آمار کل " واردات از" کشور (هلند) گمرک (منطقه آزاد حسن رود)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 منطقه آزاد حسن رود هلند 21069080 کمكمل غذايي، 28,164 46,202,318,918 Rls. 1,610,741 $
مجموع کل
46,202,318,918 ريال
مجموع کل
1,610,741 دلار
[1]