آمار کل " واردات از" کشور (اندونزي) گمرک (منطقه آزاد حسن رود)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 منطقه آزاد حسن رود اندونزي 85189010 انواع محفظه براي بلند گو 41,053 8,051,037,237 Rls. 271,857 $
2 12 1394 منطقه آزاد حسن رود اندونزي 85219090 --- ساير دستگاههاي ضبط وپخش ويدئو غير مذكور 8,969 5,321,267,145 Rls. 179,998 $
مجموع کل
13,372,304,382 ريال
مجموع کل
451,854 دلار
[1]