آمار کل " واردات از" کشور (كنيا) گمرک (منطقه آزاد حسن رود)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 منطقه آزاد حسن رود كنيا 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 167,720 18,989,020,424 Rls. 634,915 $
مجموع کل
18,989,020,424 ريال
مجموع کل
634,915 دلار
[1]