه غير مذكور درجاي ديگر 295,865 27,603,636,505 Rls. 928,653 $
50 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 85011010 ا لکتروموتورهاي با جريان مستقيم 12و24ولت به قدرت حداكثر 37.5 وات 93,706 27,053,162,172 Rls. 909,882 $
51 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 86,149 26,330,682,922 Rls. 887,904 $
52 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 39199020 شبرنگ غيرمذكور درجاي ديگر 199,991 26,049,545,513 Rls. 882,436 $
53 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 87089221 ----لوله هاي اگزوز وقطعات مربوطه براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 60,521 25,648,709,871 Rls. 878,806 $
54 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 29037900 ساير مشتقات هالوژنه هيدروکربورهاي غيرحلقويحاوي دو هالوژن يا چند هالوژن مختلف غير مذکور در رديف هاي 29037100 لغايت 29037800 140,000 24,583,507,980 Rls. 820,664 $
55 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 84159050 کندانسور مخصوص تهويه مطبوع وسايل نقليه 126,137 24,472,674,032 Rls. 852,486 $
56 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 14,702 23,895,178,366 Rls. 798,362 $
57 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 87089510 ---اجزاء وقطعات خاص كيسه ايمني هوا 32,693 23,751,187,402 Rls. 792,818 $
58 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 84818070 شيرتنظيم هواي ورودي خودروهاي انژکتوري(digital liner actuator -stepper motor) 37,246 23,496,988,148 Rls. 796,514 $
59 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 95,817 23,421,186,045 Rls. 795,194 $
60 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 84734000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشينهاي مشمول رديف 8472. 16,703 23,350,550,357 Rls. 815,339 $
61 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 42,539 22,989,767,006 Rls. 774,661 $
62 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 85074000 ا نباره هاي برقي با نيکل - آهن 31,105 22,645,243,117 Rls. 763,232 $
63 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 85399090 ساير اجزاء وقطعات رديف 8539 غيرمذكور 59,287 22,539,063,624 Rls. 774,075 $
64 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 84624100 ماشين هاي پانچ کردن يافاق وزبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها),باکنترل شماره ا ي 12,594 22,194,963,931 Rls. 764,714 $
65 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 84284000 پلکان هاي متحرک ورا هروهاي متحرک 300,090 22,172,799,630 Rls. 737,284 $
66 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 28182000 ا کسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 28,000 22,105,564,800 Rls. 734,817 $
67 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 85061020 قوهک نيم قلمي (AAA/LR03/AM4) با بي اكسيد منگنز 122,376 21,907,589,009 Rls. 732,286 $
68 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 90159000 اجزا ء وقطعات ومتفرعات آلات نقشه بردا ري, مساحي,ترا زگيري, فتوگرا متري, هوا شناسي وغيره مشمول رديف 9015 58,900 21,899,489,609 Rls. 749,895 $
69 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 286,672 21,825,549,471 Rls. 735,413 $
70 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 84254200 جکها وچرخهاي بالاکشنده ،هيدروليكي 60,348 21,798,133,008 Rls. 722,468 $
71 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 483,084 21,744,864,357 Rls. 739,116 $
72 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذکوردرجاي ديگر,برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 61,359 21,684,428,016 Rls. 726,444 $
73 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 95069110 دستگاه TRAD MILL 303,457 21,458,463,906 Rls. 730,115 $
74 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذکوردرجاي ديگر 145,787 21,205,457,964 Rls. 718,838 $
75 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 36,465 20,812,007,215 Rls. 709,865 $
76 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 28369900 ساير کربنات ها، پرا کسو کربنات ها وكربنات امونيوم تجارتي كه داراي كاربامات آمونيوم باشد غيراز موارد مذكور در شماره هاي 28369200 تا 28362000 1,452,000 20,340,904,313 Rls. 685,525 $
77 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 29124100 وانيلين (آلدئيد متيل پروتوكاتشيك) 40,000 20,326,029,020 Rls. 685,095 $
78 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه کردن آب 42,603 19,870,066,488 Rls. 665,942 $
79 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 84849090 سايرمجموعه ياجورشده هايي از وا شرها ودرزگيرها،غيرمذکوردرجاي ديگر 31,376 19,673,452,120 Rls. 661,954 $
80 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 90200000 سايروسايل تنفسي وماسکهاي گاز,بجزماسک استحفاظي فاقد قطعات مکانيکي وفيلترهاي قابل تعويض. 44,571 19,528,190,611 Rls. 660,817 $
81 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 72172020 ---مفتول فولادي سردكشيده شده وابكاري شده با فلز روي با قطر كمتر از يك ميليمتر 925,000 18,968,064,229 Rls. 646,028 $
82 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 95069190 سايرا شياءوا دوا ت برا ي تمرينات عمومي فيزيکي,ژيمناستيک ياورزش باپهلوا ني بجزTRAD MILL 318,043 18,911,453,306 Rls. 632,684 $
83 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 9,722 18,511,868,488 Rls. 637,943 $
84 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 84295111 لودرنو،بيل دار بابارگيري ازجلو،باقدرت 270اسب بخاروكمتر 138,920 18,423,952,502 Rls. 638,262 $
85 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 72092700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 1,134,033 18,099,452,165 Rls. 608,403 $
86 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 76069291 ک کک كويل آلومينيومي 274/0 و 295 ميليکمتر و عرض 20/1683 و 1742 ميليکمتربراي توليد بدنه قوطي دوتكه 183,435 17,525,802,291 Rls. 580,947 $
87 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 32121000 ورقهکهاي داغکزني 147,172 16,881,874,761 Rls. 565,218 $
88 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 70101010 ا نوا ع پوکه آمپول ويال وکارتريج ا ز شيشه (گريد دارويي ) 399,764 16,841,808,107 Rls. 562,022 $
89 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 87089190 رادياتورهاوقطعات مربوطه ، بغيراز انواع مورد استفاده در سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 102,210 16,566,331,558 Rls. 566,194 $
90 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 83089000 سايرچفت وبست, دوره هاي چفت وبست دار ،سگک،سگك چفت وبست دار وهمانند براي لباس ،كفش ،كيف وغيره ،منجوق وپولک ا زفلزمعمولي(هم چنين ا جزا ءوقطعات ). 215,131 15,925,710,981 Rls. 538,540 $
91 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 194,776 15,868,837,983 Rls. 535,063 $
92 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 122,000 15,484,037,500 Rls. 512,835 $
93 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 87084040 اجزاء وقطعات رديف 87084020 64,247 15,430,248,977 Rls. 522,301 $
94 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هرنوع 50,363 15,294,937,550 Rls. 511,823 $
95 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 40169930 قطعات و لوا زم موردمصرف دربخش بهدا شت و پزشکي ازكائوچوي ولكانيزه غيراسفنجي 69,549 15,151,202,993 Rls. 523,552 $
96 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 113,104 15,041,904,945 Rls. 514,334 $
97 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 68138900 ساير قطعات سايش واشياء مربوط به آنها سوارنشده براي ترمز براي كلاج ياهمانند فاقد پنبه نسوز كه درجاي ديگر گفته نشده است . 56,685 14,596,146,685 Rls. 493,636 $
98 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 35,631 14,254,976,775 Rls. 483,965 $
99 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهاي آبگونها 118,046 14,104,678,044 Rls. 489,259 $
100 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 39199040 ورق پشت چسب دا رboppباپهناي بيش از 20سانتيمتر 214,886 13,243,328,744 Rls. 444,216 $
مجموع کل
7,231,137,184,739 ريال
مجموع کل
245,384,408 دلار