آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (منطقه آزاد حسن رود)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 منطقه آزاد حسن رود چين 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 1,345,936 187,385,717,053 Rls. 6,566,777 $
2 12 1394 منطقه آزاد حسن رود چين 84509010 ديگ ومنبع مخصوص ماشين هاي لباسشوئي اتوماتيك 338,580 73,048,089,281 Rls. 2,496,633 $
3 12 1394 منطقه آزاد حسن رود چين 98870443 قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل ونقل كالا با وزن حداكثر 5 تن بنزيني با ساخت داخل 30% تا كمتر از 45% به استثناي لاستيك 256,662 51,111,578,154 Rls. 1,697,382 $
4 12 1394 منطقه آزاد حسن رود چين 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 430,149 45,339,428,885 Rls. 1,563,190 $
5 12 1394 منطقه آزاد حسن رود چين 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 2,137,100 44,968,644,490 Rls. 1,489,373 $
6 12 1394 منطقه آزاد حسن رود چين 84158200 ساير دستگاههاي تهويه مطبوع ,توا م شده بايک دستگاه مولد سرما 195,071 36,780,958,293 Rls. 1,294,134 $
7 12 1394 منطقه آزاد حسن رود چين 85219090 --- ساير دستگاههاي ضبط وپخش ويدئو غير مذكور 45,715 30,128,100,047 Rls. 1,017,512 $
8 12 1394 منطقه آزاد حسن رود چين 54021990 سايرنخ با استحکام بالا (Hightenacity) ازساير پلي آميدها آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت کمتر از 67 دسي تکس 172,200 19,463,627,243 Rls. 691,425 $
9 12 1394 منطقه آزاد حسن رود چين 85189010 انواع محفظه براي بلند گو 142,014 18,551,148,689 Rls. 626,529 $
10 12 1394 منطقه آزاد حسن رود چين 84151090 سايرماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع ا زنوع ديواري يا براي پنجره بجزدستگاه تهويه مطبوع دوتکه 26,420 15,280,847,298 Rls. 539,864 $
11 12 1394 منطقه آزاد حسن رود چين 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 145,518 10,733,805,770 Rls. 380,831 $
12 12 1394 منطقه آزاد حسن رود چين 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 115,720 10,246,743,000 Rls. 341,900 $
13 12 1394 منطقه آزاد حسن رود چين 85182920 مجموعه سينماي خانگي 36,253 8,627,755,500 Rls. 286,900 $
14 12 1394 منطقه آزاد حسن رود چين 85371020 --- دستگاه كنترل پنل لمسي (نمايشگر hmi) همراه با cpu و داراي قابليت برنامه ريزي 11,402 6,828,961,891 Rls. 238,691 $
15 12 1394 منطقه آزاد حسن رود چين 94054020 چرا غهاي ضد ا نفجار 50,632 6,687,665,041 Rls. 225,109 $
16 12 1394 منطقه آزاد حسن رود چين 84279090 - - - ساير ارابه ها باستثناي دستگاه بالابردن و جابجاكردن افراد براي چيدن ميوه داراي مخزن نگهداري غير مذكور درجاي ديگر 36,325 6,149,620,087 Rls. 208,017 $
17 12 1394 منطقه آزاد حسن رود چين 84158100 دستگاههاي تهويه مطبوع مجهزبه دستگاه مولدسرماوسوپاپ براي برگشت گردش سرما،گرما 27,359 5,005,920,477 Rls. 165,874 $
18 12 1394 منطقه آزاد حسن رود چين 70071110 شيشه ا يمني ا ب دا ده درا ندا زه وشکل مناسب برا ي نصب دروسائل نقليه زميني 35,632 4,845,784,803 Rls. 166,905 $
19 12 1394 منطقه آزاد حسن رود چين 52081200 پارچه هاي پنبه اي تار وپود باف ساده باف, سفيد نشده, باحدا قل 85%پنبه, بوزن هرمترمربع بين 100تا200گرم 11,966 2,751,142,642 Rls. 104,797 $
20 12 1394 منطقه آزاد حسن رود چين 85167100 دستگاه هاي ا لکتروترميک درست کردن قهوه يا چاي 13,027 2,715,811,578 Rls. 95,530 $
21 12 1394 منطقه آزاد حسن رود چين 84272021 ساير ارابه هاي صفاف خودرو،نو،باظرفيت کمترا ز10تن 11,000 2,566,683,114 Rls. 84,956 $
22 12 1394 منطقه آزاد حسن رود چين 48114100 کاغذ ومقوا ي صمغ زده يا چسب زده خودچسب ( self-adhesive ) 38,900 1,960,087,767 Rls. 65,432 $
23 12 1394 منطقه آزاد حسن رود چين 09022000 چاي سبز (تخمير نشده) عرضه شده به نحوي ديگر 17,009 1,921,675,379 Rls. 64,013 $
24 12 1394 منطقه آزاد حسن رود چين 74031900 مس تصفيه شده, که درجاي ديگرگفته نشده, بصورت کارنشده. 10,000 1,656,409,066 Rls. 58,842 $
25 12 1394 منطقه آزاد حسن رود چين 85182930 بلندگوها به صورت چند پارچه 3,813 1,555,443,000 Rls. 51,900 $
26 12 1394 منطقه آزاد حسن رود چين 87120000 دوچرخه و سايرچرخهاي پائي (ا زجمله سه چرخه هاي حمل و نقل کالا) بدون موتور 10,000 1,437,743,384 Rls. 49,559 $
27 12 1394 منطقه آزاد حسن رود چين 85163100 موخشک کن هاي ا لکتروترميک 10,032 1,388,962,935 Rls. 46,975 $
28 12 1394 منطقه آزاد حسن رود چين 48099020 كاغذ كاربن يا كاغذهاي كپي همانند 31,910 1,382,801,935 Rls. 46,767 $
29 12 1394 منطقه آزاد حسن رود چين 40116110 لاستيک رويي چرخ بادي باسطح تماس به شكل استخوان شاه ماهي براي ماشين الات کشاورزي يا جنگلدا ري داراي توليد داخلي 16,876 1,295,184,861 Rls. 44,303 $
30 12 1394 منطقه آزاد حسن رود چين 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 6,744 1,251,989,856 Rls. 41,820 $
31 12 1394 منطقه آزاد حسن رود چين 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره غيرمذكور درجاي ديگر 7,040 1,235,497,161 Rls. 42,855 $
32 12 1394 منطقه آزاد حسن رود چين 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 22,180 1,191,762,007 Rls. 39,606 $
33 12 1394 منطقه آزاد حسن رود چين 40116290 لاستيک رويي چرخ بادي، نو،استخوا ن شاه ماهي براي نواقل ساختماني باقطرطوقه حدا کثر61 cm بدون توليد داخل 33,905 1,170,628,200 Rls. 39,060 $
34 12 1394 منطقه آزاد حسن رود چين 56039200 پارچه هاي نبافته عيرا زرشته هاي سنتتيک يامصنوعي بوزن هرمترمربع بيش ا ز25گرم وحدا کثر70گرم 9,212 976,583,897 Rls. 32,557 $
35 12 1394 منطقه آزاد حسن رود چين 55121900 سايرپارچه تاروپودباف, چاپ شده, رنگرزي شده ياا زنخ هاي رنگارنگ, باحدا قل 85%وزني ا لياف غيريکسره پلي ا ستر 5,580 932,956,330 Rls. 32,361 $
36 12 1394 منطقه آزاد حسن رود چين 84241000 دستگاههاي آتش نشان، حتي پرشده 21,000 915,978,105 Rls. 32,361 $
37 12 1394 منطقه آزاد حسن رود چين 81122900 مصنوعات ا زکروم كه درجاي ديگر گفته نشده است 3,600 911,821,507 Rls. 32,392 $
38 12 1394 منطقه آزاد حسن رود چين 65069100 ک ساير كلاه ها ، حتي آستر شده يا تزئين شده از كائوچو يا از ماده پلاستيك 11,182 766,005,975 Rls. 25,628 $
39 12 1394 منطقه آزاد حسن رود چين 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وکابل 10,114 638,373,462 Rls. 21,502 $
40 12 1394 منطقه آزاد حسن رود چين 85393120 لامپ کم مصرفComract 12,950 597,494,833 Rls. 19,796 $
41 12 1394 منطقه آزاد حسن رود چين 85366990 سايرنري ومادگي برا ي ا تصال بجزکانکتورقابل نصب روي بردمدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 2,614 483,861,961 Rls. 16,852 $
42 12 1394 منطقه آزاد حسن رود چين 95069190 سايرا شياءوا دوا ت برا ي تمرينات عمومي فيزيکي,ژيمناستيک ياورزش باپهلوا ني بجزTRAD MILL 5,000 458,265,600 Rls. 15,300 $
43 12 1394 منطقه آزاد حسن رود چين 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 24,500 434,736,781 Rls. 14,705 $
44 12 1394 منطقه آزاد حسن رود چين 64022000 کفش بارويه تسمه اي يا نواري که باتوپي به تخت متصل شده، از کائوچو يا از پلاستيک. 4,522 358,897,266 Rls. 11,982 $
45 12 1394 منطقه آزاد حسن رود چين 84158300 ماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع بدون دستگاه مولدسرما 1,505 358,282,433 Rls. 12,376 $
46 12 1394 منطقه آزاد حسن رود چين 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 550 342,106,020 Rls. 11,457 $
47 12 1394 منطقه آزاد حسن رود چين 44211090 رخت آويز چوبي بجز صنايع دستي 4,033 301,048,830 Rls. 10,133 $
48 12 1394 منطقه آزاد حسن رود چين 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 5,744 282,681,763 Rls. 9,767 $
49 12 1394 منطقه آزاد حسن رود چين 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 3,386 266,418,913 Rls. 8,959 $
50 12 1394 منطقه آزاد حسن رود چين 42022900 کيف دستي، که درجاي ديگر مذکور نباشد 4,039 223,650,660 Rls. 7,539 $
51 12 1394 منطقه آزاد حسن رود چين 58013200 پارچه هاي مخمل وپلوش باپرزپودي قطع شده, را ه را ه ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي (مخمل كبريتي) 1,608 207,631,520 Rls. 6,880 $
52 12 1394 منطقه آزاد حسن رود چين 75021000 نيکل بصورت کارنشده, غيرممزوج. 250 105,139,708 Rls. 3,735 $
53 12 1394 منطقه آزاد حسن رود چين 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذکوردرجاي ديگر,برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 495 99,590,700 Rls. 3,300 $
54 12 1394 منطقه آزاد حسن رود چين 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 1,460 96,893,477 Rls. 3,507 $
55 12 1394 منطقه آزاد حسن رود چين 95069990 ساير ا دوا ت برا ي بازيهاي درهوا ي آزا د 1,612 84,690,000 Rls. 2,814 $
56 12 1394 منطقه آزاد حسن رود چين 70099200 آينه هاي شيشه ا ي قاب شده (باستثناءآينه هاي عقب بين وسائطنقليه زميني) 2,404 84,668,880 Rls. 2,825 $
57 12 1394 منطقه آزاد حسن رود چين 90041000 عينک آفتابي 789 83,557,078 Rls. 2,789 $
58 12 1394 منطقه آزاد حسن رود چين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 798 71,848,800 Rls. 2,397 $
59 12 1394 منطقه آزاد حسن رود چين 95043000 ا سباب بازيهائيکه باسکه پول يا ژتون کارميکند,غيرا زا دوا ت برا ي بازي بولينگ 1,184 70,705,047 Rls. 2,380 $
60 12 1394 منطقه آزاد حسن رود چين 42033000 کمربند,حمايل و بندشمشير ا زچرم طبيعي ياا زچرم دوباره ساخته شده 3,878 65,927,279 Rls. 2,201 $
61 12 1394 منطقه آزاد حسن رود چين 85362090 سايرقطع کننده هاي خودکارمدا رغير مذکور درجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 490 54,442,087 Rls. 1,890 $
62 12 1394 منطقه آزاد حسن رود چين 39211100 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا ز پليمرهاي ا ستيرن 783 53,259,432 Rls. 1,869 $
63 12 1394 منطقه آزاد حسن رود چين 76090000 لوازم و اتصالات لولهکكشي (Fittings) (مثلاً، كوپلينگ، زانويي، مهره و ماسوره (Sleeves) از آلومينيوم. 177 44,909,933 Rls. 1,558 $
64 12 1394 منطقه آزاد حسن رود چين 39262090 سايرلباس ومتفرقات لباس (همچنين ا نوا ع دستکش )به غيرا ز مصارف پزشکي 1,111 42,459,310 Rls. 1,463 $
65 12 1394 منطقه آزاد حسن رود چين 39209200 صفحه, ورق... ا زپلي آميدها,مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده بطريق مشابه باموا ددي 590 38,901,452 Rls. 1,365 $
66 12 1394 منطقه آزاد حسن رود چين 49119100 تصاوير,گرا ورها,عکس ها 1,125 36,864,468 Rls. 1,294 $
67 12 1394 منطقه آزاد حسن رود چين 84159019 اجزاء وقطعات تعرفه 841510 به جز واحدهاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هرنوع 617 27,264,748 Rls. 987 $
68 12 1394 منطقه آزاد حسن رود چين 73242900 وا ن حمام ا زآهن (باستثناءچدن )يافولاد. 1,131 24,544,043 Rls. 861 $
69 12 1394 منطقه آزاد حسن رود چين 58061000 پارچه ها ي مخمل وپلوش تار وپودباف (از جمله حوله باف اسفنجي وپارچه هاي اسفنجي (پرز حلقوي) وپارچه هاي شنيل 712 18,884,770 Rls. 663 $
70 12 1394 منطقه آزاد حسن رود چين 69119000 ا شياءخانه وپاکيزگي,غيرمذکوردرجاي ديگرا زچيني 756 15,250,164 Rls. 535 $
71 12 1394 منطقه آزاد حسن رود چين 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 864 13,620,749 Rls. 478 $
72 12 1394 منطقه آزاد حسن رود چين 96019090 استخوان ،كاسه لاك پشت ،انواع شاخ ،مرجان ،صدف وساير موادحيواني تراش پذير ،كارشده ،واشياء ازاين مواد غيرازاشياء دست ساز ازاستخوان ،صدف وغير مذكور درجاي ديگر 369 11,017,805 Rls. 371 $
73 12 1394 منطقه آزاد حسن رود چين 39253000 پشت دري وپشت پنجره ا ي, پرده (ا زجمله پرده کرکره )و ا شياءهمانندو ملحقات آنهاا زموا دپلاستيک 263 9,080,213 Rls. 319 $
74 12 1394 منطقه آزاد حسن رود چين 42022100 کيف دستي باسطح خارجي ا ز چرم طبيعي,دوباره ساخته ياا زچرم ورني شده 40 5,854,527 Rls. 201 $
75 12 1394 منطقه آزاد حسن رود چين 71179000 ساير زيور الات بدلي غير از انواع فلزات معمولي حتي ابكاري شده با فلزات گرانبها 700 5,456,311 Rls. 182 $
76 12 1394 منطقه آزاد حسن رود چين 73239310 سايرا جزا وقطعات ا شياء سرميزوا شپزخانه ا ز فولادزنگ نزن 1,271 2,796,614 Rls. 100 $
77 12 1394 منطقه آزاد حسن رود چين 85189090 اجزاءوساير قطعات براي ميکروفون, بلندگو,هدفون وگوشي ودستگاههاي تقويت كننده صدا مشمول رديف 8518 بجز انواع محفظه براي بلندگو 5 872,993 Rls. 31 $
مجموع کل
617,291,515,330 ريال
مجموع کل
21,236,120 دلار
[1]