آمار کل " واردات از" کشور ((بلوروس ( روسيه سفيد) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران (بلوروس ( روسيه سفيد 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 224,232 27,016,996,179 Rls. 902,119 $
2 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران (بلوروس ( روسيه سفيد 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 136,150 18,219,603,268 Rls. 614,244 $
3 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران (بلوروس ( روسيه سفيد 84821000 بلبرينگ. 32,200 3,493,948,344 Rls. 119,750 $
4 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران (بلوروس ( روسيه سفيد 54041910 ساير تک رشته ها ازپلي اوراتان، پلي سولفان، پلي اترسولفان ،67 دسي تكس يابيشتر كه بزرگترين بعد مقطع عرضي آن ازيك ميليمتر بيشتر نباشد 480 2,431,614,340 Rls. 81,173 $
5 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران (بلوروس ( روسيه سفيد 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 19,850 1,160,391,522 Rls. 41,222 $
6 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران (بلوروس ( روسيه سفيد 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 14,005 1,115,394,329 Rls. 37,184 $
7 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران (بلوروس ( روسيه سفيد 87089929 ا جزا وقطعات بغيرازا نواع مورد استفاده در سوا ري، وانت وتراکتور کشاورزي 2,070 1,107,122,860 Rls. 36,710 $
8 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران (بلوروس ( روسيه سفيد 33051000 شامپوها 9,598 767,514,458 Rls. 25,621 $
9 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران (بلوروس ( روسيه سفيد 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 1,231 745,074,039 Rls. 24,705 $
10 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران (بلوروس ( روسيه سفيد 84334000 منگنه کاه ياعلوفه (همچنين ماشين جمع آوري ومنگنه کردن ) 4,573 434,451,718 Rls. 14,609 $
11 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران (بلوروس ( روسيه سفيد 87088049 ----اجزاء وقطعات براي ساير وسايل نقليه بجز سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 340 129,656,000 Rls. 4,299 $
12 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران (بلوروس ( روسيه سفيد 44182090 در، چارچوب ، دوره وآستانه در از چوب به جز صنايع دستي غيرمذكور 1,000 87,963,448 Rls. 3,108 $
13 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران (بلوروس ( روسيه سفيد 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 829 47,414,880 Rls. 1,575 $
14 12 1394 معاونت واردات و ترانزيت تهران (بلوروس ( روسيه سفيد 87085031 توپي محور (Hub) براي اتوبوس، ميني بوس، كاميون ، كاميونت وكشنده تريلر 1,150 16,463,500 Rls. 547 $
مجموع کل
56,773,608,885 ريال
مجموع کل
1,906,865 دلار
[1]