آمار کل " واردات از" کشور (ژاپن) گمرک (منطقه آزاد حسن رود)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 منطقه آزاد حسن رود ژاپن 98870422 ----قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل ونقل كالا با وزن حداكثر 5 تن ديزل يا نيمه ديزل با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 796,721 247,838,650,511 Rls. 8,300,022 $
2 12 1394 منطقه آزاد حسن رود ژاپن 48114100 کاغذ ومقوا ي صمغ زده يا چسب زده خودچسب ( self-adhesive ) 17,995 1,249,237,880 Rls. 42,048 $
مجموع کل
249,087,888,391 ريال
مجموع کل
8,342,070 دلار
[1]