آمار کل " واردات از" کشور (آلمان) گمرک (منطقه ازاد اروند(خرمشهر))

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 87059090 ساير وسايل نقليه موتوري بامصارف خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 25,827 15,265,627,000 Rls. 545,981 $
2 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 199,808 10,586,585,830 Rls. 351,073 $
3 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 84775900 ماشين آلات ودستگاههاي قالب گيري ياشکل دا دن کائوچوياموا دپلاستيکي, غيرمذکوردرجاي ديگر 86,500 7,322,661,600 Rls. 245,233 $
4 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 87089921 اجزاء وقطعات براي سواري، وا نت وتراکتور کشاورزي غير مذكور 9,347 6,038,663,811 Rls. 203,099 $
5 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 87032319 ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 4,500 5,316,590,765 Rls. 182,231 $
6 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 7,811 4,778,390,786 Rls. 159,454 $
7 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 85081900 ساير جاروبرقي به قدرت بيش از 1500وات وظرفيت 20ليتر . 63,707 4,770,266,842 Rls. 159,174 $
8 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 30,631 4,342,501,941 Rls. 144,869 $
9 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 53,420 3,637,115,313 Rls. 121,263 $
10 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 42,721 3,607,206,913 Rls. 120,481 $
11 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 85086000 ساير جارومكنده 47,183 3,207,017,149 Rls. 107,241 $
12 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 51,000 3,127,369,500 Rls. 104,402 $
13 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 3,519 2,989,464,138 Rls. 101,606 $
14 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 87083022 ---- کاسه و د?سک ترمز((Brake Disk با ?ا بدون لنت ترمز و ملحقات د?گر، برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ونت، کام?ون و کام?ون کشنده تر?لر 3,946 2,409,973,392 Rls. 80,450 $
15 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 23021000 سبوس , فضولات و ساير آخال ذرت 180,560 2,225,625,954 Rls. 74,297 $
16 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 1,500 1,927,408,305 Rls. 65,197 $
17 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 87087011 چرخ براي سوا ري، وا نت و تراکتور کشاورزي 2,835 1,731,422,999 Rls. 57,799 $
18 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 87088011 ----كمك فنر براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 2,614 1,604,675,517 Rls. 53,510 $
19 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 87083021 كاسه وديسك ترمز با يا بدون لنت ترمز وملحقات ديگر ، براي اتوبوس ، ميني بوس، كاميونت ، كاميون وكاميون كشنده تريلر 1,866 1,449,016,508 Rls. 49,947 $
20 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 84821000 بلبرينگ. 1,857 1,443,794,528 Rls. 49,767 $
21 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 21061019 ساير تغليظ شده هاي پروتئين و مواد پروتئيني تكستوره 10,000 1,378,986,000 Rls. 45,806 $
22 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 48026900 سايرکاغذومقوا هابابيش ا ز10%ا لياف مکانيکي يا شيميايي - مکانيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 31,900 1,369,722,340 Rls. 45,440 $
23 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 39199050 رولPVC چسب خورده باچسب پايه حلالي الي مخصوص لنت برق (log roll of adhesive coated)باپهناي بيشتراز 20سانتيمتر 15,908 1,340,079,048 Rls. 44,397 $
24 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 21,050 1,245,781,780 Rls. 42,171 $
25 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 11,596 1,209,477,340 Rls. 40,489 $
26 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 84243090 سايردستگاه هاي پاشنده فوراني بخار يا ماسه وهمانند غير از دستگاه شتشوي خودرو از نوع خانگي 9,350 1,133,248,467 Rls. 37,906 $
27 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 39,800 1,121,732,359 Rls. 37,835 $
28 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 13,341 1,113,231,426 Rls. 37,114 $
29 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 38190090 سايرمايعات آماده شده برا ي ا دوا ت هيدروليکي ا نتقال نيرودا را ي 70%وزني کمترروغنهاي نفتي غير مذكور درجاي ديگر 7,360 983,947,768 Rls. 33,355 $
30 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 85164000 ا توي برقي 8,795 862,530,962 Rls. 29,033 $
31 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 68109900 اشياء از سيمان ، بتون يا سنگ مصنوعي كه در جاي ديگر گفته نشده است 7,040 850,209,994 Rls. 28,262 $
32 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 85015290 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي 20,747 813,499,546 Rls. 28,615 $
33 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 73239310 سايرا جزا وقطعات ا شياء سرميزوا شپزخانه ا ز فولادزنگ نزن 8,242 770,629,955 Rls. 26,360 $
34 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 1,232 752,423,152 Rls. 25,118 $
35 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 14,186 739,906,125 Rls. 26,140 $
36 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 14,000 727,860,560 Rls. 24,160 $
37 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 73241000 ظرفشوئي وروشوئي,ا زفولادزنگ نزن. 3,033 631,420,821 Rls. 21,431 $
38 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 39221000 وا ن , دوش و دستشوئي ا ز موا د پلاستيکي 5,699 608,496,984 Rls. 20,665 $
39 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 85122010 دستگاههاي روشنائي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 949 586,096,810 Rls. 19,519 $
40 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 6,364 578,830,410 Rls. 19,254 $
41 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 48043110 کاغذ کرا فت ABRASIVE BASE KRAFT PAPER بصورت رول و عرض 94 سانتيمترسفيد نشده 16,954 559,097,750 Rls. 19,707 $
42 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 84842020 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي ا توبوس ، ميني بوس ، کاميون وکاميونت ،ماشين آلات را هسازي وکشاورزي 3,600 545,435,399 Rls. 18,210 $
43 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 85111000 شمع هاي جرقه زن 810 494,700,844 Rls. 16,514 $
44 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 47071000 كاغذ يا مقواي كرافت سفيد نشده يا كاغذ يا مقواي موجکدار 11,920 436,514,353 Rls. 15,422 $
45 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 27101910 روغن موتور 15,500 423,894,126 Rls. 14,874 $
46 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 1,765 403,237,479 Rls. 13,400 $
47 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 84221900 ماشين هاي ظرفشوئي غيراز نوع خانگي 3,648 398,531,567 Rls. 13,347 $
48 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 22090000 سرکه خورا کي و بدل سرکه خورا کي که ا ز جوهر سرکه بدست ميآيد 9,316 384,322,665 Rls. 12,758 $
49 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 69119000 ا شياءخانه وپاکيزگي,غيرمذکوردرجاي ديگرا زچيني 3,720 363,704,680 Rls. 13,081 $
50 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 90160010 ترا زو با حساسيت 5سانتي گرم وياکمتر با يابدون وزنه 640 272,545,000 Rls. 9,100 $
51 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 85071090 سايرانباره هاي برقي با سرب -ا سيدبرا ي به را ه اندا ختن موتورهاي پيستوني بجز نوع سربسته 424 258,961,913 Rls. 8,645 $
52 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 90318010 ترا ز بنايي 1,796 240,691,732 Rls. 8,504 $
53 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 3,670 208,216,467 Rls. 7,369 $
54 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 85103000 دستگاههاي موزدايي توا م شده با موتور برقي,(غيرا ز ريش ترا ش و ماشين هاي موزني ) 2,493 200,555,524 Rls. 6,695 $
55 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 85087000 ا جزا ء و قطعات جاروبرقي 2,384 178,627,031 Rls. 5,963 $
56 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 84679900 سايرا جزا ءوقطعات ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, درجاي ديگرمذکورنباشد 1,936 151,408,043 Rls. 5,017 $
57 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 84512100 ماشين هاي خشك كردن باظرفيت حداكثر 10 كيلوگرم شستني خشك 1,244 143,513,792 Rls. 4,766 $
58 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 84678100 ا ره زنجيري باموتورغيربرقي 351 142,535,417 Rls. 4,723 $
59 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 73211130 فرگازي توکار 3,170 136,244,088 Rls. 4,802 $
60 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 73249000 لوا زم بهدا شتي ياپاكيزگي واجزا ءوقطعات آنهااز آهن ياا زچدن باازفولاد 1,607 136,015,293 Rls. 4,633 $
61 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 44151000 صندوق, صندوقچه, قفسه, ...وظروف بسته بندي همانند,ا زچوب, قرقره برا ي کابل ا زچوب 1,040 102,812,424 Rls. 3,432 $
62 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 85167100 دستگاه هاي ا لکتروترميک درست کردن قهوه يا چاي 1,237 96,448,886 Rls. 3,238 $
63 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 90303100 مولتي مترها فاقد وسيله ثبت (recording devicc) 560 71,880,000 Rls. 2,400 $
64 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 85098090 سايرلوازم خانگي الكترونيكي بجز دستگاه بخور التراسونيك 600 61,128,600 Rls. 2,040 $
65 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 84335990 سايرماشينهابرا ي بردا شت غير مذكور درجاي ديگر 510 59,150,840 Rls. 1,960 $
66 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 84331900 ماشين هاي چمن زني براي چمنزار، پارک يازمين ورزش، که درجاي ديگرمذکورنباشد 510 48,286,400 Rls. 1,600 $
67 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 90159000 اجزا ء وقطعات ومتفرعات آلات نقشه بردا ري, مساحي,ترا زگيري, فتوگرا متري, هوا شناسي وغيره مشمول رديف 9015 280 44,925,000 Rls. 1,500 $
68 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 84231000 ترا زوي توزين ا شخاص (همچنين ترا زوي توزين نوزا دا ن ),ترا زوهاي خانگي 766 40,911,376 Rls. 1,366 $
69 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 90154000 آلات و دستگاههاي فتوگرا متري 200 38,935,000 Rls. 1,300 $
70 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 90178000 آلاتاندازه گيري طول ,براي كاركردن بادست ,غير مذكور درجاي ديگر 480 32,945,000 Rls. 1,100 $
71 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 172 15,786,232 Rls. 523 $
72 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 85167200 دستگاه برشته کردن نان (toaster) الکتروترميک 52 15,282,150 Rls. 510 $
73 12 1394 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) آلمان 39222000 نشستگاه و سرپوش آن ا ز موا د پلاستيکي 215 6,360,991 Rls. 225 $
مجموع کل
113,313,096,700 ريال
مجموع کل
3,838,868 دلار
[1]