آمار کل " واردات از" کشور (منطقه ويژه اقتصادي حسن رود) گمرک (منطقه آزاد حسن رود)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 منطقه آزاد حسن رود منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 26,960 8,563,860,340 Rls. 299,331 $
2 12 1394 منطقه آزاد حسن رود منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 84509010 ديگ ومنبع مخصوص ماشين هاي لباسشوئي اتوماتيك 20,736 5,454,934,686 Rls. 193,047 $
3 12 1394 منطقه آزاد حسن رود منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 72081000 محصولات ازآهن يافولاد غير ممزوج تخت نوردشده فقط گرم نوردشده, بشکل طومار,باپهناي 600 mmيابيشتربانقش برجسته. 60,280 740,134,172 Rls. 25,141 $
4 12 1394 منطقه آزاد حسن رود منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 2,740 191,127,200 Rls. 6,377 $
5 12 1394 منطقه آزاد حسن رود منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 95064020 توپ تنيس روي ميز 3,621 178,448,000 Rls. 5,954 $
6 12 1394 منطقه آزاد حسن رود منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 2,062 174,658,950 Rls. 6,156 $
7 12 1394 منطقه آزاد حسن رود منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 95069990 ساير ا دوا ت برا ي بازيهاي درهوا ي آزا د 425 20,662,400 Rls. 689 $
8 12 1394 منطقه آزاد حسن رود منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 91029900 ساعتهاي جيبي وهمانندغيربرقي ،غيرازرديف 91019900 52 15,454,536 Rls. 516 $
9 12 1394 منطقه آزاد حسن رود منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 96151100 شانه, گيره زلف وهمانند,ا زکائوچوي سفت ياا زموا دپلاستيکي. 98 13,735,800 Rls. 458 $
مجموع کل
15,353,016,084 ريال
مجموع کل
537,671 دلار
[1]