آمار کل " واردات از" کشور (جمهوري كره) گمرک (منطقه آزادچابهار)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 2,718,446 3,238,319,712,752 Rls. 109,316,935 $
2 12 1394 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84189930 ---انواع كابينت يخچال،يخچال فريزر، فريزروسايد باي سايد 3,396,589 621,726,787,617 Rls. 21,165,487 $
3 12 1394 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 3,594,234 513,273,040,961 Rls. 17,388,686 $
4 12 1394 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 964,564 325,162,130,368 Rls. 11,316,751 $
5 12 1394 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84229010 ا جزا وقطعات تعرفه 84221100 1,715,585 305,932,001,141 Rls. 10,512,143 $
6 12 1394 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84502000 ماشين هاي رختشوئي,خانگي ياغيرخانگي,باظرفيت بيش ا ز10کيلوگرم 892,776 207,615,909,472 Rls. 7,115,093 $
7 12 1394 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 1,110,057 199,510,901,598 Rls. 6,727,846 $
8 12 1394 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 85169000 ا جزا ء وقطعات دستگاههاي ا لکترونيک مشمول رديف 8516 705,553 153,147,376,594 Rls. 5,234,754 $
9 12 1394 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 85012000 موتورهاي اونيور سال (Universal) با جريان متناوب و مستقيم (AC/DC) با قدرت بيشتراز 5/37 وات 208,192 124,734,728,080 Rls. 4,180,902 $
10 12 1394 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84158100 دستگاههاي تهويه مطبوع مجهزبه دستگاه مولدسرماوسوپاپ براي برگشت گردش سرما،گرما 521,606 102,657,170,210 Rls. 3,537,001 $
11 12 1394 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 85165000 فر (oven) ميکروويو 491,281 95,093,073,125 Rls. 3,152,215 $
12 12 1394 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 632,823 75,170,529,644 Rls. 2,549,858 $
13 12 1394 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 504,267 66,702,078,865 Rls. 2,242,109 $
14 12 1394 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هرنوع 215,261 56,463,726,937 Rls. 1,895,107 $
15 12 1394 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 311,243 44,887,161,544 Rls. 1,488,450 $
16 12 1394 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84509010 ديگ ومنبع مخصوص ماشين هاي لباسشوئي اتوماتيك 146,880 36,602,891,277 Rls. 1,275,223 $
17 12 1394 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 85087000 ا جزا ء و قطعات جاروبرقي 83,628 35,273,559,965 Rls. 1,202,132 $
18 12 1394 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 85285190 مانيتور از نوع مورد استفاده در ماشين هاي داده پردازي رديف 8471 غير مذكور در جاي ديگر 17,679 27,350,971,986 Rls. 919,519 $
19 12 1394 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 32,358 23,757,400,522 Rls. 798,387 $
20 12 1394 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 31,773 16,759,685,361 Rls. 563,918 $
21 12 1394 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84622900 ماشين هاي خم کردن, تاکردن, را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي 24,900 16,122,206,325 Rls. 534,574 $
22 12 1394 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 85168000 مقاومت هاي گرم کننده ا لکتريکي (غيرا زا نوا ع مشمول رديف 8545) 10,298 11,327,435,619 Rls. 380,890 $
23 12 1394 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 85287290 ---ساير گيرنده هاي تلويزيوني رنگي غير مذكور 4,543 8,558,895,266 Rls. 285,168 $
24 12 1394 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84283900 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, که درجاي ديگرمذکورنباشد 7,615 5,382,385,366 Rls. 180,242 $
25 12 1394 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 133,910 4,100,797,420 Rls. 136,912 $
26 12 1394 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84622100 ماشين هاي خم کردن, تاکردن،راست كردن ياتخت كردن (همچنين پرس ها),باکنترل شماره ا ي 3,400 3,049,430,473 Rls. 101,112 $
27 12 1394 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 2,000 3,033,102,530 Rls. 101,991 $
28 12 1394 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 90303900 ساير ابزارآلات ودستگاهها براي اندازه گيري ياآزمايش ولتاژ ،جريان ،مقاومت ياقدرت داراي وسيله ثبت . 15 1,378,950,060 Rls. 46,368 $
29 12 1394 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84159030 ا جزا وقطعات تعرفه 841582 9,327 1,344,113,790 Rls. 47,179 $
30 12 1394 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84283300 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, ا زنوع نوا ري ياتسمه ا ي, که درجاي ديگرمذکورنباشد 1,110 1,187,965,158 Rls. 39,946 $
31 12 1394 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84284000 پلکان هاي متحرک ورا هروهاي متحرک 3,595 960,482,468 Rls. 32,297 $
32 12 1394 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 94051010 چراغهايي که فقط جهت به کار گرفتن با ديودهاي نور افشان(LED) ساخته شده اند 7,773 874,133,467 Rls. 28,999 $
33 12 1394 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 94059200 ا جرا ءوقطعات ا زپلاستيک, برا ي چرا غ ووسايل روشنائي وهمچنين نورا فکنها 10,577 783,494,742 Rls. 26,559 $
34 12 1394 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 2,764 670,791,930 Rls. 22,556 $
35 12 1394 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 85423100 پردازشگرها وكنترل كننده ها خواه باحافظه ها ، مبدلها ،مدارهاي منطقي ،آمپلي فاير ها ،ساعت ومدارهاي زمان سنج . 35 221,713,539 Rls. 7,455 $
مجموع کل
6,329,136,736,171 ريال
مجموع کل
214,554,766 دلار
[1]